Pri mamografickom vyšetrení mi zistili podozrenie na rakovinu prsníka, čo treba urýchlene operatívne riešiť. Chcela by som sa Vás opýtať, či by ste mi nevedeli pomôcť s diagnostikou a liečbou. Ďakujem.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo neobkreslilo žiadnu zo 6. oblastí výskytu neurónových buniek. Stupeň chorobnosti je 70, čo je chorobný stav. Bunkové blany celkovo problematická výmena látok. Orgániky vo vnútri buniek utíchajúca činnosť na 20%, čo je veľmi málo. Chromozómy nesprávne pozície, rozpadavosť. Slabá výkonnosť. Génové retiazky ovisnuté a mali by byť vzpriamené. Génové sekvencie: urýchľovače starnutia. Molekulárna úroveň: rozpadané guličky.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabých miest je všade dosť, ale nič vážne. Bunkové blany mierne zdeformované. Orgániky zdvojené a silne pracujúce. Chromozómy nesprávne pozície, rozpadané a toxikované. Génové retiazky sú potočené a zmenený tvar. Génové sekvencie dobre udržať nervovú sústavu pri živote čo najdlhšie. Molekulárna úroveň: oceľové laná.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo neobkreslilo v poriadku. Stupeň chorobnosti je 70, čo je už bežiaca chorobnosť. Bunkové blany zdeformované. Orgániky zdeformované. Chromozómy zlé pozície, ale pevné a stabilné. Génové retiazky stočené do špirál, čo nie je dobré. Génové sekvencie poškodené a vedúce k starnutiu organizmu. Červené krvinky zdeformované. Biele krvinky zdeformované. Molekulárna úroveň oceľové laná, čo je dobré.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Najslabšie miesto je krvné riečište vo svaloch. Bunkové blany zdeformované. Orgániky zdravé a vitálne. Chromozómy dobrá pozícia a silné a stabilné. Génové retiazky rovné a v poriadku. Génové sekvencie vedúce k mutovaniu buniek v tele. Molekulárna úroveň oceľové laná, čo je dobré.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 60, čo je rozbiehajúca sa chorobnosť. Procesy starnutia sú silné. Bunkové blany zdeformované a na veľa miestach oslabené až potrhané. Riziková oblasť. Chromozómy rizikové pozície. Génové retiazky zauzlované. Génové sekvencie sa rozpadajú. Veľmi riziková oblasť a akútne nebezpečenstvo je možné. Molekulárna úroveň: rozpadané guličky.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo žiadnu hormonálnu žľazu. Stupeň chorobnosti je 80. Celkovo hormonálne žľazy ukončujú svoju činnosť z dôvodu procesov starnutia. Bunkové blany zdeformované a silne oslabené. Orgániky na produkciu chemických látok – slabá činnosť. Pozície chromozómov v poriadku, ale sa rozpadajú a uvoľňujú. Génové retiazky sú stabilné. Génové sekvencie poničené, tiež oblasť akútneho rizika zlyhania. Molekulárna úroveň: rozpadané guličky.

Geriatrická diagnostika tráviaceho systému: kyvadlo obkreslilo slinné žľazy, žalúdok, pečeň, pankreas, tenké črevo, obličky, hrubé črevo v poriadku. Bunkové blany sú stabilné, chromozómy správne pozície, orgániky pracujú, chromozómy výkonné, génové retiazky vzorové, génové sekvencie čisté. Molekulárna úroveň: oceľové laná.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo všetko obkreslilo. Bunkové blany kvalitné. Chromozómy v poriadku. Orgániky pracujú. Génové retiazky dobré. Génové sekvencie čisté. Výborné, že aspoň táto oblasť je v poriadku.

Geriatrická diagnostika imunitná: biele krvinky poškodené. Detská žľaza nefunkčná. Organizmus vytvoril pre T a B lymfocyty náhradné kódovanie v okosticových bunkách. Lymfocyty sú oslabené, tvorba ďalších zložiek ako imunoblasty je nedostatočná, pomocné bunky sú oslabené, plazmatické bunky poškodená tvorba, tvorba imunoglobínov je nedostatočná. Tak isto riziková oblasť v organizme.

Geriatrická diagnostika ľavého prsníka: lekársky onkologický nález potvrdený. Genetická mutácia na úrovni hmyzu, čo sú už onkologicky nebezpečne zmutované bunky. Boli zapuzdrené a ochranný obal prerazili a smerujú do tela. Sú ešte viac zmutované na úroveň mikroorganizmov, čo je riziková záležitosť ohrozujúca život.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: tukové bunky tvoria neželané chemické látky toxického pôvodu v objeme asi 1 milión rôznych škodlivých látok a decimujú organizmus.

Možnosti liečby: samozrejme, že u lekárov klasická onkologická liečba. Alternatívne cítiť, že pudy v brušnom mozgu, ktorý je v tenkých a hrubých črevách, sa mobilizujú a môžu organizmu pomôcť s rakovinou.
Čo by sa mohlo robiť na podporu liečby, ktorú zahájili lekári? Začať prikladať na telo plátenné vrecko s nasekaným mydlom na pranie – bielym aj hnedým. A minimálne zastaviť produkciu toxických látok z tukových oblastí. Prikladať trvalo, pokiaľ ste v domácom ošetrení. Počas dňa aj noci a postupne posúvať vrecko po tele. Od oblasti prsníkov dať kovovú mincu alebo na retiazku medailónik. Pokiaľ ste veriaca, tak s náboženským motívom. Cieľom je, aby kovový objekt bol v oblasti prsníka a upozorňoval organizmus, aby sem zmobilizoval sily, aj psychické.
Z hľadiska lekárov zvážiť nasadenie imunologických preparátov na posilnenie imunity. Imunologické vyšetrenie, liečba a všetko po konzultáciách s lekármi.
Na kontrolu sa ozvite po mesiaci.

REAKCIA NA PROFIL

Ďakujem za profil a liečbu. Lekári rozhodli, že sa začne najprv s hormonálnou liečbou, následne bude nasledovať operácia a potom sa uvidí. Neviem, či je to takto lepšie, či tie hormóny zaberú a nádor sa zmenší, ale aspoň mobilizujem svoje sily. Ďakujem ešte raz za Vašu podporu.

PO MESIACI

Chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o skontrolovanie zdravotného stavu po mesiaci, cítim sa dobre, hormonálnu liečbu beriem, bez mydla podľa Vášho doporučenia sa ani nepohnem, nosím medailónik na mieste nádoru a beriem liečbu aj na podporu imunity. Za každú ďalšiu Vašu radu vopred veľmi ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som veštecky vyhodnocoval priebeh onkologického ochorenia prsníka. Rozhodnutie lekárov nasadiť hormonálnu liečbu bolo správne, naštartoval sa imunitný systém. Organizmus vytvoril náhradu za poškodenú detskú žľazu. Z tuku začali do tela prúdiť užitočné látky. Prvá fáza liečby sa vydarila. Dajte vedieť, aký postup zvolia lekári ďalej.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog a ganglie, čo je dobrá správa. Organizmus skúma stav vnútra buniek a chystá sa ich reparovať.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo nervový systém a organizmus ho posilňuje. Organizmus začína skúmať aj vnútro buniek, ale zatiaľ iba ťažko tam preniká.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo danú oblasť ešte neobkreslilo. Ale stupeň chorobnosti klesol zo 70 na 50, čo je dobrá správa. Organizmus do oblasti kostnej drene presúva všetko, čo by mohlo pomôcť. Ale zatiaľ slabý účinok. Kostná dreň mobilizuje biele krvinky a vybavuje ich razantnejšou účinnosťou. To je dobrá správa.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: štandardný stav ako minule. Všetko v poriadku.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo na rozdiel od predošlej diagnostiky lymfatické riečište obkreslilo. Celý systém sa mobilizuje voči rakovinovým bunkám. Hormonálne lieky od lekárov začali veľmi dobre zaberať.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: hormonálne žľazy ako hypofýza, epifýza, štítna žľaza, nadobličky, vaječníky sú úplne ticho. Pôsobia hormonálne látky od lekárov. V tukových bunkách sa začalo produkovať asi 100 000 užitočných látok, ktoré prenikajú do organizmu a snažia sa stabilizovať celkové zdravie. Z tuku už nejdú škodlivé látky pre telo.

Geriatrická diagnostika imunitný systém: aj tu sa všetko vyvíja dobre. Tvoria sa razantné biele krvinky. Organizmus vybudoval náhradu za detskú žľazu v okostici a to na viacerých miestach. Čo je dobrá správa. Celkovo sa tvoria všetky zložky imunitného systému. Organizmus sa pripravuje a zoskupuje okolo onkologického náleziska. Teda vnútro organizmu mobilizovalo imunitný systém účinne.

Geriatrická diagnostika ľavého prsníka: onkologické bunky prerazili obal, v ktorom boli umiestnené a začali postupovať do tela. Postup sa spomalil až zastavil. Onko bunky nemajú, ako sa hovorí, šťavu ani živiny. Tráviaci systém zastavil prísun živín do tela. Biele krvinky obsadili okolie nádoru, zastavili mutácie a posúvajú delenie onko buniek z roviny hmyzu do roviny krysích buniek. Teda podarilo sa spomaliť ďalšie bujnenie. Vyhliadky na ďalší pozitívny trend sú zatiaľ dobré.

Záver: treba samozrejme všetko nechať v rukách lekárov. Pokiaľ sa cítite dobre a všetko znášate správne, je čas nastaviť vhodnú chemoterapiu. O tom samozrejme rozhodnú lekári. Dajte vedieť, ako sa veci vyvinú. To, čo môžeme spraviť, je podporná liečba pre agresívnu chemoterapiu, ktorá je nutná a potrebná.

REAKCIA NA PROFIL

Ďakujem za dobré správy, aj lekárka tiež potvrdila zlepšenie  a dobrý účinok hormonálnych liekov. Predbežne bolo dohodnuté, že hormonálna liečba bude trvať štyri mesiace a potom sa vykoná operácia na odstránenie nádoru a následná liečba bude podľa rizikových faktorov nádoru.

Geriatrická liečba podľa pudov

Začať užívať slabšie dávky lecitínu počas dvoch mesiacov. Podporí to reparáciu veľkého mozgu, miechy, brušného mozgu a neurónov celkovo.

Začať užívať prípravky žeň – šeň menšie dávky asi 2 mesiace. Podporí to regeneráciu nervového systému.

Začať popíjať denne čaj zo stavikrvu vtáčieho. Do šálky za štipku bylinky a zapariť vodou, nechať krátko lúhovať a precediť. Robte tak dva mesiace.

Do plátenného vrecka dať zelené šupy orechov a prikladať na telo. Po 3 dňoch vymeniť za nové. Prikladať aspoň 30 dní. Podporí to silne imunitný systém proti onko bunkám v prsníku.

Danú oblasť prsníka natierať čiernym múmiom, dostať kúpiť v lekárni. Je to nutné. Môžu byť aj kúsky čierneho uhlia, prach z neho. Natierať každý deň 2 mesiace.

Počas sprchovania umývať telo jadrovým mydlom 2 mesiace.

Začať popíjať minerálnu vodu výhradne Vincentku alebo Sulinku každý deň 2 dcl. Treba dodržiavať počas 2 mesiacov.

Za 2 týždne sa ohláste na kontrolu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.