Limita anjel. Historické čísla. Množina anjelov. Podmnožina anjelov. Vlastnosti anjelov. Matica anjelov. Čísla anjelov.

Limita anjel. Sem možno zaradiť činnosť človeka, ktorý si kreslí postavičku s krídlami. Sem možno zaradiť určitú činnosť človeka, keď bežnému zvieraťu prikreslí niečo ako krídla. Sem možno zaradiť aj ľudskú predstavu predmetu s krídlami Sem možno zaradiť čokoľvek, pokiaľ tomu nakreslíme vtáčie krídla a je jedno, aký to je objekt.

Množina anjelov je tvorená objektmi s krídlami, ktoré vytvoril človek celej histórie ľudstva. Základnú množinu podelíme podľa historického kľúča na obdobie: a) 100 000 až 50 001 rokov pred naším letopočtom, b) 50 000 rokov až 5 001 rokov pred naším letopočtom, c) 5 000 rokov pred naším letopočtom až po náš letopočet 2007.

Teda máme tu 3 podmnožiny, ktoré sú podmienené vektorom času. V každej z nich vznikali anjelské predstavy. V prvej anjelské predstavy vznikali v mysli pravekých ľudí, ktorí mali aj v dospelosti veľkú detskú žľazu a v podstate sa psychicky nestali dospelými osobami. Tieto praveké osoby neustále robili s určitým predmetom určité aktivity. To vytvorilo v ich psychike zvláštny fenomén a po smrti tento fenomén v podobe spomienok zostáva vo svete mŕtvych. Hovoríme, že ľudská myseľ a ľudská aktivita vytvorila anjelskú sféru. Tomuto posmrtnému záznamu dáme názov anjelská sféra a v obrazovej podobe to bude postava človeka s krídlami. Druhú podmnožinu celkovej množiny budú tvoriť prírodní ľudia, ktorí majú tak isto veľkú detskú žľazu a počas celého života nedospejú a znovu pracujú počas celého života s jedným druhom prírodného materiálu. Po ich smrti sa z ich neurónov do sveta mŕtvych uvoľní spomienkový záznam a tento tiež budeme označovať anjelská sféra a budeme ju zobrazovať ako postavu človeka s krídlami. Aj tretia podmnožina dnešnej doby bude obsahovať aktivitu ľudí s veľkou detskou žľazou, ktorí psychicky nedospejú a neustále pracujú s určitým materiálom a to tak, ako im to hovorí ich vnútro.

Vytvoríme ďalšie delenie množiny anjelských prejavov na podmnožinu spôsobu ľudského myslenia a podmnožinu ľudského stotožňovania. V podmnožine ľudského myslenia je anjelský pojem použitý ako spôsob objasnenia, ako asi niečo funguje, napríklad svet a na obrázkové použitie sa použije kresba anjelskej postavičky. Človek sa usiluje o predstavu mytologického fungovania bez nároku na dokazovanie. Verí v to a to stačí. V druhej podmnožine sú spomienky osôb, ktoré sa v detskej psychike stotožňujú s nejakým druhom materiálu a vo svojich neurónoch zanechajú určité spomienky. Naším cieľom nie je zaoberať sa množinou anjelov ako prejavom ľudského myslenia a vysvetľovania, ako čo funguje.

Základnú množinu anjelov môžeme podeliť aj iným kľúčom na podmnožinu spomienok o anjeloch vo svete mŕtvych po smrti ľudí a podmnožinu spomienok v ešte živých jedincoch. Jedinec s detskou psychikou sa stotožňoval s určitým materiálom. Žije, následne zomiera a jeho spomienky odchádzajú do sveta mŕtvych spomienok. Teda svet mŕtvych, ktorý obsahuje určité množstvo anjelských spomienok. Pokiaľ je osoba živá, tak spomienky má neustále uložené vo svojich živých neurónoch.

Pozrime sa na množinu anjelov sveta mŕtvych. Môžeme ju znovu podeliť na niekoľko podmnožín. Prvá podmnožina – to sú spomienky jedincov, ktorých psychika zostala detská a neprešla do psychiky dospelej osoby. Tieto spomienky tvoria základ anjelských sfér. Potom je tu druhá množina jedincov, ktorí sa snažili vytvárať predstavy o svete na základe fungovania určitých postavičiek s krídlami. Ide o symbolicky mytologické vyjadrovanie sa k fungovaniu sveta a podobne. Aj tieto osoby zomrú a ich predstavy o anjeloch sa stanú súčasťou sveta mŕtvych.

Množinu anjelov možno podeliť aj do iných podmnožín. Jednu podmnožinu tvoria anjelské predstavy a stotožnenie vo svete mŕtvych. Ďalšia podmnožinu anjelských predstáv a stotožnení tvoria spomienky v žijúcich ľuďoch. A tretiu podmnožinu tvoria spomienky anjelov v ľudských mysliach, ktoré skopírovala aktivita magmatického jadra Zeme.

V tomto prípade nás zaujíma výhradne podmnožina anjelských sfér, ktorú v celej histórii ľudstva vytvorili osoby, ktoré nevedeli alebo sa nenaučili čítať, písať a premýšľať. Počas celého života mali alebo majú veľkú detskú žľazu v oblasti hrudnej kosti. Psychika takýchto jedincov nikdy nedospela a zostala do smrti trvalo detská. Takáto osoba má zúžené vedomie na určitý objekt a to vždy iba jeden. Napríklad má vedomie zúžené na pierka a počas svojho života robí s pierkami obrady a rituály, tak ako to cíti zvnútra a všetko si robí pre svoje vnútro. Postupne napĺňa svoje neuróny pocitmi z pierok a po smrti sa tieto spomienky usadia vo svete mŕtvych. Tu zostávajú trvalo a živý človek, pokiaľ prežije klinickú smrť alebo si ju sugeratívne odcvičí, môže si z anjelskej spomienky spraviť do seba odtlačok, niečo ako kópiu. To môže byť začiatok komunikácie a spolupráce s takouto anjelskou sférou. Nezaujíma nás podmnožina anjelských aktivít, ktoré vytvárajú bežní jedinci v zmysle výkladu sveta na základe anjelských bytostí. Tak isto nás anjelské sféry nezaujímajú ako symbol náboženského života. Nezaujíma nás ani umelecký prejav plný anjelských postáv.

Nie je záujem, aby sme vytvárali anjelské sféry, ale je záujem ich bezpečne využívať pre praktické účely bežného života a úspešnú duchovnú cestu s prvkom reinkarnácie.

Pridaj komentár