Požiadali ste ma, aby som veštecky odhadol, čo sa deje vo vašom organizme. Odhadujem to na vírus prenesený z kliešťa. Liečitelia aj lekári budú asi na to krátki. Pomôže klasická liečba v prírode. Naturálne liečiteľstvo z byliniek, hmyzu a lesných zvierat. Pravdepodobne tento vírus môže zničiť iba iný vírus, ktorý potom zničia biele krvinky. Toto je iba hrubý odhad toho, čo sa deje vo vašom organizme. Bolo by dobré, keby to potvrdili lekárske testy.

Geriatrická diagnostika šedá kôra veľkého mozgu: bunkové blany v poriadku na 90%. Orgániky v poriadku na 60%, zvyšné sú vyčerpané a nedostatočná údržba. Blany bunkového a mitochondriálneho jadra sú v poriadku na 100%. Chromozómy v dvoch jadrách čiastočne postáčané a čiastočne zlé pozície, v poriadku je 80%. Génové retiazky sú postáčané, v poriadku je 20%, zvyšné sú poškodené syntetickými liekmi. Génové očká sú v poriadku, ale jedno je zväčšené a poškodzuje respektíve neriadi dobre biochemické pochody v tele. Potenciál možného delenia nie je dostatočne blokovaný a to nie je vhodné, pretože neurónové bunky sa nesmú ďalej deliť. Molekulárna úroveň je slabá a hovoríme o tzv. rozpadaných guličkách, chýbajú „oceľové laná“. Do uhlíkových väzieb sa montujú prvky chlóru z vody. Životnosť buniek: môžu dosiahnuť 70 rokov.

Geriatrická diagnostika šedá kôra stredného mozgu:
1.Bunkové blany v poriadku 90%.
2.Orgániky v bunkách v poriadku 90%.
3.Blany bunkových jadier v 100% poriadku.
4.Chromozómy v jadrách v poriadku 40%, ostatné sú príliš postáčané. Príčina: precitlivenosť na syntetické lieky.
5.Génové retiazky v chromozómoch: uzlovité a postáčané. Príčina: vplyv vírusov a ich výlučkov.
6.Génové očká sú niektoré poškodené a negatívne ovplyvňujú nočnú chémiu. Jedno génové očko je zväčšené a negatívne ovplyvňuje biochemické procesy tela.
7.Potenciál možného delenia buniek je silne uzavretý, čo je dobre.
8.Molekulárna úroveň – najhoršia, rozpadané guličky a chýbajú oceľové laná (silné väzby uhlíka), nežiaduce prvky chlóru.
9.Životnosť buniek: môže dosiahnuť 60 rokov (odhad).

Geriatrická diagnostika šedá kôra mozočku:
1.Bunkové blany v poriadku 100%.
2.Orgániky v bunkách v poriadku 90%.
3.Blany bunkových jadier v 100% poriadku.
4.Chromozómy v jadrách v poriadku 100%.
5.Génové retiazky v chromozómoch: 100% čisté.
6.Génové očká : 1 očko na poškodzovanie biochémie tela.
7.Potenciál možného delenia buniek je rizikový a mohli by sa pri určitých nežiaducich vplyvoch deliť.
8.Molekulárna úroveň – špagátiky, teda stredne silné uhlíkové väzby. Mali by byť oceľové laná.
9.Životnosť buniek: 10 rokov, majú značne vytlčený potenciál. Aby udržali dobrý zdravotný stav v detstve, museli sa rýchlejšie obnovovať. Oblasť treba reparovať a dobiť ďalší potenciál životnosti.

Geriatrická diagnostika šedá kôra miechy:
1.Bunkové blany v poriadku 40%. Genetické poškodenia, znížený počet vstupov cez blanu.
2.Orgániky v bunkách v poriadku 100%, sú veľké, zdvojené a silné.
3.Blany bunkových jadier v poriadku 40%. Vstupy upchané nežiaducimi látkami.
4.Chromozómy v jadrách sú postáčané a to nie je dobré.
5.Génové retiazky v chromozómoch: zauzlené a postáčané.
6.Génové očká : veľa poškodených a jedno očko má tendenciu tvoriť genetické zmeny v neurónoch miechy. Rizikové očko.
7.Potenciál možného delenia neurónov je rizikový a mohli by sa pri určitých nežiaducich vplyvoch deliť, čo nesmú.
8.Molekulárna úroveň: rozpadané guličky, slabé uhlíkové väzby, potenciál rozbíjať uhlíkové väzby.
9.Životnosť buniek: vyčerpaná a treba dobiť.

Geriatrická diagnostika šedá kôra brušného mozgu:
1.Bunkové blany v poriadku 100%.
2.Orgániky v bunkách: kvalitné a znásobené.
3.Blany bunkových jadier: poupchávané, v tekutine vnútra bunky nevhodné chemické zrazeninky. Vírusy napádajú orgániky.
4.Chromozómy v jadrách sú slabučko postáčané.
5.Génové retiazky v chromozómoch: v poriadku.
6.Génové očká : 1 očko na poškodzovanie biochémie tela.
7.Potenciál možného delenia neurónov: je dobre zavretý.
8.Molekulárna úroveň: oceľové laná, čo je dobre.
9.Životnosť buniek: môžu sa dožiť 150 rokov.

Geriatrická diagnostika šedá kôra veľkých aj malých ganglií:
1.Bunkové blany: nedostatok vstupov, v detstve zle geneticky vytvorené.
2.Orgániky v bunkách: zdvojené až strojnásobené a silná biochemická činnosť. Pomáhajú organizmu tam, kde nestíha.
3.Blany bunkových jadier: tiež málo otvorov, genetické poruchy pri tvorbe.
4.Chromozómy v jadrách sú postáčané a natrhané, vplyv vírusov.
5.Génové retiazky v chromozómoch: v poriadku.
6.Génové očká : 1 veľké očko na poškodzovanie biochémie tela.
7.Potenciál možného delenia neurónov: 60% stability nedeliť sa.
8.Molekulárna úroveň: rozpadané guličky, čo nie je dobre.
9.Životnosť buniek: môžu sa dožiť 120 rokov.

Geriatrická diagnostika biela mozgová hmota veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, ganglie, brušný mozog:
1.Bunkové blany: menší počet otvorov.
2.Orgániky v bunkách: všade rozpadané a produkujúce málo biochémie pre telo, príčinou sú vírusy a ich výlučky.
3.Blany bunkových jadier: majú drobné mikrotrhlinky.
4.Chromozómy v jadrách majú značne zmenené pozície.
5.Génové retiazky v chromozómoch: potočené, zauzlované a natrhané.
6.Génové očká : 1 očko na onko mutácie a 1 očko na poškodzovanie biochémie tela.
7.Potenciál možného delenia: blokovaná obnova celkovo, jadierka silne uzavreté – vírusy.
8.Molekulárna úroveň: nevhodne rozpadané uhlíkové väzby.

Geriatrická diagnostika kostná dreň:
Bunkové blany: veľa buniek sa uzavrelo voči vírusom a pracuje veľmi málo buniek, či už kmeňových alebo dcérskych.
Orgániky v bunkách, blany bunkových jadier, chromozómy v jadrách, génové retiazky, očká, potenciál delenia, molekulárna úroveň: veľmi poškodené oblasti. Asi 20-30% kostnej drene je v dobrom stave. Zvyšok zvádza tvrdý boj s vírusmi, ktoré preniesol kliešť a ďalšie ľahko prenikajú cez kožu do tela.

Geriatrická diagnostika krvné riečište:
Celkovo v poriadku, génové očko na destabilizáciu biochémie tela.

Geriatrická diagnostika nervový systém tela:
Celkovo zapadá do predchádzajúcej diagnostiky. Zase vírusy.

Geriatrická diagnostika lymfatické riečište:
Celkovo zapadá do predchádzajúcej diagnostiky. Zase vírusy.

Geriatrická diagnostika hormonálne žľazy:
V prvom rade nestabilná a slabá hormonálna činnosť, prudké výkyvy testosterónu – riziko tvorby nezhubných nádorov v menšom rozsahu zatiaľ okolo lymfatického riečišťa. Riziko tvorby nezhubných útvarov sa môže zvyšovať. Hormonálne bunky sú uzavreté alebo poškodzované vírusmi. Genetický profil zodpovedá predchádzajúcim zisteniam – onko génové očko je tu tiež, teda do budúcna riziko.

Nebudem pokračovať ďalej, všade sú tie isté obrazy. Príčina vášho zdravotného stavu sú vírusy a nefungujúci imunitný systém. Môže časom hroziť jeho kolaps. Liečba imunity a likvidácia vírusov je možná, ale bude trvať dlho a klasické lieky to asi nevyriešia. Možným riešením by bol odchod na samotu do prírody a venovať sa starým receptom bylinkárov a alchymistov s hmyzom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.