Tento príspevok sa zaoberá problematikou techník, ktoré sa praktizujú pri výcviku mladých fakírsko- jogínskych adeptov. Tak isto ide o vysvetlenie pojmu fakír, aby sme lepšie vedeli pochopiť, čo pod slovom fakír rozumieme v ezoterike.

Môžeme začať aj tým, že pod pojmom fakír sa u nás rozumie človek v cirkuse, ktorý si dokáže ľahnúť na klinec a pojedať plamene ohňa. No nás bude zajímať hlavne skutočnosť, že fakíri disponujú zvláštnymi schopnosťami, ktoré by som rád rozvinul aj u seba. Keď sa vydáme na prieskum informačných polí mŕtvych fakírov, tak u všetkých do jedného zisťujeme, že od detstva boli na mladých adeptoch fakírstva praktizované tvrdé mučiace techniky. Samozrejme toto je náš pohľad plný pohoršenia z fanatického mučenia adeptov fakírstva. No skúsme zostať emocionálne mimo a pochopíme, že pokiaľ mladý adept neprešiel tvrdým mučením a týraním, tak sa asi nemohol stať dobrým fakírom. Teda extrémne mučenie a fyzické týranie vedie k zvláštnym schopnostiam. Mladý adept fakírstva sa musel naučiť znášať smäd a odolať napiť sa z nádoby pred sebou. Keď sa napil, tak nasledovalo bitie a mučenie.

Adept musel zostať dobrovoľne na pražiacom slnku. Keď tak nespravil, nasledovalo dobrovoľne dohodnuté mučenie a týranie. Tak isto bolo praktizované znovu sa opakujúce bitie a mlátenie bez toho, aby sa adept nejako bránil. Foriem mučenia a týrania bolo neúrekom a každá forma týrania viedla k otvoreniu nevšedných schopností u takto mučených fakírov. Napríklad mladý fakír dostal príkaz, aby sa rana do rána na jeho tele vyhojila. Keď sa tak neudialo, fakír dostal bitku a týranie. Neustále sa to dookola opakovalo, kým fakír nedokázal skrátiť čas na vyhojene rany. Takýmto spôsobom sa postupovalo vo všetkom.

Zostáva otázkou, do akej miery by sme mohli praktizovať takéto tvrdé a extrémne techniky bez toho, aby sme sa museli zmrzačiť a polozabiť. Je tu možnosť sugerácie si týchto krutých a neľudských postupov. Ide o techniku uverenia, že sme prešli týraním a získali určité nevšedné schopnosti. Na to bude treba bezchybné ovládanie stavov popísaných v Sugeratívnej škole. Zaujímavý bude aj prieskum psychiky žijúcich ľudí, ktorí prešli klasickým mučením rôznymi technikami. Napríklad hladovanie prináša schopnosť vyvinúť nesmiernu silu v rukách. Týranie smädom vedie k otvoreniu schopnosti počuť rozhovor človeka na akúkoľvek vzdialenosť.

Týranie chladom schopnosť prinútiť druhého, aby išiel spraviť to, čo si želáte. Týranie horúčavou ohňa otvára schopnosť prinútiť človeka, aby zostal tam, kde momentálne sedí alebo leží. Takto by sme mohli postupovať od vytvorenia jednej schopnosti k ďalšej schopnosti. Neskoršie sa tejto oblasti budem venovať pozornejšie.

Pridaj komentár