Tento príspevok sa zaoberá počúvaním frekvenčných zvukových nahrávok a pozeraním sa do blikajúceho svetla rôznych frekvencií.
V Silvovej školy neustále už vyše roka počúvame frekvenčné zvuky v rôznych herzových hladinách a v posledných mesiacoch sme pridali aj pozeranie sa do kmitajúceho modrého svetla v rôznych počtoch blikov za sekundu. Zo začiatku nácviku sa nič vážneho v našich mysliach nedialo. A tak sme trpezlivo cvičili ďalej. Zároveň sme frekvenčné meditácie spojili aj so štúdiom EEG vyšetrenia. Ide o elektroencefalografické vyšetrenie aktivity šedej kôry veľkého mozgu. Podrobne sme študovali jednotlivé prípady na základe zachytených grafov a na diaľku sa vciťovali do rôznych prípadov, u ktorých boli rôzne poškodenia činnosti neurónov veľkého mozgu. Najčastejšie išlo o slabý chod a prílišnú pasivitu. Na druhej strane boli prípady s extrémne aktívnymi plochami. Postupne sme si uvedomili, že pri koncentrácii treba mať dve aktívne plochy vo veľkosti päťkorunáka, dve tiché plochy veľkosti sedem krát štyri cm a zbytok šedej kôry stredne aktívny. Keď sme počúvali alebo pozerali do blikajúceho svetla, tak sme tieto tri plochy vytvorili v ľavej, a tak isto aj v pravej hemisfére veľkého mozgu. Po skončení počúvania sme túto mimoriadnu koncentráciu uvoľnili do roztrúsenej koncentrácie. Teda išlo tu aj o nápravu aktivity činnosti neurónov mozgu. U jedného meditujúceho som uplatnil zobudenie neurónovej aktivity, pretože všetko bolo veľmi utlmené. Dotyčný sa má dobre, cíti tvorbu bioenergie a aj začal priberať. U iného prípadu sa postupovalo opačne a došlo k utlmeniu tejto aktivity v chorej časti mozgu, čo malo priaznivý vplyv na uzdravovacie procesy v chorej časti mozgu. V posledných frekvenčných meditáciách došlo k výraznej zmene a svoje obrazové spomienky teraz vnímam vo vnútri mozgu akosi ináč. Napríklad vidím osobu v spomienke, ale vidím aj jej orgány v podobe farebných škvŕn a všetko okolo vnímam ako dravá šelma, ktorá vyciťuje vyžarovanie tepla zo živých objektov. Zároveň z neživých objektov vnímam v impulzoch zvukové podnety v určitých vlnách. Možno toto má byť výsledok reálnejšieho vnímania vonkajšieho sveta alebo iného vnímania sveta. Všetko ukáže čas, ako sa to vyvinie. Bude zaujímavé sledovať, ako sa zmení moje myslenie o vonkajšom svete.

Pridaj komentár