Požiadali ste ma, aby som vás po čase zdiagnostikoval. Úspešne ste postúpili a váš tuk tvorí okolo 100 000 jednotiek. Píšete, že sa to všetko prudko spustilo počas prechladnutia. Verím, že vám vaše úsilie vydrží a úspešne sa prepracujete k 400 000 jednotkám. No treba ešte doplniť modifikácie prerušovaných pásov, ktoré sú nedostatočné. Tak isto chýbajú modifikácie špirál (predchádzajúci profil A 883).

Geriatrická diagnostika 7. neurónových oblastí: kyvadlo ich obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Obsah U vitamínu je dostatočný.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabšia je oblasť v tenkých črevách. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Obsah E vitamínu je dostatočný.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Obsah C vitamínu cez kožu je dostatočný.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Pohyb zo stredu svalov.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo ju obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek modifikované na produkciu buniek so zvýšenou životnosťou. Delenie buniek je v poriadku.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabšie miesto sú pľúca. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Bunky sú modifikované, aby tvorili dlhoveké bunky. Delenie buniek je v poriadku.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Prišlo k výraznému omladeniu a obnoveniu funkcií čidiel imunitného systému. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Bunky sú modifikované, aby tvorili dlhoveké bunky. Delenie buniek je dostatočné. Slabšie miesto je v hrubých črevách.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo ju obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek modifikované na produkciu buniek so zvýšenou životnosťou. Delenie buniek je v poriadku.

Geriatrická diagnostika blanovitých útvarov: kyvadlo ich obkreslilo. Delenie buniek je všade pozmenené. Blanovité útvary tvoria základ zmien v tukovom orgáne, kde sa presúvajú a vytvárajú nové tukové objekty. Tu vnímať rozhodnutie pre modifikáciu tukových buniek za účelom obnovy organizmu.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo ich obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek modifikované na produkciu buniek so zvýšenou životnosťou. Delenie buniek je v poriadku.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: tukový orgán začal skokom produkovať 100 000 jednotiek chemických látok, čo je slušný objem. Do psychiky sa tvorí asi 70 litrov látok na podporu pochodov.

Modifikácia tuku „palce“: ide o modifikáciu tuku na ploché útvary veľkosti palca podporujúce psychické pochody. Máte vytvorených dostatok modifikácií. Ďalší postup je po konzultácii s pudom sebazáchovy v črevách. Dávať na telo bylinky na podporu psychických pochodov.

Modifikácia tuku „dlaňovky“: ide o modifikáciu tukových buniek do plochých útvarov. Všetky orgány a hormonálne žľazy majú vytvorené prináležiace modifikácie okrem kože, ale tá potrebuje iné modifikácie ako špirály. Múmio, hlina, moč, rašelina – aplikovať na kožu.

Modifikácia tuku „hviezdičky“: ide o útvary v tuku, ktoré pozmenia kmeňové bunky tak, aby vytvárali základné bunky so zvýšenou životnosťou až 14 rokov. Je ich veľké množstvo a pre všetky oblasti buniek. Pokračovať v umývaní tela jadrovým mydlom podľa výberu pudu sebazáchovy.

Modifikácia tuku „prerušované pásy“: ide o útvary v tuku, ktoré majú tvoriť liečivé látky. V tomto smere slabá tvorba. Teda prijať razantnú nápravu. Študovať knižku s chorobami a predstavovať si, ako nimi trpíte. Tieto pásy vyrobia do zásoby látky a v prípade choroby ich vypustia. Hlavne na mikroorganizmy. Nachystať, ale tiež aktuálne podľa chrípkovej situácie ako prevencia.

Modifikácia tuku „dlhé pásy“: ide o zoskupenie tukových buniek v tele na tvorbu nových jednorazových kmeňových buniek. Tieto modifikácie sú dostatočné a aktívne, pôsobia do blanovitých útvarov tela na tvorbu buniek, ktoré tvoria súčasť modifikácie tuku.

Modifikácia tuku „granátové jabĺčko“: ide o špeciálne útvary, ktoré liečia bunky na molekulovej úrovni. Sú vytvorené na viacerých miestach. Vypúšťajú tekutinu a reparujú bunky v tele. Ďalšia tvorba sa zabezpečí cez včelí vosk.

Modifikácia tuku „magnetické E“: dovoľuje trvalé spaľovanie tuku. Je ich niekoľko. Ďalšie napredovanie spočíva v pozeraní obrázkov magnetov, ale aj nastrihať pred seba magnetické pásky na kúsky. Celkovo píšete, že sa vám oslabila chuť k jedlu, čo je dobré.

Modifikácia tuku „slimák“ : ide o modifikáciu, ktorú ešte nemáte. Vytvorenie vyžaduje bankovanie kože.

Psyché: naďalej pozerať obrázky jaskýň, kostí, magnetov a ukladať do spomienok. Programovať geriatrický program do snových pochodov.

Pridaj komentár