Chcel by som vás poprosiť o vyhotovenie aktuálneho geriatrického profilu spolu s návrhom úprav geriatrických terapií na zdokonalenie zdravia. Poctivo sa riadim vašimi radami. Bol som na kontrole u imunológa, ukľudnil ma ohľadom pľúc a znížil užívanie imunitného prípravku na 1x za mesiac.

Som rád, že ste pokračovali v liečbe a likvidujete ďalšie neduhy vášho života (A 877). Bohužiaľ, otvorili sa vám astmatické stavy a treba ich zvládnuť. Tak isto sa treba pustiť do obnovy hnedého tuku. Verím, že vytrváte. Liečba u imunológa zaberá a upravujú sa aj biele krvinky.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 40 ročnej zdravej osoby. Obsah U vitamínu v tele je dostatočný.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav nervstva ako u 20 ročnej zdravej osoby. Hladina E vitamínu je dostatočná.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 40 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je štandardné. Blanovité modifikované bunky zreparovali kmeňové bunky kostnej drene, čo je výborné. To som nečakal.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Zúženie ciev a žíl na pravej nohe.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Obnova lymfatických uzlín pokračuje.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika blanovitých útvarov: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 40 ročnej zdravej osoby. V blanách ste dosiahli vhodné modifikácie v podobe túlavých buniek, ktoré reparujú celý organizmus na bunkovej úrovni.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika pľúc: kyvadlo obkreslilo všetky časti pľúc, nervstvo, lymfatické a krvné riečište. Príjem kyslíka je nedostatočný. Delenie buniek je dostatočné. No otvoril sa starý problém a to je pľúcna astma. Pod hrudnou kosťou, ktorá sa nachádza v strede hrude, sú zbytky detskej žľazy. V detstve je žľaza podstatne väčšia, v dospelom veku sú v tele iba zbytky, zhluky buniek, ktoré môžu vykazovať prudkú činnosť a pri tejto činnosti vytvárajú bioenergiu. To je určité vyžarovanie
ako z batérie, ktorá sa dáva do rádia. Vhodnými psychoterapiami je možné ovládnuť bioenergiu v detskej žľaze. Pripájam návod na zvládnutie prudkých bioenergií.
Naštudujte si anatómiu detskej žľazy. Keď si ju viete vizualizovať so zavretými očami, tak sa silou vôle skoncentrujete na hrudnú kosť s pocitom, že v detskej žľaze vznikajúcu bioenergiu viete zovrieť ako päsť, teda ju dokážete utíšiť. V ďalšom cvičení si predstavujete, ako tu vzniknutá ľudská bioenergia odteká nielen nervstvom, ale aj krvným riečišťom, tepnami, žilami. Tak isto nateká do lymfatického riečišťa. Aj okolité kosti prijímajú do seba bioenergiu. Nikdy nie do kostnej drene, iba cez povrch. Náročnejší tréning je predstaviť si detskú žľazu ako svietiace svetlo, ktoré svieti von z vášho tela. Detská žľaza je lampa, ktorá ľudskú bioenergiu vyžaruje von pred seba. Musíte mať doslova fyzický pocit vytekania bioenergie pred vás. Cvičiť treba pravidelne niekoľko mesiacov.
Silne rizikový faktor a ťažké prijímanie kyslíka. Treba razantne psychoterapeuticky liečiť. Nie liekmi na astmu. Cvičiť denne aj 3 krát. Treba to ovládnuť. Môže vám to zničiť pľúca.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. V tuku sa tvorí 100 000 jednotiek užitočnej aktivity a tiež látok, čo je výborný výsledok.

Geriatrická diagnostika tukové modifikácie: palcáky na psychiku nie sú vytvorené. Dlaňovky sú aj trojvrstvové. Pokračovať na telo tvaroh, síra, moč, múmio, zelenina. Hviezdičky sú, ale sú slabé. Kúpte si jadrové mydlo a začnite si každý deň umývať telo belším jadrovým mydlom. Prerušované pásy nemáte. Dlhé pásy máte, telo treba omývať hlinou z lomu alebo z jaskyne. Granátové jabĺčka máte v podobe granátového pásu. Ukladať na telo lastúry z mora alebo korýtka nadrobno rozlámané vo vrecku.

Geriatrická diagnostika hnedý tuk: kyvadlo ho neobkreslilo, je skladiskom toxicity. Treba začať s čistením a upratovaním. Do plátenného vrecka dať mach, ktorý rastie medzi trávou v lese a prikladať na telo každý deň. Postupne každú časť tela. Kôra stromov so zelenými riasami – odobrať zo stromu. Našúchať na ruky a potom na telo. Nechať pôsobiť a osprchovať.

Pridaj komentár