Učebnica ezoteriky. Prienik teórie ezoteriky do liečiteľstva. Delenie liečiteľských výkonov na základe neurónových oblastí. Vnesenie moderných poznatkov medicíny do liečiteľstva.

Usilovne meditujeme, a tak isto usilovne vytvárame základy teoretického delenia ezoteriky na základe doterajších skúseností a poznatkov. Učebnica ezoteriky pojednáva v prvom rade o duchovných cestách ezoterikov celej ľudskej histórie. Potrebujeme do týchto skúseností vniesť určitý poriadok a prehľad. Pri duchovnej ceste, ktorá je založená na čo najväčšej všestrannosti, by sa rýchlo zablúdilo a učebnica ezoteriky dovoľuje mať trvalý prehľad nad tým, kam sa uberáme a či sme na niektorý duchovný smer nezabudli. Základom učebnice je delenie celej ezoteriky a skoro všetkej ezoterickej skúsenosti podľa neurónových oblastí, ktorých je spolu v ľudskom tele šesť. Vymenujem pre prehľadnosť: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie pri orgánoch tela.

Pre ezoterika sa liečiteľská prax podriadi jednak ezoterike cez učebnicu ezoteriky, a tak isto sa ešte predtým podriadi liečiteľstvo najnovším poznatkom medicínskej praxe. Tak isto sa medicínskej praxi a medicínskemu slovníku podriaďovala samotná ezoterika.

Teda máme tu logický sled: ezoterika a liečiteľstvo sa podriaďujú medicíne a nakoniec sa liečiteľstvo postavené na medicíne podriaďuje potrebe ezoteriky. Dalo by sa povedať, že kruh sa uzavrel a dielo je dokonané. V tomto momente je možné liečiteľstvo podeliť do kapitol, ktoré sú postavené na anatomických predstavách o neurónových oblastiach v ľudskom tele.

Teda liečiteľstvo postavíme v najhlbšom základe a to je na bunkách ľudského tela. Presnejšie na zhlukoch buniek do samostatných celkov. Na začiatku liečiteľstva a diagnostiky v liečiteľstve stoja neurónové oblasti veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Ide teda o bunky alebo zhluky útvarov buniek neurónových, ktoré sa nachádzajú práve v týchto oblastiach. Veštecky ošetríme práve bunky týchto oblastí a zisťujeme :

01. Dlhodobý stav buniek a to niekoľko rokov.
02. Aktuálny zdravotný stav buniek.
03. Bunky kmeňové, ktoré sa môžu ešte deliť.
04. Mŕtve bunky v oblasti.
05. Poškodené bunky.
06. Poškodenie virózou.
07. Poškodenie mikroorganizmami.
08. Poškodenie zápalmi.
09. Poškodenie chemickými látkami.
10. Bunky a reakcia na hormóny tela.
11. Bunky a imunita.
12. Bunky a výživa.
13. Bunky a toxicita.
14. Bunky a mozgovomiešny mok.
15. Bunky a tlak v danej oblasti.
16. Bunky a nervové zakončenia.
17. Bunky a nervové dráhy.
18. Bunky a krvné vlásočnice.
19. Bunky a krvné dráhy.
20. Bunky a lymfatické riečište.
21. Bunky a lymfatické dráhy.
22. Bunky a lymfatické uzliny.
23. Bunky a genetické mutácie.
24. Bunky a rakovinový obal CD 75 receptor.
25. Bunky a EEG aktivita neurónov.
26. Bunky a ich vzťah k riadeniu orgánov tela.

Teda je tu vidieť určitý posun k tomu, že základom vešteckej diagnostiky sa stávajú bunky a zhluky buniek v organizme. Na prvé miesto dávame aktivity neurónových buniek v 6. oblastiach výskytu neurónov v organizme. Potom zisťujeme, ako tieto neurónové oblasti pôsobia na seba a potom na časti organizmu. Nakoniec končíme práve u ganglií. Ide o špendlíkové hlavičky neurónov pri orgánoch a častiach tela. Ganglie v konečnom dôsledku riadia daný orgán. Vo vnútri neurónov sú uložené informácie, čo sa deje s daným orgánom. Teda robíme vždy diagnostiku ganglie a príslušného orgánu v tele.

Ganglie a krvné riečište.
Ganglie a nervstvo.
Ganglie a lymfatické riečište.
Ganglie a hormonálna činnosť.
Ganglie a miešny mok.
Ganglie a kosti.
Ganglie a svaly.
Ganglie a tukový orgán. / Tuk v tele. /
Ganglie a koža.
Ganglie a kĺby.
Ganglie a srdce.
Ganglie a pľúca.
Ganglie a žalúdok.
Ganglie a pečeň.
Ganglie a slezina.
Ganglia a tenké črevá.
Ganglie a hrubé črevá.
Ganglie a obličky.
Ganglie a imunita.

Pri každej ganglii zase zopakujete diagnostikovanie na základe buniek a ich aktivít v danej oblasti.

Pre základné diagnostikovanie je najvhodnejšie používať zo začiatku fyzické kyvadlo. Teda špagátik a na ňom závažie. Neskoršie môžete používať kyvadlo iba v predstave. Dobré je mať na začiatok obrázok diagnostikovanej osoby. Tak isto si môžete pred seba nakresliť postavičku dotyčnej osoby a napísať si meno, priezvisko, vek a odkiaľ je. Dobré si je označiť, kde je ľavá a pravá strana.

Potom je dobré, aby ste sa naučili porovnávať chorobné stavy iných ľudí a diagnostikovanej osoby. Diagnostikujete napríklad rakovinu u dotyčnej osoby. Zároveň sa na diaľku napojíte na osobu, ktorá leží na onkológii. Veštecky zistíte, či sa tieto dva stavy dajú dať v spomienkach do jedného celku. Ide to alebo nejde to.

Tak isto je vhodné, aby ste si ako veštec – liečiteľ neustále študovali medicínske knižky a medicínske poznatky. Na to, aby ste úspešne ako liečiteľ konkurovali lekárom, je potrebná aj odborná zdatnosť.

Samozrejme, že voči takémuto systému vešteckého diagnostikovania môžete mať plno výhrad, a oprávnene. V prvom rade som ezoterik na duchovnej ceste do vnútra vlastnej duše. Preto dávam prednosť zmanipulovať liečiteľstvo na účely ezoterické. A to znamená, že sa presadila línia 6. neurónových oblastí. Možno paradoxne takéto usporiadanie, ktoré je postavené na spoznávaní vlastného vnútra, je nesmierne progresívne.

Pridaj komentár