Uhol. Trojuholník. Úsečka. Priamka. Súradnica. Vektor pohybu. Rotácia. Otočenie. Zrkadlový obraz. Zväčšenie. Zmenšenie. Osová súmernosť. Kmitajúci pohyb. Analýza kritickej cesty k niečomu. Aproximácia ako dostatočná presnosť. Postupnosť. Azimut. Dĺžka niečoho. Šírka niečoho. Geometrické miesto niečoho, čo sa pohybuje. Guľa.

Horizont. Krivka. Konštrukcia. Kružnica. Limita ako niečo, čo sa blíži k niečomu. Maximum a minimum. Priestor. Časť priestoru. Metóda pokusov a omylov. Objem. Obvod. Odhad. Transformácia niečoho na niečo iné. Otáča sa. Počiatok. Priebeh.

Geometria ako súčasť spomienok. V prvom rade sa geometria v ezoterike nachádza v spomienkach. Teda pomocou zmyslov ako sú oči, uši, jazyk, končeky prstov sa dostane do neurónov. Tu je uložená v podobe obrazov, zvuku a hmatu. Obrazová podoba je buď plochá, alebo priestorová. Bod, čiara, trojuholník, štvorec, mnohotvar a možné kombinácie. Priestorovo ako kruh, trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kužeľ, lichobežník, kosoštvorec a možné kombinácie. Všetko spadá do spomienok. Človek si musí geometrické tvary zapamätať a potom si musí spomenúť.

Geometria myslenia. V ľudskej mysli sa výchovou počas detstva a dospelosti vytvára schopnosť myslieť a premýšľať. Premýšľanie tiež stojí na kombinácii geometrických tvarov či už v podobe zvukovej, hmatovej, alebo obrazovej. Je v abecede dohodnutých asi do 40 znakov a ich možných kombinácií. Kombinácie písmen vytvárajú dohodnuté slovo a slová vytvárajú vety. Slovo môže byť ako podstatné meno, prídavné meno a sloveso.

Geometria ako súčasť fantázie. Človek je schopný vytvárať aj určité fantázie vo vlastnej mysli. V mysli sú uložené spomienky. Zoberiem spomienku a pretvorím na iný geometrický objekt. Teda niečo zmením na niečo iné. Treba dobre rozlišovať v ezoterike, ako sa pracuje v spomienkach a ako sa pracuje vo fantázii.

Geometria ako energetický tvar v tele. V ľudskom tele sa dajú vytvárať aj geometrické tvary zo zhustenej energie. V ľudskom tele sa tvorí bioenergia. Ľudská myseľ dokáže túto energiu skoncentrovať na jedno miesto a tu ju zhustiť. Teda vytvoriť mnohorozmerový objekt a to tak, že si predstavuje naraz zo všetkých strán určitý objekt. Teda naraz vytvorí predstavu daného objektu spredu, zozadu, z bokov, zhora, zdola, a tak isto ako zvonka objektu, tak aj zvnútra objektu. Dostávame určitý geometrický útvar.

Geometria ako energetický tvar okolo tela. Tak isto ako v ľudskom tele sa dá vytvoriť určitý energetický útvar aj v aure, alebo ho presunúť z tela do aury a naopak.

Geometria ako základ abstraktnej ezoteriky. Je základom celej abstraktnej ezoteriky, ktorá sa najviac rozvinula v židovskej kabale. Ide o to, že na začiatku meditácie si spomeniete v spomienkach na čo najviac geometrických tvarov. Aj všetky spomienky zámerne pomeníte na čo najjednoduchšie geometrické tvary. Potom sa pracuje iba s geometrickými tvarmi a nie s bežnými tvarmi.

Geometria ako magicky rituál. V ezoterike, ktorá spadá do šamanstva prírodného človeka, je možné geometriu využiť na zápis pohybu pri magickom rituáli. Magický rituál je špeciálny spôsob komunikácie a dorozumenia sa prírodných ľudí. Zoberiete pero alebo ceruzku a zakreslíte ho prostriedkami geometrie.

Geometria písmen a číslic. Špeciálna je geometria písmen a číslic. Na ich vytvorenie sa použije dohodnutá kombinácia geometrických tvarov. Písmená a číslice sa dajú použiť aj na veštecké výkony do seba a do druhých ľudí.

Geometria ľudského tela. Treba si pri koncentrácii na ľudské telo a do ľudského tela uvedomiť, že človek ako objekt môže mať a aj má určitý geometrický tvar a geometrické zákonitosti a pravidlá.

Geometria energií. V ľudskom tele na základe elektrolytických roztokov a ich aktivít vzniká bioenergia, ale do tela nateká alebo z neho uniká aj energia magmatického jadra zeme. Hovoríme o magnetizme zemského jadra. Tak isto do ľudského tela a aury prenikajú energetické objekty od iných živých ľudí.

Geometria pohybu. Ako všetko aj ezoterika má svoje geometrické tvary a tieto tvary majú aj vlastnosť meniť sa a pohybovať. Teda je tu geometria pohybu.

Geometria patológie. V ľudskom tele môžu prebiehať rôzne patologické pochody a v rámci nich ľudská myseľ vyrába objekty spontánne. Napríklad, keď je myseľ človeka poškodená fantómovými bolesťami a dokáže do seba vtiahnuť a oživiť energeticky informačné pole mŕtvej osoby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.