Geriatrická diagnostika 7. neurónových oblastí: kyvadlo ich obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby, čiže nastalo oproti minulému diagnostikovaniu (A 854) zlepšenie o 40 rokov. Obsah U vitamínu v tele je dostatočný. Jedzte trvale kapustu každý týždeň.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo ťažko ale predsa obkreslilo nervové dráhy v tele. Stav buniek ako u 40 ročnej osoby, opäť zlepšenie. Obsah vitamínu E je dostatočný. Trvale a pravidelne ho dopĺňajte.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku, zlepšenie. C vitamín cez kožu je dostatočný.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo ich neobkreslilo. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby, čo je zlepšenie. Treba pokračovať ďalej. Pohybovať sa zo svalov a nie z kĺbov. Požiadajte ma o precvičenie pohybu.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo ju neobkreslilo. Všetko v úrovni chorobnosti ako doteraz. Postup liečby: zoženiete si intuitívne niečo ako čadičovú dlažobnú kocku alebo niečo podobné (rozmery 10x10x10). Konzultujte s pudom sebazáchovy. Dávať pod holú nohu alebo položiť na to ruku. Robiť každý deň aspoň dva týždne a viac.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: problém je vo vyčerpanosti buniek. Dať do vrecúška surové jedlé gaštany, môže byť aj pagaštan, orechy alebo lieskovce a prikladať na telo 2 týždne.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: celková chorobnosť a vyčerpanosť. Objednajte si prípravok WILD YAM. Rozpustite tabletku vo vode a natierajte sa.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: omývať si Solfatanom celé telo, aj dva mesiace. Konzultovať s pudom sebazáchovy. Šúchať sklíčkami okuliarov po koži pred kúpeľom.

Pridaj komentár