Nácvik kozmického vedomia na meditačné účely. Kozmické vedomie sa vytvorí kozmonautom, ktorí boli v kozme okolo Zeme dlhšie ako 4 mesiace. Kozmické vedomie sa môže vytvoriť počas embryonálneho vývoja, pokiaľ psychika matky je nestabilná a hlavne trpí hyperaktivitou náhlenia. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

V prvom rade pre začínajúcich s kozmickým vedomím je potrebné vhodné naladenie na všetky spomienky o reálnom kozme, ktorým sa venuje astronómia ako veda o kozmickom priestore. Spomienky treba koncentráciou do oblasti jedného orgánu presunúť, a tak isto ich presunúť postupne aj na iné orgány tela. Okolo každého orgánu sú spomienky o kozme. Pomáha predstava života v labyrinte a ďalšie predstavy, ktoré sme uviedli v predchádzajúcich článkoch.

Nasleduje ďalšie cvičenie a to je stočenie zmyslov do hlavy a potom dovnútra tela. Nasugerujete si, že ste oslepli, ohluchli, odrezali vám jazyk, zničili sliznicu nosa, odrezali ruky, nohy a ostali ste nehybný na vozíku. Teraz už musíte žiť dovnútra svojho tela a spomienok. Potom všetkých 5 zmyslov nasmerujete do oblasti orgánov, kde sú už uložené spomienky na kozmos.

Pokiaľ je už niekto zdatnejší, tak si spomenie na zasvätenie do kozmického vedomia a použije túto schému na naladenie. Je vhodné používať pri cvičení anjelskú sféru šamanov. Ide o anjelské sféry, ktoré vytvorili jedinci s veľkou detskou žľazou počas celého života. Mali počas celého života detskú psychiku a pozerali sa iba na hviezdnu oblohu. Po ich smrti sa vo svete mŕtvych spomienok vytvára anjelská sféra kozmického anjela. Tieto sféry vám môžu naznačiť, ako cvičiť.

Do kozmického priestoru sa preniká cez živé osoby, ktoré majú kozmické vedomie, tiež cez svet mŕtvych, pokiaľ ku kozmickému vedomiu pridáme klinické vedomie. Do kozmu možno prenikať cez kozmické energie, ktoré zasahujú na planétu Zem. Možno pomocou kmitania, vibrovania a rezonancií prenikať cez mikrosvet (všetko menšie ako 0,1 milimeter). Do kozmického priestoru sa dobre preniká cez kultový objekt, ktorý sme vytvorili z drievok a kamienkov. Do kozmu sa preniká cez mozoček pomocou znakov. Do kozmického priestoru sa preniká cez nočné vedomie, ale to bežia snové predstavy rôzneho druhu. Do kozmu sa dá prenikať jogínsky a to pomocou kozmických zvukov. Tieto techniky ovládajú iba veľmi dobre školení jedinci.

Ďalej osoba, ktorá prenikne psychicky do kozmu, sa musí naučiť veštecky vnímať, kde prenikla a to na základe obrázku niektorej planéty zo spomienok. Meditujúci ezoterik si musí dať pozor, aby neprenikal falošne do svojich spomienok v hlave, do svojho okolia, do obrázku pred sebou alebo do inej osoby v miestnosti. To v žiadnom prípade nie je psychický prienik do reálneho kozmu. Výcvik je náročný a potrebuje kontrolu osoby, ktorá prieniky do kozmu realizuje.

Prenikli sme do priestoru Marsu a tu sa chceme dostať do vhodného stavu na prienik k organickej hmote, ktorá žije v kozme. Na základe vešteckého bádania jedincov, ktorí prenikali do kozmu, delíme kozmos na tri kozmické oblasti tesne vedľa seba: 1. Kozmos, v ktorom sa nachádza aj planéta Zem, je tvaru gule veľkosti asi 40 miliárd svetelných rokov. Ľudstvo dokáže dnes sledovať iba do vzdialenosti 20 miliárd svetelných rokov. 2. Guľovitý útvar o veľkosti 10 miliárd svetelných rokov. 3. Ďalší kozmos a to o veľkosti asi 60 miliárd svetelných rokov. Tieto tvrdenie sú iba hypotetické a nezakladajú sa na poznatkoch vedeckého pozorovania v astronómii. Okolo planéty Mars sme realizovali magické rituály posekania ľudí na kusy a to nám dovolilo preniknúť do troch kozmov a tu kontaktovať niečo ako organickú hmotu podobnú našej organickej hmote. Všade, kde sme prenikli, sme vo svete mŕtvych našli množstvo spomienok inej vymretej organickej hmoty. Spomienky vymretej organickej hmoty sa združujú vždy okolo tých planét a oblastí, kde je možná forma organickej hmoty. Každý meditujúci sa rozbehol ľubovoľným smerom. Snažili sme sa napájať na kostné ganglie v kostiach viacerých osôb a zreálniť pohľad na život v kozme. Je to prvé cvičenie, ktorého cieľom je dostať sa psychicky do priestoru organického života v kozme.

Precvičovali sme psychický prienik v kozmickom vedomí do súhvezdia Cetus – Veľryba. Ar 00 hod. 43 min. 35 sek. Dek. -17 stupňov, Mag. 2,4 . Vzdialenosť 68 – 130 svetelných rokov. Preverili sme 4 prípady tých, ktorí počas svojho života prenikali do tejto oblasti a psychicky boli prítomní tu a nie na planéte Zem. Psychicky sme sem prenikali v aktuálnom čase a nič zaujímavé sme tu nenachádzali.

Precvičovali sme psychický prienik v kozmickom vedomí do súhvezdia Cepheus – Cefeus. Mag. 2,44 Ar 21 hod. 18 min. Dek. + 62 stupňov. Preverili sme informácie o 4. osobách, ktoré sem psychicky prenikali. Overovali sme osoby vešteckými metódami zo spomienok vo svete mŕtvych a magnetických polí v súhvezdiach. Znovu sme nič zaujímavé v tomto súhvezdí necítili.

Precvičovali sme psychický prienik v kozmickom vedomí do súhvezdia Centaurus – Centaurus. Ar. 14 hod. 39 min. Dek. – 60 stupňov a 50 minút. Mag. -0,27. Vzdialenosť od planéty Zem 4 až 490 svetelných rokov. V aktuálnom čase sme tu nič zvláštneho necítili. Možno biliónov a biliónov rokov pred naším letopočtom tu mohlo byť niečo ako život. No všetko skončilo a vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty zostali spomienky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.