Úvaha, kam budeme spieť v oblasti energetickej ezoteriky. Jednoznačne to budú energie planét, súhvezdí, galaxií a jednotlivých kozmov, ktoré sú bežným ľudským zmyslom a ľudskej technike zatiaľ nedostupné. Psychicky budeme prenikať do kozmických energií a budeme ich stále lepšie vnímať, vyciťovať a rozumovo popisovať.

Vlastné energie.
Snažili sme sa o to, aby sme veštecky vnímali tvorbu vlastných bioenergií v orgánoch, častiach a bunkách organizmu. Vybudovali sme si v spánkovom mozgu a priamo v šedej kôre nové centrum na veštecké počúvanie energetického napätia. Možno energie vnímať aj cez veštecké centrum vybudované v zadnom zrakovom centre. Obrázky malej elektrárne a veľkej atómovej elektrárne. Ezoterik potrebuje vnímať bioenergie a ich aktivitu v mieste koncentrácie v organizme. Vlastné energie sa tvoria hlavne pri tráviacich procesoch, potom v bielej mozgovej hmote v hlave pod šedou kôrou mozgovou. Značné množstvo bioenergie sa tvorí aj vo svaloch počas pohybovej aktivity. Potom je potrebné vnímať tvorbu sexuálnej energie počas sexuálnych predstáv v mozgu, ale aj sexuálnej pohybovej aktivity vedúcej až k vyvrcholeniu. Tak isto je potrebné, aby ezoterik vedel vnímať výmenu vlastných bioenergií s bioenergiami živých organizmov ľudí, zvierat a rastlín. Toto všetko máme v zásade zvládnuté.

Magnetické energie.
Ľudské telo by malo byť dostatočne zmagnetizované, teda bunky tela by sa mali správať ako malé zhluky magnetov. Osoby, ktoré sú príliš chudé až anorektické, sú príliš biomagnetické. Osoby tlsté až obézne sú príliš málo biomagnetické a ich metabolizmus je rýchly. Teda rýchlo vytrávia a sú večne hladné. Aj tu treba vedieť veštecky vnímať úroveň zmagnetizovania na základe množstva obrázkov magnetov, ktoré sa dajú poukladať do organizmu. Pracujeme na tom, aby sa tieto pomery v organizme upravili aj pomocou magnetov, magnetických pások a zmagnetizovanej vody. Tieto terapie pomáhajú mať stabilný biomagnetizmus v tele.

Magmatické energie.
Ezoterik si musí školiť zmysly na to, aby mohol vnímať aj magmatické energie, ktoré produkuje magmatické pole Zeme. Veštecky sa to dobre vníma cez nervové platničky vo svaloch. Bežne majú ľudia tento svalový zmysel zablokovaný a už vďaka civilizácii nie sú schopní psychického kontaktu s týmto druhom energie, ktorá preteká všetkým organickým aj anorganickým. Tak isto rôzne druhy energií pretekajú celým priestorom kozmu. Ezoterik je osoba, ktorá pomocou kyvadla (špagát so závažím) obnoví psychický kontakt s magmatickými energiami. Naučí sa nimi liečiť a potom aj veštecky prenikať do záznamov v magnetických poliach, ktoré ukladajú všetky spomienky ľudí. Tieto spomienky sú výborným zdrojom informácií o živote duchovne ladených osôb. Na dôvažok ezoterik sa musí naučiť psychicky prenikať do energií a uvoľniť svoju psychiku do priestoru okolo seba, do priestoru iných ľudí a nakoniec do priestoru našej planéty a celkovo kozmu.

Kozmické energie.
Vrcholom ezoterického snaženia v oblasti práce s energiami je dosiahnuť stav kozmického vedomia. Podrobnejšie Kozmos sekcia. Ezoterik si okolo orgánov tela vytvorí kozmické vedomie a dokáže pracovať s kozmickými energiami a to hlavne takými, ktoré prospievajú jeho psychickému a fyzickému zdraviu. Ďalšie naše snaženie bude smerovať na to, aby sme si navykli na kozmické energie a vedeli ich využívať pre zdravotné účely, ale aj pre účely psychického prieniku do priestoru kozmu. V ďalšom vývoji si necháme v tomto smere radiť anjelskými sférami. Bližšie Anjelská škola. Poradenstvo prijmeme aj od kozmických inteligencií vo svete mŕtvych spomienok. Bližšie Šamanstvo.

Nemôžeme presne určiť, kde sa budeme uberať v oblasti Reiki energií, bude to závisieť od anjelských sfér a kozmických inteligencií, aby nám naznačili smer vývoja. No vieme, že to musí byť taký vývoj, aby pôsobil blahodarne na ezoterika.

Pridaj komentár