Tento príspevok sa zoberá problematikou prepojenia reiki techniky, reiki znakov so znakmi všeobecne uloženými vo svetových písomníctvach alebo piktografických znakov, ktoré prahistorické národy uctievali. Tak isto sem zahrňujeme tvorbu kreslených obrázkov a znakov či už v mentálnej mágii, alebo v art terapii.
Kto absolvoval reiki zasvätenie alebo pravidelne pestuje reiki energie zo znakov, tak ten sa môže bez problémov pustiť do prepojenia týchto dvoch škôl. Na jednej strane je to energetická potencia zo znakov reiki, ktoré si nájdete v Reiki škole na mojich internetových stránkach, na druhej strane sú to písmená, číslice. Z každého znaku reiki sa dajú vytvárať nové znaky rôzneho druhu. No predtým treba do vnútra znaku vložiť zmenu programu. Jednoducho si predstavte, ako ste znak otvorili a v jeho vnútri nájdete tibetským písmom napísané, k čomu má znak slúžiť. Keby sme to voľne preložili, bolo by to asi toto: „Tento znak je posvätný a má slúžiť všetkým, ktorí sa rozhodli spraviť v mene budhu niečo prospešné pre trpiacich a strádajúcich Tibetu.“ My s dovolením autora a úctou k budhovi znak prekódujeme na liečenie a meditáciu. Znak otvoríme a po prekódovaní uzatvoríme. Nasleduje prax, pri ktorej meníme reiki znak na iné znaky a piktogramy. Zároveň sledujeme, ako sa znak zmenil a ako na nás pôsobí. Zo začiatku sa môže stať, že vás základný znak reiki nebude poslúchať. Treba napriek tomu cvičiť trpezlivo a vytrvalo, až kým základný reiki znak nezmeníte na ľubovoľne náročný znak akéhokoľvek druhu. Dôležité je nacvičovať aj veľkosť znaku. Niekedy treba základný znak reiki zmeniť na znak veľký niekoľko metrov. Treba cvičiť aj vytváranie veľkého množstva drobných znakov a to dlhšiu dobu. Ta isto aj zo základného reiki znaku môžete vytvoriť celé slová a celé texty. Potom kto má odvahu si začne spomínať na všetky spomienky či už obrazové, zvukové a hmatové a reiki znak natiahne na všetky tieto spomienky uložené v pamäťových záznamoch veľkého mozgu a mozočku, teda do celého neurónového systému. Keď túto operáciu dobre prevediete, tak sa celkovo zmení spôsob myslenia pomocou písmenok a znakov abecedy. Tak usilovne pracujte na zmene spôsobu narábania s písmenkami a piktogramami vo vašej mysli.

Pridaj komentár