Saša Pueblo: Ganglie
Celá táto škola je koordinátmi zameraná na ganglie nachádzajúce sa v strednej časti mozgu. Tu sa nachádzajú dva guľovité útvary veľkosti menšieho orecha. Ganglie sa nachádzajú v ľavej aj v pravej hemisfére.

Saša Pueblo: Svet mŕtvych
Do ganglií sa najlepšie preniká rozjímaním nad svetom mŕtvych. Patrí sem aj celá oblasť špiritizmu. Keď chcete preniknúť do ganglií, tak začnete do tejto oblasti koncentrovať všetky zmyslové centrá uložené v šedej kôre mozgovej so sugesciou volania sveta mŕtvych. Dobré je začať so spomienkami na mŕtvych rodinných príslušníkov. Upozorňujem, že pre vaše zdravie a psyschickú štandardnosť je nežiadúce neustále otvorenie a energetizovanie ganglií. Ganglie sa uzatvárajú odpojením zmyslových centier v šedej kôre a prechodom vašej mysle do nenávisti a nezmyselnosti sveta mŕtvych. Tento stav končíte v strednom type postoja neurčitého prijímania sveta mŕtvych a jeho odmietania.

Saša Pueblo: Boh
Do tejto oblasti meditácie by sme mohli zahrnúť svet mŕtvych, pohrebníctvo, špiritizmus, teológiu a kabalu. Všetko sa to tu točí o rozjímaní nad Bohom a božou vôľou. Z hľadiska historického do tejto oblasti najintenzívnejšie prenikali práve židovskí kabalisti. Upozorňujem, aby sa nestotožňovali dve zásadne odlišné skutočnosti a to židovskí rabíni, ktorých vedomie je u každého usadené v malom mozgu (Starý zákon) a židovskí kabalisti, ktorých vedomie je usadené v gangliovom systéme. Možnosť prenikania do tejto oblasti umožňujú aj tarotové karty.

Pridaj komentár