V tomto príspevku sa kompletne vraciame k problematike nácviku sexuálnych praktík v rovine fantázie a imaginárnych pocitov. Zároveň sa usilujeme o úplnú sexuálne slobodnú fantáziu. Kľúčové slová sú: sex, sexuálna podstata, cvičenia, patológia.
Cvičenia sme zahájili koncentráciou na vlastnú sexualitu. Uvedomovali sme si všetky sexuálne tabu, ktoré v našej mysli vytvorila spoločnosť, rodičia a my sami. Dôsledne sme si uvedomovali slobodnú sexuálnu predstavivosť, ktorá nesmie prerásť do sexuálneho konania mimo rámec zákona a pravidiel slušného správania. Pokiaľ sa chceme oslobodiť od vlastnej sexuality a mechanizmu párenia, tak je potrebné vo svojej mysli zrušiť všetky možné sexuálne zábrany a dovoliť mysli vytvárať absolútne slobodné predstavy, aj keď sú za hranicou morbídnosti a smrti vôbec. Len takýto prístup uvoľní večný kolotoč sexuálneho nabíjania. Sexuálne nabíjanie na psychickej úrovni vzniká tým, že svoju sexuálnu predstavivosť zablokujeme a nedovolíme jej slobodne sa v rámci vnútornej fantázie úplne dotiahnuť do konca. Napríklad stretnete vhodný sexuálny objekt a začnete si predstavovať a vyciťovať, čo všetko by sa dalo v oblasti sexu spraviť. Zrazu sa objaví mimoriadne perverzný obraz a my ho vo svojej mysli blokneme. V tomto momente sme sa vzdali cesty k oslobodeniu od vlastnej sexuálnej podstaty. Ďalej sme si dôrazne uvedomovali fyzickú sexualitu a psychickú sexualitu. Na fyzickej úrovni morálka a etika, na psychickej úrovni je možnosť totálneho spustenia sexuálne fantázie a oslobodenia sa od vlastnej sexuality alebo zaseknutie sexuálnej fantázie a jej vybitie v partnerskej sexualite alebo jej transformácia na nejaký iný cieľ alebo činnosť.
Pokračovali sme v nácviku Reiki tantry, kde sme sa koncentrovali do oblasti úst s predstavou jemne eroticky naladených prstov vlastných rúk. Takto isto sme sa postupne koncentrovali do oblasti spánkových lalokov za ušnými lalokmi. Tak isto sme sa koncentrovali do oblasti mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Posledná koncentrácia išla do oblasti pupku a zbytkov pupočnej šnúry. Sexuálnu predstavivosť sme zámerne blokovali tým, že pohyby jemne eroticky ladených rúk sme zablokovali a transformovali do eroticky ladenej bioenergie. Pod eroticky ladenými rukami sme si predstavovali, ako sa prsty rúk dotýkajú vlastných erotogénnych zón alebo erotogénnych zón partnera alebo iného sexuálneho objektu. Pokiaľ by sme v tomto momente sexuálnu fantáziu dotiahli do konca, tak by sa netvorila potrebná bioenergia.
Pokračovali sme v ďalšom cvičení a to koncentráciou do hlavy, kde sme si predstavili sexualitu v podobe mužskej a mužatkovskej. Postupne sme sa skoncentrovali do ústnej dutiny a tu sme si predstavovali detskú sexualitu a jej zameranosť na ústa. Nasledovalo centrum v podbruší, kde ide o ženské sexuálne centrum a homosexuálne centrum. Zároveň sme sem presunuli obrazy a pocity tohto typu sexuality. Pokiaľ ste sa chceli od týchto centier oslobodiť, tak sa musela sexuálna fantázia dotiahnuť úplne slobodne do konca. Pokiaľ sme chceli Reiki aktivizovať tieto oblasti, bolo treba sexuálne fantázie zablokovať a toto zablokovanie transformovať do sexuálnej bioenergie v danej oblasti.
Pokračovali sme koncentráciou do ústnej dutiny, kde je uložená hysterická sexualita a predstavovali sme si, ako v sexe všetko preháňame a predvádzame sa. Potom sme sa skoncentrovali do oblasti temenného mozgu a tu rozvinuli epileptickú sexualitu v podobe určitej formy hrubosti. Nasledovala koncentrácia do oblasti mozočku, kde je uložená schizofrenická sexualita a predstavovali sme si nekonečný sled láskavých dotykov. Nasledovala posledná koncentrácia a to do oblasti hrdla, kde je uložená psychopatická sexualita. Vkladali sme sem obrazy o tom, že sme režiséri erotických filmov a všetko sa musí diať podľa nás. Pokiaľ sme sa chceli od týchto foriem sexuality oslobodiť, tak sa musela sexuálna fantázia úplne vybiť. Pokiaľ sme chceli niektorú sexualitu dynamizovať, tak muselo prísť k zaseknutiu sexuálnej fantázie a toto zaseknutie sme previedli do Reiki energie.
Nasledovalo cvičenie, ktoré bolo zamerané na uvedomenie si sexuálneho ideálu v hĺbke vlastnej duše a túžbe stretnúť niekoho, kto sa na ideál podobá a potom s ním prežiť zbytok života. Uvedomovali sme si, že pokiaľ medzi partnermi neustále beží stav zamilovanosti, tak dochádza k určitému splývaniu partnera, s ktorým žijeme a je v zásade všetko v poriadku. Pokiaľ zo vzťahu zamilovanosť a určitá zasnenosť voči partnerovi uhasne, tak si človek podrobnejšie uvedomuje rozdiel medzi ideálom partnera, ktorý má v duši a skutočnosťou. Preto je vhodné pestovanie zamilovanosti medzi partnermi ako niečo, čo partnerské vzťahy stužuje. My sme išli inou cestou a dôsledne sme si uvedomili sexuálny ideál partnera, ktorý máme v duši a snažili sme sa o totálnu sexuálnu fantáziu a jej vybitie a tým dosiahnutie ďalšieho stupňa odpútania od vlastnej sexuality. Môže ísť aj o iný prístup a to zaseknutie sexuálnej fantázie s ideálom vo vlastnej duši. Zaseknutie sme transformovali do energie Reiki vo vlastnom tele.
Pokračovali sme v nácviku slobodných sexuálnych predstáv a to tým, že sme odbúrali odpor, nechuť k rôznym druhom sexuálnych predstáv a postupov. Teda každý sa usiloval predstaviť si rôzne druhy sexuálneho patogénneho správania v rôznych variantoch. Bez zvládnutia týchto predstáv sa nedá dosiahnuť oslobodenie od vlastnej sexuality a jej otrockého ujarmenia. Išlo o predstavy z oblasti incestu, pedofílie, zoofílie, fetišov, nymfománie, homosexuality, masochizmu, sadizmu, nekrofílie, fekalofílie a exhibicionizmu. Znovu upozorňujem, že nejde o fyzický nácvik, ale výhradne cvičenia v predstavách a fantáziách. Pokiaľ niekto nedokáže vlastné sexuálne predstavy ovládnuť a prechádzajú nekontrolovateľne do fyzických aktivít, tak je vhodné vyhľadať sexuológa a liečiť sa. Znovu tu máme dva prístupy, jeden je plné vybitie sexuálnej fantázie a druhý je zaseknutie sexuálnej fantázie a jej transformácia na energiu Reiki.
Pokračovali sme vo vyhľadávaní všetkých druhov sexuálnych spomienok či už obrazových, sluchových, hmatových, čuchových a chuťových. K tomu sme pridali spomienky o premýšľaní nad sexualitou. Tak isto sme k tejto položke pridali pohybové aktivity pri sexuálnych prejavoch. Z novu je tu dvojaký prístup a to totálne oslobodenie sa tým, že všetko ide do totálnej fantázie alebo zablokovanie tejto fantázie a jej transformácia na Reiki energiu.
Pokračujeme v predstave sexuálnych fantázií s ľuďmi rôznych rás a to bielej, čiernej, žltej a červenej. Zase dvojitý prístup a to totálne vybitie sexuálnej fantázie alebo jej rozbehnutie a zaseknutie a transformovanie do Reiki energie.

Pridaj komentár