Januári 2006 som bol operovaný – vybrali mi pravú ľadvinu, pretože som mal na nej tumor. Karcinóm bol ohraničený len v nádore a chvalabohu neboli ešte žiadne metastázy. Po operácii sa stav upravil. Mám dlhšiu dobu problémy s vysokým krvným tlakom, keďže som prestal fajčiť, aj s nadváhou. Mám stále problém s baktériami v močovode napriek užívaniu antibiotík. Imunologické vyšetrenie budem absolvovať v najbližších dňoch. Prosím veľmi pekne a poskytnutie informácií a rady, ako zlepšiť môj zdravotný stav. Ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som vám spravil hĺbkový veštecký profil až na úroveň jadier buniek. Váš stav sa nedá ináč nazvať ako lunapark pre mikroorganizmy, ktoré vás doslova ničia. Odporúčam okamžité imunologické vyšetrenie, trvalé užívanie liekov a následne zvážiť geriatrickú liečbu.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo oblasti neurónov. Stav ako u 40 ročnej zdravej osoby. Váš vek je 54 rokov. Hladina U vitamínu je dostatočná.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 50, čo je začínajúca chorobnosť. Stav buniek ako u 100 ročnej zdravej osoby, čo je rizikový faktor. Príčina ochorenia sú mikroorganizmy, ktoré nervstvo decimujú.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 70, čo je bežiaca choroba. Stav buniek ako u 80 ročnej zdravej osoby. Príčina sú mikroorganizmy, je ich veľké množstvo, také som ešte nediagnostikoval.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Hladina C vitamínu cez kožu žiadna.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo ju obkreslilo v poriadku. Stav kmeňových buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je nedostatočné. Kmeňový základ je vyčerpaný a celkovo malé počty bielych krviniek. Jedna statočná na 100 grázlov. Príčina je trvalá útočnosť mikroorganizmov na kostnú dreň.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo, nie však lymfatické uzliny, ktoré sú zničené rôznymi chemickými látkami z vášho okolia. Základ imunitného systému voči mikroorganizmom je poškodený.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav buniek ako u 60 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika blanovitých útvarov: kyvadlo ich obkreslilo v poriadku. Stav ako u 20 ročnej zdravej osoby, čo by sa dalo dobre využiť pri geriatrickej liečbe.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetky v poriadku. Stav buniek ako u 60 ročnej osoby. Delenie buniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo ho obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 60 ročnej zdravej osoby. Tukový orgán nepomáha telu.

Geriatrická diagnostika imunitná: imunita voči zhubným bunkám je dostatočná. V tele je štandardné množstvo atypických buniek. Bunková imunita samotných buniek je tiež dobrá. Imunita voči mikroorganizmom zlyhala. Vašu odoperovanú obličku doslova rozožrali mikroorganizmy.

Záver: je na vás, ako sa rozhodnete. No bezpodmienečne treba ísť na imunologické vyšetrenie mikroorganizmov a začať užívať zatiaľ trvalo preparáty od lekára. Potom je možné nahlásiť sa na terapie u mňa, pokiaľ budete mať chuť liečiť sa.

Pridaj komentár