Bez ľudského vedomia. Bez prírodného vedomia. Zvieracie vedomie. Brušný mozog. Príkazy brušného mozgu. Šialené zviera. Ganglie. Bioenergia brušného mozgu. Na dno prehistorickej duše. Deň počatia. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Pokračujeme v nácviku zvieracej psychiky, ktorá je uložená v hĺbke našej duše. Špeciálnymi cvičeniami utišujeme myslenie a vzťah k civilizácii. Nasugerujeme si, že sme sa vrátili do prírody a k prírodným ľuďom. Uveríme tejto predstave a nebudeme v žiadnom prípade pochybovať o reálnosti návratu do lona prírody.

Po sugeratívnom návrate do prírody sa rozhodneme, že nám to nestačí a chceme sa stať zvieraťom. Znovu si celý postup nasugerujme a bezvýhradne mu uveríme. Nepochybujeme a v tomto stave zotrváme počas celého cvičenia. Pokračujeme v koncentrácii do oblasti brušného mozgu. Ide o steny hrubých a tenkých čriev. V týchto stenách sú uložené drobné neuróny veľkosti drobných šošovičiek. Toto tvorí brušný mozog, ktorý môžeme považovať za mozog cicavcov. Stredný mozog zase považujeme za centrum primátov, opíc a šimpanzov.

Vrátime sa k brušnému mozgu, do ktorého sa vedome koncentrujeme a posielame sem rôzne obrazy a pocity zo spomienok. Predstavíme si napríklad kus dreva a túto predstavu posunieme do oblasti tenkých a hrubých čriev. Počkáme si na vhodnú reakciu. Táto sa dostane do mozgu v podobe určitého príkazu, ktorý by ste ako zviera zrealizovali. Vy tento príkaz zachytíte a splníte ho iba v predstave s tým, že uveríte sugeratívne, že ste ho zrealizovali v skutočnosti. Takýmto spôsobom postupne posielate do oblasti brušného mozgu rôzne podnety a čakáte príkazy, ktoré realizujete iba v predstavách s pocitom sugerácie reálneho vykonania. Takto oživíme kontakt s brušným mozgom a pudovým konaním.

Po tejto pudovej rozcvičke začnete do brušného mozgu napúšťať postupne obrázky minerálov, meteoritov, fosílií a kostí. Pošlete vybratý obrázok a nasmerujete ho do oblasti, ktorá rozhoduje o potrave. Máte pocit, že kamene sú potrava, ktorú treba zbierať a zhromažďovať. Nazývame to meditáciou šialeného zvieraťa, ktoré všetko považuje za potravu, prípadne niečo na párenie alebo niečo nepriateľské a nebezpečné. Takto nejako vznikal prírodný človek, zo šialeného zvieraťa, ktoré robilo niečo nadštandardné a zároveň prospešné pre prírodných ľudí. Zhromažďovanie kameňov viedlo k staviteľstvu.

Po tomto výcviku sa skoncentrujete na bioenergetické pomery v brušnom mozgu. V predstave vytvoríte čierne fľaky a pošlete ich do centra brušného mozgu, ktorý zodpovedá za tvorbu bioenergie. Nepremýšľate, nerobíte žiadne rituály a iba blbo a jednostranne čumíte na vytvorené menšie čierne znaky. Môžete znaky meniť, ale po zmene nastupuje znovu tvrdá koncentrácia na znak a nič iné. Potom si môžete predstavovať čierne paličky a cez brušný mozog zosávať do seba bioenergiu zo všetkých druhov živých zdrojov ako sú rastliny, ľudia a zvieratá. Zosávate bioenergiu a hromadíte ju vo vlastnom tele. Znaky môžete voľne kombinovať za účelom zosilnenia bioenergie a jej presunu po organizme. Môžete sa preliečovať.

Na záver sa dostaneme k tomu hlavnému a to je prienik do neurónových oblastí uložených v gangliách celého tela. Za ganglie považujeme zhluky neurónov do drobných útvarov veľkosti šošovice. Tak isto aj miechu, stredný mozog, mozoček a veľký mozog považujeme za množstvo ganglií zrastených počas vývoja ľudského rodu.

Pred sebou máte morfologické kresby nižších druhov zvierat. Koncentrujete sa na kresbu pred sebou a predstavu o kresbe posielate do brušného mozgu do centra, ktoré vplýva na oblasti ganglií v tele. Postupne vyciťujete prienik do hlbočín zvieracej psychiky. Postupujete pozvoľna a nikdy nestrácate kontakt s realitou. Cvičenie prerušujete v momente, keď ste stratili kontakt s vonkajšou realitou. To je moment straty vnímania toho, kde sedíte a čo cítite. Nejdete do hlbších úrovní, hlbšie budete postupovať v budúcom cvičení. Vždy o niečo to tmavej hlbočiny prehistorického vedomia. Môžeme hovoriť aj o vedomí, ktoré sa rozvíja pri splodení a vývoji ľudského plodu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.