Venujeme sa tu problematike sveta anjelských síl. Pokúsim sa presne definovať, o akú oblasť anjelských prejavov máme záujem. Tak isto budem definovať správne postoje k anjelským silám a to tak, aby to bolo na prospech ezoterikovi s elimináciou negatívnych vplyvov. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach. Fotografie zo zasvätenia vyhľadaj v Galérii zasvätení.

V tomto prípade nás zaujímajú výhradne všetky anjelské sféry, ktoré v celej histórii ľudstva vytvorili osoby, ktoré nevedeli alebo sa nenaučili čítať, písať a premýšľať. Počas celého života mali alebo majú veľkú detskú žľazu v oblasti hrudnej kosti. Psychika takýchto jedincov nikdy nedospela a zostala do smrti trvalo detská. Takáto osoba má zúžené vedomie na určitý objekt a to vždy iba jeden. Napríklad má vedomie zúžené na pierka a počas svojho života robí s pierkami obrady a rituály tak, ako to cíti zvnútra a všetko si robí pre svoje vnútro. Postupne napĺňa svoje neuróny pocitmi z pierok a po smrti sa tieto spomienky usadia vo svete mŕtvych. Tu zostávajú trvalo a živý človek, pokiaľ prežije klinickú smrť alebo si ju sugeratívne odcvičí, si môže z anjelskej spomienky spraviť do seba odtlačok. Niečo ako kópiu. To môže byť začiatok komunikácie a spolupráce s takouto anjelskou sférou.

Vo svete mŕtvych však existuje spomienka arktického šamana stigmatika, ktorá zabezpečuje doslova distribúciu odtlačkov zo sveta mŕtvych anjelských spomienok. Každé dieťa dostáva v 4. roku života odtlačok anjelskej sféry. Stigmatický šaman distribuuje tri druhy anjelských odtlačkov. Môže prideľovať biele anjelské sféry, sivasté a čierne anjelské sféry, rozhoduje veľkosť detskej žľazy. Čím väčšia detská žľaza v hrudnej kosti, tým hustejšia biela anjelská línia. Môže dať do dieťaťa najnižšie zahustenie a to je priezračná anjelská sféra. Potom zahustenie biele, zlatisté, diamantové a nakoniec je tu najvyššie zahustenie a to kmitajúce. O hustote rozhoduje množstvo rituálov a aktivít s určitým materiálom. Bielu anjelskú líniu vytvorili jedinci bez svojich túžob. Robili rituály tak, ako to cítili zvnútra. Keď k nim niekto prišiel a chcel, aby spravili pre konkrétnu osobu nejaký anjelský objekt z určitého materiálu, tak to odmietli. Pokiaľ mu predsa len spravili nejaký anjelský predmet, tak sa biela anjelská línia zmenila na sivú. Teda dotyčná osoba do svojho vnútra zanášala ľudskú túžbu a želanie. Čím je viacej ľudských túžob, želaní a manipulácií uložených v anjelských sférach, tým viac sa menia na sivasté až čierne. A sivasté a čierne anjelské sféry strácajú fenomén viesť ľudskú myseľ k úspešnosti.

Anjelské sféry vo svete mŕtvych môžu byť vytvorené z rôznych materiálov, ktoré prešli cez ruky tých, ktorí dokázali vytvárať anjelské sféry. Môžu to byť pierka, kosti, minerály, tŕstie, perleť, bambus, meteority, fosílie, ale aj živé deti. V súčasnosti existuje osoba, ktorá nevie čítať, písať, premýšľa a má detskú žľazu. Žije s otcom, ktorý opravuje počítače a tento jedinec celé dni žmolí v rukách elektrónkové súčiastky a to tak, ako mu to hovorí vnútro. Po jeho smrti v budúcnosti vznikne nová anjelská sféra vo svete mŕtvych z predmetu elektronických súčiastok. Nová anjelská sféra môže v podstate vzniknúť z čohokoľvek. Napríklad teraz vzniká u jedného jedinca z náboženských obrázkov.

No vráťme sa k normálnym jedincom, ktorí dostali v 4. roku života napríklad niektorú hustotu bielej anjelskej línie. Dieťa sa s týmto záznamom kontaktuje a s anjelskou sférou sa hrá ako každé dieťa spoločne. V tomto momente si musíme byť vedomí toho, že keď si dieťa uloží spomienky na hru s anjelmi do mozgu, tak po smrti sa tieto spomienky zmiešané s anjelskou prítomnosťou musia vrátiť do anjelskej sféry vo svete mŕtvych. Teda pokiaľ celý život robíte s anjelskými sférami doslova všetko – spoločne premýšľate, spoločne ovplyvňujete okolie, učíte sa, debatujete, tak všetko bude presiaknuté anjelskou sférou a všetky spomienky pôjdu po vašej smrti do pôvodného anjelského záznamu vo svete mŕtvych, stratili ste právo na reinkarnáciu. No na druhej strane sa vám darí všetko, na čo v živote siahnete za predpokladu, že chcete dosiahnuť úspech, počúvate na slovo anjelské sféry a vždy konáte tak, ako vám to odporučili. Nie vždy je to ideálne. Množstvo ľudí s anjelskými sférami nemá silu vôle dostatočne vypestovanú, všetko sa im darilo a ľudia im vždy pomohli. Prípadne začali hazardovať a ako sa hovorí, pokúšať osud.

No ezoterik má záujem o reinkarnáciu a o to, aby zostali jeho spomienky po smrti pokope a boli nabité reinkarnačným ambíciami. Na úspešné realizovanie reinkarnácie potrebuje bielu anjelskú líniu. A preto musí ezoterik zaujať k anjelským sféram niekoľko pozícií. Aktívne spolupracuje s anjelskými sférami v tej oblasti života, ktorá, ako hovoríme, je bežný život, práca, rodina a vzťahy. Tu sa intenzívne spája s anjelskými sférami a uľahčuje si život ako sa dá. Minimálne pracuje s anjelskými sférami na oblastiach vzniku osobných problémov. No musí si byť vedomý, že po smrti sa tieto spomienky dostanú do anjelskej sféry a nebudú súčasťou reinkarnácie. Čo sa týka meditácií a duchovného rastu, tu má k anjelským sféram postoj iba ako poslucháča, ktorý chce dobrú radu. A to je všetko. Pokiaľ medituje a vytvára vlastné duchovno, tak anjelské sféry odmieta a robí všetko sám silou ľudskej vôle. V tomto prípade to, čo robí ezoterik sám, zostáva ako súčasť jeho reinkarnácie.

Predmetom zasvätenia bolo práve prevziať skúsenosti tých, ktorí si uchránili svoje spomienky pred anjelskými sférami. Vedeli odlišovať, kedy aktívne s anjelskými sférami spolupracovať, kedy si nechať iba radiť a kedy ich do vlastnej aktivity nepustiť. Tak isto zasvätenie chcelo poukázať na tú skutočnosť, že nestojí za to robiť s bielou anjelskou sférou žiadne experimenty. Teda nejako magicky, nábožensky viazať anjelské sféry proti ich naturelu. Keď tak urobíte, vytvoríte z bielej anjelskej sféry mimoriadne deštruktívny mechanizmus, ktorý poškodí vaše zdravie a osud. A preto takýto postup neodporúčam.

Teda sú medzi nami takí, ktorí majú anjelské sféry biele, sivé alebo čierne. Je možné anjelské sféry pozmeniť napríklad z čiernych na biele, ale takáto osoba sa musí naučiť na slovo poslúchať biele anjelské sféry. Čo dá poriadne zabrať, lebo dotyčná osoba je zvyknutá na to, že čo spraví, sa nakoniec obráti voči nej.

Zasvätenie viedol Saša Pueblo a tiež zasväcoval prítomné osoby. Do ľudskej mysle boli uložené skúsenosti tých našich predchodcov, ktorí mali správne postoje k anjelským sféram alebo anjelské sféry poznali hlbšie ako ktokoľvek iný. Súčasťou zasvätenia bol aj kultový objekt, ktorý znásobuje prítomnosť spomienok jedincov z histórie ľudstva, ktorí vedeli úspešne pracovať s anjelskými sférami. Účastníci kreslili rituálne anjelov a precvičovali si správne postoje voči anjelským sféram.

Tak isto tu uvádzam koordináty na historické osobnosti a ich spomienky vo svete mŕtvych alebo v zemských magnetických poliach.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,F). Mŕtva osoba. Odtlačok anjelskej sféry šamanov, biela línia počas života v danej osobe. V zásade nedovolil, aby sa mu anjelská sféra miešala do života. No viedol s ňou rozhovory, ako a čo riešiť. Po smrti si uchováva svoje spomienky mimo anjelskú sféru.

02. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,F). Mŕtva osoba. Mal v sebe anjelské odtlačky rôzne aj odtlačok kozmického anjela vytvoreného z hviezd na oblohe. Mal aj kozmické vedomie a psychicky prenikal do kozmu. Anjelské sféry si držal od tela, chcel iba poradiť a nič viacej. Neprepájal svoje spomienky s anjelským odtlačkom v sebe.

03. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E). Mŕtva osoba. Mal množstvo anjelských sfér v sebe. Používal ich a stotožňoval sa s nimi vo veciach bežného života. Tak isto aj rovina poradenstva. Dovnútra svojho duchovného smerovania ich nepúšťal. Po smrti si uchováva časť svojich spomienok a tie, ktoré sa prepojili s anjelskými sférami, odišli do anjelskej oblasti vo svete mŕtvych.

04. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F). Mŕtva osoba. Anjelské sféry mal v sebe zadupané. Používal ich v krízových a nebezpečných situáciách. Ináč ich tvrdo odmietal. Po smrti stráca iba časť spomienok, kde s anjelskými sférami spolupracoval. Ostatné spomienky má šancu uchovať pokope.

05. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,D). Mŕtva osoba. Kozmické anjelské sféry. Anjelské sféry mal iba ako konzultantov a ostatné si robil sám vlastnou silou vôle. Po smrti stráca iba momenty konzultácií.

06. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Mŕtva osoba. Plno zlatých anjelských sfér. Dokázal zovrieť anjelské sféry do náboženských rituálov. Keď ich potreboval, tak ich odblokoval a znovu zablokoval. Takýto postup mu prinášal zdravotné problémy a uvádzal ho do šialenstva. Takýto prístup nebudeme praktizovať. No zaujímajú nás jeho vyšetrovacie techniky a bádanie anjelských sfér.

07. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H). Mŕtva osoba, mal v sebe kópie anjelských sfér. No poviazal ich vlastnými magickými rituálmi. Poradil sa a zablokoval ich. Počúval ich a riadil sa v živote podľa ich pokynov. Spôsobilo mu to rakovinu a deštrukciu. Treba si uvedomiť, že nesprávnou manipuláciou sa môžu biele anjelské sféry zmeniť na niečo deštruktívnejšie ako čierne anjelské sféry. A takýto postup neodporúčam. No zaujímajú nás osobné skúsenosti z takejto manipulácie s anjelskými sférami.

08. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,J). Mŕtva osoba, anjelské sféry v sebe a magicky držané pod kontrolou. Bál sa anjelských sfér.

09. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,B). Mŕtva osoba, anjelské sféry. Viazal ich magicky do ľadu a chodil sa radiť.

10. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Mŕtva osoba, mal v sebe anjelské sféry, ktoré magicky viazal a terorizoval. Zdevastoval si úplne mozog. No zaujímajú nás všetky skúsenosti z jeho činnosti.

11. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F). Mŕtva osoba, mal anjelské sféry, ktoré vyšetroval a mučil. Neodporúčam praktizovať. No jeho poznatky sú vhodné ďalšieho skúmania.

12. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,C). Mŕtva osoba. Bádal anjelské sféry.

Verím, že naše skúsenosti budú na prospech všetkým, ktorí chcú v ezoterike niečo znamenať a dosiahnuť úspešnú reinkarnáciu.

Pridaj komentár