Požiadali ste ma po dvoch mesiacoch, aby som vám vypracoval nový geriatrický profil (predchádzajúci profil A 767). Cítiť, že aktívne pracujete na svojej dlhovekosti na základe skúseností tých, ktorí sa dožili extrémne vysokého veku v plnom zdraví a kondícii. Ide o dlhodobé zmeny spôsobu života a pravidelnú starostlivosť o svoju dlhovekosť.

Geriatrická diagnostika neurónových oblastí: kyvadlo dané oblasti obkreslilo v poriadku. Stav sa zlepšuje, je ako u 20 ročnej zdravej osoby. Váš vek je 53 rokov. Odporúčam dlhodobo každý týždeň zjesť za misku surovej kapusty ako šalát. Výška vitamínu U je dostatočná, čo dovoľuje trvalú kvalitnú údržbu neurónových oblastí.

Geriatrická diagnostika nervových dráh a zakončení: kyvadlo dané oblasti obkreslilo v poriadku. Obsah vitamínu E je ešte stále nedostatočný. Raz do týždňa treba zjesť semiačka slnečnice asi za veľkú hrsť. Robiť tak trvalo celé roky. Stav nervstva je ako u 40 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo túto oblasť neobkreslilo. Stupeň 24, čo je disharmonický stav. Tu je dôležitý prienik vitamínu C cez kožu a nie cez žalúdok. Dvakrát do týždňa si na telo poukladajte zeleninu a ovocie, banány, mrkvu, petržlen, jablká, uhorky. Realizujte 2 mesiace a potom iba raz do týždňa.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 70 ročnej osoby. Mali vy ste dosiahnuť aspoň ako u 40 ročnej osoby. V prvom rade sa odnaučiť chodiť z kĺbových oblastí. Pohyb musí vychádzať zo svalov. Treba sa naučiť nové pohybové vzorce. Dva mesiace ľadové obklady z mrazenej zeleniny ako špenát a podobne, prejsť všetky kĺbové spoje, aj chrbticu.

Geriatrická diagnostika krvné riečište a kostná dreň, slezina: kyvadlo obkreslilo všetky časti v poriadku. Stav ako u 40 ročnej osoby, v slezine ako u 20 ročnej osoby. Kmeňové bunky krvného riečišťa sú v dobrej kondícii. Minimálne polovica je vyčerpaná, zvýšiť starostlivosť o bunky v kostnej dreni. Slezina má tak isto polovicu kmeňových buniek vyčerpaných. Treba zvýšiť aktivitu, žuvanie konárikov stromov s púčikmi, ktoré nie sú toxické. Vrátiť sa k mikro poškodzovaniu kostnej drene otĺkaním paličkami a to raz do týždňa. Začať na telo prikladať kusy pravekých kostí, ktoré si treba kúpiť. Môžu byť aj zuby. Podporiť tvorbu nových kmeňových buniek.

Geriatrická diagnostika lymfatické riečište a uzliny: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti v poriadku. Stav ako u 20 ročnej osoby. Kmeňové bunky sú v dobrej kondícii a ešte sú tu ďalšie nepoužívané kmeňové bunky, čo je dobrý stav.

Geriatrická diagnostika pečeň a žlčník: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Celkový stav ako u 20 ročnej osoby. Kmeňové bunky v poriadku, a tiež zásoba nepoužitých kmeňových buniek.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetky časti v poriadku. Celkový stav ako u 20 ročnej osoby, svaly ako u 10 ročnej osoby. Kmeňové bunky sú všade v dobrej kondícii, ale žiadne rezervné nie sú. Konečník kyvadlo obkreslilo. No stále je bez kmeňových buniek. Tie sú už mŕtve. Zvýšila sa iba starostlivosť o túto oblasť. Možnosť tvorby nových kmeňových buniek z oblasti pľúc a to prikladaním pravekých kostí a natieranie múmiom raz do týždňa. V starostlivosti o konečník pokračovať.

Geriatrická diagnostika hormonálne žľazy: kyvadlo obkreslilo všetky v poriadku. Prenikajú svojimi látkami do celého organizmu, ale vďaka aktivite tukového orgánu, ktorý ich začal aktívne podporovať. Všade sú kmeňové bunky v kondícii. Iba štítna žľaza má vyčerpanú činnosť. Náhradné kmeňové bunky by sa mohli tvoriť v okostici. Chcelo by to program na zobudenie tvorby kmeňových buniek. Kúpele s múmiom, prikladanie pravekých kostí, omývanie sa vlastným močom, kúpeľ vo výluhu z rašeliny.

Geriatrická diagnostika biela hmota mozgová: má vyprodukovať pre psychické pochody počas dňa asi 40 litrov. Produkuje iba 20 l, zbytok začína postupne dodávať tukový orgán, asi 10 l. Potrebujete dosiahnuť asi 280 litrov. Všetko, čo čítate a premýšľate prikladať na telo a koncentrovať sa sem. Pokračovať v kúpeli v soli z Mŕtveho mora a viac dodať bežnej soli. V kúpeli dosiahnuť vyššiu koncentráciu soli. Kmeňové bunky v poriadku, aj rezerva nevyužitých tu je.

Geriatrická diagnostika dlhovekosti buniek: zvyšuje sa dlhovekosť buniek v tele asi 2 krát, v tomto smere treba pokračovať. Cieľom je zvýšiť ju 7 – 10 krát.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: celkovo ste sa zlepšili a tukový orgán začal produkovať asi 120 druhov užitočných látok do tela. Odporúčam pokračovať v navyšovaní. Pokračuje delenie tukového orgánu na menšie časti ako dlaň a tiež menšie ako plocha prsta, čo je dobré znamenie. Organizmus potrebuje na činnosť asi 100 litrov chémie. Vy produkujete už 110 litrov, treba dosiahnuť 200 litrov počas dňa.

Geriatrická diagnostika štandardov: pokračovať okrem dohodnutých terapií aj v štandardoch, ktoré sa robia každý týždeň: násilné prekysličenie organizmu pri športe, mikronatŕhanie svalov, otĺkanie kostí paličkami, liečba celého organizmu horúcimi rukami, prepláchnutie tela sexuálnymi energiami raz za týždeň, žuvanie horčín z konárikov, kúpeľ v Solfatane, ovocie a zelenina na telo, tanier kapusty raz do týždňa, slnečnicové semiačka, po cvičení automasáž, drvenie púčikov borovice a jedovatých stromov. Raz za týždeň a trvale zaviesť do života. Surové mäso z rýb, vajíčka.

Geriatrická diagnostika kmeňových buniek: cieľom je obnoviť tvorbu kmeňových buniek z rôznych častí tela a tu treba užívať múmio, rašelinové kúpele, praveké kosti, mumifikované zvieratá. Postupne zohnať.

Geriatrická intuícia: koncentrácia na tuk tela, bunky tela, tvorbu kmeňových buniek a pud sebazáchovy. Keď kupujete potraviny, tak pod týmto vešteckým stavom vyberajte, čo budete jesť a čo nesmiete jesť.

Pridaj komentár