Chcel by som sa vás poprosiť o vypracovanie nového geriatrického profilu. Ďakujem.

Som rád, že pokračujete v geriatrickom programe ďalej (predchádzajúci profil A 850). Budeme doťahovať to, čo ešte nie je zbudované. Viac komunikujte s pudom sebazáchovy, ako a čo aplikovať.

Geriatrická diagnostika blanovitých útvarov(blana kože, svalov, pobrušnice, mechúra, okostica): kyvadlo ich obkreslilo v poriadku. Stav buniek blán priemerne ako u 20 -30 ročnej osoby. Delenie buniek je modifikované na tvorbu dlhovekých buniek. Vytvorené bunky majú zvýšenú životnosť ako bežné bunky u bežných ľudí. Terapie jadrovým mydlom cez kožu zaberajú. Základné modifikácie bežia v okostici rúk a nôh. Tu sa tvoria modifikované bunky a usádzajú sa v tukovom orgáne, čo sú veľké tukové bunky. Následne sa tieto bunky zoskupujú do špeciálnych útvarov. Zatiaľ nevyužívate blanovité útvary v ďalších oblastiach.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo obkreslilo v tuku plno rôznych útvarov. Už teraz váš tukový orgán produkuje 10 000 užitočných látok pre organizmus. 4000 látok ide do psychiky a 6000 do fyzických výkonov v tele.

Modifikácia tuku „palce“: ide o modifikáciu tuku na ploché útvary veľkosti palca podporujúce psychické pochody. Oproti minulosti ich pribúda. Ďalšia liečba vyžaduje, aby ste si pri myslení stláčali ľubovoľné body po tele. Môžete si začať raz do týždňa omývať telo čajom z byliniek na zrak, sluch, môžu byť aj na psychickú výkonnosť. Presnejšie kontaktujte pud sebazáchovy v brušnom mozgu.

Modifikácia tuku „dlaňovky“: ide o modifikáciu tukových buniek , ktoré sú ako náhrada za orgány tela. Teda produkujú to, čo už orgány nevládzu tvoriť z dôvodu staroby alebo extrémneho nasadenia. Potrebujete rašelinu a múmio. Ako aplikovať na kožu sa poraďte s pudom sebazáchovy.

Modifikácia tuku „hviezdičky“: ide o útvary v tuku, ktoré pozmenia kmeňové bunky tak, aby vytvárali základné bunky so zvýšenou životnosťou až 14 rokov. Je to individuálne. Hviezdičiek je plno. Modifikácie jadier buniek bežia všade. Stačí jadrové mydlo, ktoré vám schváli pud sebazáchovy.

Modifikácia tuku „prerušované pásy“: ide o útvary v tuku, ktoré majú tvoriť liečivé látky. Objavuje sa jedna modifikácia, čo je málo. Tvorí látky na likvidáciu uložených kryštálikov moču v tele. Aby sa vytvorili ďalšie modifikácie, je potrebné, aby ste študovali všetky druhy chorôb z knižiek a na každú pripravili modifikáciu. Keď sa choroba objaví, modifikácia bude reagovať.

Modifikácia tuku „dlhé pásy“: ide o zoskupenie tukových buniek v tele na tvorbu nových jednorazových kmeňových buniek. Objavuje sa väčšie množstvo, asi 4 pásy. Na ďalšiu modifikáciu je potrebná hlušina z kameňolomu, jaskyne ap. Natrieť raz do týždňa celé telo a umyť. Treba si zájsť do lomu a nabrať takúto zeminu intuitívne.

Modifikácia tuku „granátové jabĺčko“: ide o špeciálne útvary, ktoré liečia bunky na molekulovej úrovni. Zatiaľ nemáte žiadne takéto modifikácie. Dosiahnete ich pomocou natierania zubnej pasty s propolisom na telo. Pastu rozotriete medzi prsty a natriete na telo a zase ďalší kúsok. Nechať pôsobiť a umyť.

Psyché: málo spolupracujete s pudom sebazáchovy v črevách. Treba chodiť na geriatrické prednášky. Viac sa spoliehate na mňa ako terapeuta. Pozmeňte svoj prístup. Pud sebazáchovy potrebuje, aby ste pravidelne meditovali na kostnice a kosti ľudí a zvierat. Mali by ste ho uctievať ako svoje božstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.