Vešteckými technikami sme zistili, že u kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace, dochádza k zásadnej zmene vedomia. Psychické prejavy už nie sú bežné z niektorej neurónovej oblasti, ale z orgánov a častí tela. Viac sa o tom dočítate v Kozmos sekcii.

V tomto článku budem rozoberať problematiku výskumu kozmického vedomia kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Ďalej do tohto výskumu zahŕňame aj osoby, ktoré sa narodili s kozmickým vedomím z dôvodu tehotenskej hyperaktivity gravidnej matky, ktorá počas tehotenstva bola až príliš fyzicky aktívna. To spôsobuje vytvorenie kozmického vedomia.

Kozmické vedomie možno definovať ako zvláštny patologický stav neurónovej a nervovej sústavy. Jednoducho neurónové oblasti pracujú ako jeden celok. To nemožno nájsť v bežnej psychike. Možno to prirovnať k zlúčeniu šiestich firiem do jednej pod spoločným názvom. U bežného a štandardného človeka je aktivita neurónových oblastí čiastočne samostatná a nemá v sebe tendencie správať sa ako účelná jednotka. Teda u kozmického vedomia je zbúranie samostatnosti 6. neurónových oblastí mimoriadne intenzívne a stupeň samostatnosti a nezávislosti sa stratil na rozdiel od bežných ľudí.

Pokúsil som sa spraviť veštecký prieskum na určitých jedincoch, ktorí strávili v kozme viac ako 4 mesiace. Vybral som si ich zo vzorky asi 50 kozmonautov. Pri vešteckom výkone som mal k dispozícii fotografiu kozmonauta. Fotografie neboli aktuálne a podľa všetkého boli staršieho dáta. Pred seba na papier som si nakreslil obrysy postavičky daného kozmonauta a vedľa som si napísal meno a priezvisko. Sám som sa uviedol do vešteckého stavu a to tým, že som si nasugeroval prílišné stíšenie veľkého mozgu a zároveň som cítil, že z oblasti čela vystupuje energia v podobe energetickej hadice. Cez magmatické polia zeme, ktoré sú okolo nás, som sa napojil na fyzickú osobu kozmonauta. Na tento účel som mal pred sebou mapu západnej a východnej pologule. Z fyzického tela dotyčnej osoby som si odobral vzorku informácií a vložil som ju do obrysov kresby pred sebou. Potom som cez mozoček v spojení so stredným mozgom zosal informácie z kozmonauta a vo vnútri tela som cítil, že sa stávam ním. Touto technikou môžem kontrolovať, čo robím v kresbe pred sebou a vo vnútri seba. Treba si uvedomiť, že kresba predo mnou je v aurickej zóne môjho tela, čo zvyšuje vždy efektivitu skúmania.

Najprv som u dotyčného kozmonauta pod iniciálkami P.V. v Rusku zistil, či sa dá z mojich spomienok v hlave vložiť do postavičky predo mnou schéma pozmeneného vedomia. Teda vedomie sa zoskupilo okolo orgánov a častí tela. Okolo každej časti tela je cítiť, že všetko, čo osoba prežila, sa skopírovalo okolo jednotlivých častí. Zároveň som tento stav vyciťoval aj v sebe v rámci sugerácie schizofrénie.

Veštecky som vnímal, že dotyčný kozmonaut má pozmenené vedomie. Toto som cítil v obrázku pred sebou, ale aj z mozočku v mojom tele. Teda určitá forma kontroly. Tak isto som mohol veštecky identifikovať, že jeho kozmické vedomie inklinuje do čo najbližšej vzdialenosti k Slnku našej slnečnej sústavy.

Veštecky som u daného kozmonauta zistil, že 7 vnútorných obalov, ktoré prirovnávame k ruským matrioškám, bolo pozmenených a boli skopírované okolo orgánov tela. To isté sa udialo s vnútornou schémou okolo pupku, kde možno veštecky vnímať niť a predstavu dieťaťa. Toto sa vo vnútri tiež pozmenilo a bolo skopírované na každý orgán tela. Potom sa vo vnútri dá nájsť ešte jeden špeciálny obal, o ktorom ešte vieme príliš malo.

Sexuálne ja, pod ktorým rozumieme všetko okolo sexuality kozmonauta, bolo presunuté do oblasti hormonálnych žliaz. V každej žľaze bolo skopírované všetko o sexuálnom živote kozmonauta. Ide o hypofýzu, epifýzu, slinné žľazy, štítnu žľazu, prištítne telieska, detskú žľazu, nadobličky, pankreas a pohlavné žľazy.

Potom som sa zaujímal o to, čo všetko zapísal doteraz do magmatických polí zeme. Pod magmatickými poliami rozumieme 4 druhy oficiálnej magmatickej pulzácie zeme. Teda nejde tu o horniny a podložia, ale čisto iba pulzácie magmatického jadra zeme. Pri tejto technike som zo seba cez obrysy pred sebou vytlačil sugeráciou stíšenia energetický lúč, ktorý sa postupne napájal na 4 druhy magmatickej pulzácie cez mapu dvoch pologúľ zeme pred sebou.
V magmatických poliach s pulzáciou 1 zapísal iba sexuálne spomienky. V magmatických poliach s pulzáciou 2 trčal jeho celkový záznam v oblasti tektonických anomálii v okolí Islandu a Európy.

V magmatických poliach s pulzáciou 3 bolo cítiť, že sa nachádza na severnom póle, kde sa kopíruje všetko ohľadom 7 obalov v ľudskom tele. Tento kozmonaut mal 7 obalov u seba. Niektorým sa vrátil tento záznam do oblasti severného pólu.

Pokiaľ majú kozmonauti dobrý kostný záznam a zároveň verili na anjelov, tak je možnosť, že sa záznam o anjeloch skopíruje alebo inak uloží do magmatickej pulzácie 4. typu. To sa dalo cítiť aj u ďalších kozmonautov.

Ďalej som veštecky skúmal cez kozmické vedomie v sebe a cez kozmonauta, či nezanechal za sebou nejaký záznam v kozme. Našiel som vlastne po každom kozmonautovi v danej oblasti na obežnej dráhe určitý záznam. Tento záznam obsahoval informácie o aktivite kozmonauta. Niektorým kozmonautom sa uvoľnila schéma z oblasti pupku, ktorú ponechali v kozmickom priestore ako predĺžený pás informácií značných rozmerov. Vlastne všetci, čo robili v prírodnom vedomí niečo okolo kozmu a reálneho kozmického priestoru, tu zanechali uložené informácie. No museli sa venovať magickej forme duchovna ako šamani a nie ľudskému premýšľaniu.

V magmatických poliach a pulzácii 4 bolo cítiť, že sa nachádza v oblasti Nová Guinea a ťahá sa až k Novému Zélandu cez spleť ostrovov. Tu sa vkladajú pravdepodobne informácie o tom, čo počas života robili kozmonauti odborne.

Tak isto som veštecky preskúmaval aj kontakt kozmonauta a rôznych objektov, ktorých sa dotýka najčastejšie. Niektorí ako keby dokázali odkopírovať do seba záznamy z objektov. Niektorí akoby vedeli niektoré energetické zóny presunúť do predmetov.

Cieľom toho článku bolo poukázať na určité fenomény zapisovania určitých schém v ľudskom organizme a v ďalších oblastiach energetickej podstaty. V tomto prieskume šlo iba o naznačenie možností, kadiaľ viesť skúmanie fenoménu kozmonautov.

Pridaj komentár