Všetko kmitá. Všetko vibruje. Všetko rezonuje. Všetko realizujeme zo spomienok. Veštectvo do vnútra tela na základe obrazových pocitov. Senzibilita zisťovania energetických pomerov v organizme. Koncentrácia a prienik do 6. oblastí neurónov v ľudskom tele. Koncentrácia pomocou jogínskych techník. Tento zápis má zvukovú nahrávku MP3. V dohľadnej dobe bude umiestnený pod Nahrávkami.

Koncentrácia do neurónových oblastí pomocou spomienok. Koncentrácia do neurónov pomocou úsmevu. Koncentrácia a prienik za pomoci spomienok na blikanie, kmitanie a vibrovanie. Koncentrácia do neurónových oblastí pomocou reklamných predstáv.

Programovanie, ktoré posilňuje silu vôle. Aura a programovanie v aure smerujúce k sile vôle. Natláčanie predstáv zdravia do fyzického tela. Priama energetická liečba pomocou fyzického kmitania realizovaného na fyzickom tele. Nácvik zasvätenia do aurického obalu. Kmitajúce objekty stabilizujúce psychický stav v 6. oblastiach neurónov ľudského tela cez aurický obal.

Pokračujeme v nácviku všetkého, čo súvisí s kmitaním. Všetko okolo nás vlastne kmitá a vibruje, len naše zmysly to nedokážu vnímať. No tento stav pocitu, že všetko fyzické a psychické kmitá, si navodíme zvnútra. Hovoríme o kmitajúcej ezoterike. Môžeme hovoriť aj o ezoterike neurónov alebo o kmitajúcej energetickej ezoterike. Jednoducho tu robíme celý balík ezoteriky s tým, že do všetkého vkladáme obrazy, zvuky o kmitaní blikaní a vibrovaní.

Na začiatku prenikáme do neurónových oblastí a to vždy zo spomienok a aktívne nevyrábame žiadne predstavy. Vyvolali by sme príliš aktívne a silné energie, ktoré by na začiatku preniku do neurónov blokovali veštecký výkon. Teda prienik realizujeme cez spomienky uložené v mozgu. Pri prieniku do neurónov zisťujeme veštecky, či sa tu realizujú vlastné predstavy o fyzickom zdraví. Pokiaľ to veštecky necítime, tak sem tento pocit dodávame. Používame obrazové veštectvo, teda napríklad obraz zdravého orgánu, obraz rozkvitnutej lúky.

Po orgánov môžeme robiť aj senzibilný výkon. Ide o špeciálny druh vešteckých výkonov a to bez použitia obrazov. Ako keby ste boli od narodenia slepí a všetko vnímate sluchom. Do svojho vnútra sa naučíte vchádzať cez spánkové laloky, kde sú uložené sluchové centrá. Naučíte sa sluchovo alebo pocitovo vnímať energie vlastného tela. Túto schopnosť budete potrebovať na duchovnej ceste.

Ďalším meditačným úkonom je programovanie sily vôle. Používate vždy, keď začínate zavádzať do svojho života nové veci a nové postupy. Programovanie v trojhodinových intervaloch umožňuje držať silu vôle niečo dosiahnuť, aj keď sila vôle nie je dostatočná. Preto predstava o tom, ako nové zvládate, je ten najsilnejší prvok v Silvovej metóde. Treba sa túto techniku naučiť aplikovať na všetko nové, čo musí prísť do vášho života. Nebudete mať problém s prijímaním nutných zmien. Programovanie umožňuje predstavovať si už dosiahnuté zmeny a na tieto zmeny viazať depresívne stavy, ktoré každú zmenu sprevádzajú. Je to výborná technika na odstresovanie.

Ďalšou vhodnou technikou je fyzická liečba pomocou kmitajúcich pohybov na fyzickom tele. Jednou rukou alebo prstom rozkmitáte sval na niektorej časti tela. Okamžite sa skoncentrujete do niektorého orgánu. Tu sa potom hromadí aj kmitajúca energia. Takto preliečujete niektoré vybraté miesta vo vašom fyzickom tele.

Ďalšou vhodnou technikou je vytvorenie aurického obalu okolo fyzického tela. Vytvoríte ho tak, že si nasugerujete a uveríte, že vaša hlava sa zväčšila ako balón. Potom si všetko predstavujete v tomto priestore pred sebou. Týmto dosahujete efekt zrýchlenia programovania a celkového nahadzovania vhodných obrazov zdravia. Programovanie a liečba pomocou nahadzovania obrazov sa robí dovtedy, až pocity a obrazy sú trvalo stabilné a nestrácajú sa. Niekedy tento druh liečby môže trvať aj niekoľko rokov, ale potom je to stav trvalý.

Pridaj komentár