Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Sadizmus
Tento pojem patrí do sexuológie. Ide o jedinca, ktorý k svojmu vzrušeniu potrebuje, aby niekomu v určitom stupni ubližoval, čo môže za určitých okolností prekračovať zákon. Pre ezoterika ide o to, aby si vedel sadistické prejavy ubližovania predstaviť mentálne a nemať voči nim ani negatívne, ani pozitívne pocity. Preniknúť do centra tohto prejavu vo svojom veľkom mozgu, spoznať ho a ovládnuť za účelom liečby, meditácie a duchovnej cesty.

Sexualita
Je pojem, ktorý nájdete v odbornej terminológii sexuológie, ktorá sa zaoberá sexuálnymi prejavmi človeka od jeho splodenia až po jeho smrť. V ranom detstve hovoríme o detskej sexualite šerblíka, cumlíka a lyžičky. Potom nastupuje obdobie pubertálnej sexuálnej aktivity spojené s dozrievaním. Nastupuje sexualita dospelých osôb, ktorá končí v rôznej fáze života človeka. Je to silne individuálne. Ezoterik sa venuje hlavne odbornej sexualite, naučí sa hovoriť o sexualite podobne ako sexuológ bez červenania a známok stúpajúcej vzrušivosti. No zároveň mentálne vie spustiť určitý stupeň vzrušivosti spojený s predstavami a sexuálnymi energiami. Napríklad niektorí jedinci európskeho pôvodu bežia na sexuálnych predstavách trvalo. V podstate je pre nich trvalo všetko vzrušujúce. V indickej populácii je všetko trvalo pod sexuálnymi energiami, teda aj celá ezoterika. Nepoznajú stavy asexuality. U nás sa u väčšiny jedincov striedajú dva stavy: asexualita a sexualita. Ezoterik sa dokáže skoncentrovať do všetkých druhov sexuálnych spomienok. Preniká do sexuálnych centier v šedej kôre veľkého mozgu, kde sú uložené rôzne druhy sexuálnych úchyliek ako zoofília, nekrofília, masochizmus, sadizmus, pedofília, fekalofília, narcizmus a ďalšie. Vie si ich mentálne predstaviť bez odporu alebo túžby to fyzicky realizovať. Vstupuje do svojej sexuality, naučí sa ju ovládať a stáva sa vedomou časťou ezoterika. Cieľ je prevziať aj sexuálne spomienky do sveta mŕtvych ako ucelený balíček spomienok.

Schizofrénia
Ide o výraz, ktorý sa používa v psychiatrii. Ide o poškodenie, pri ktorom osoba stráca svoju identitu a vôľu, cíti sa ako iná osoba, žije pre iné osoby, potláča svoju osobnosť a svoje ego. Prípadne stráca sexuálne ego, alebo sexuálne ego pulzuje z aktívnych stavov do asexuálnych stavov. Pre ezoteriku je dôležité vedieť sa skoncentrovať do stredného mozgu a mozočku. Zároveň si odsugerujete svoju osobnosť a cítite sa ako iná osoba. Viete zopakovať jej pohyby, gestá a reč. Samozrejme, že to spravíte iba na dobu, keď veštecky ošetrujete inú osobu. Schizofrénia ako rozdvojenosť osobnosti alebo strata vlastnej identity dovoľuje jedinečné veštecké potencie. Z oblasti mozočku ako keby ste do seba vytvorili kópiu osoby, ktorú chcete veštecky ošetriť. Po vešteckom ošetrení treba tento obal zo spomienok inej osoby vytlačiť preč a rozpustiť ho. Centrom schizofrénie je nestabilnosť osobného ega a možnosť náhlych zmien z osoby dobrej na osobu deštruktívnu, z odvážnej na slabocha. V horšom prípade sa osoba každú hodinu mení na inú osobu a nie je schopná si už spomenúť na vlastné ciele a túžby. Nezabúdať na koncentráciu zároveň do stredného mozgu a hneď aj do mozočku. Nie iba do mozočku.

Silva
Je pojem, ktorý jednoznačne patrí do ezoteriky. Je spojený s prvým moderným priekopníkom blikania, kmitania a vibrovania do ezoteriky a tým je José Silva. Objavuje možnosť rýchleho prieniku do 7. neurónových oblastí a to veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie a jadrá buniek. Ezoterik dokáže vhodne kombinovať spomienky na blikanie, rezonovanie a vibrovanie s koncentráciou a rýchlym prienikom do tela a okolitých predmetov. Vytvára nový spôsob vnímania sveta a to, že okolo nás všetko bliká a vibruje a nie ako sa to zdá našim zmyslom, že stena pred nami je nehybná. Na úrovni atómov, elektrónov, protónov a častíc všetko bliká, vibruje a rezonuje. Vnútorne sa človek naladí na iné vnímanie sveta ako dnešný bežný človek. Je to taký prevrat vo vnímaní okolitého sveta ako keď sa prijal názor, že zemeguľa je guľatá a nie plochá. Jednoducho sa ezoterik psychicky naučí prenikať do seba a okolia cez Silva techniky. Otvorí sa mu aj svet tých, ktorým nervy blikali a vibrovali. Ich psychika po smrti ukladá spomienky do tohto mikrosveta a nie do makrosveta vecí, ktoré dokáže vidieť ľudské oko bez rôznych prístrojov. Šamani používali niečo ako echolokátor z hlasiviek, ktoré energeticky rozrezonovali a energiu mohli psychicky presunúť aj cez stenu z kameňa a testovať, čo je za touto stenou. No dnes na to treba dôsledný a tvrdý výcvik. Vo vyššej úrovni dokáže ezoterik rozvibrovať blanovité útvary v hlave, v chrbtici, v okostici, na blanách svalov, pobrušnici, hlasivkách a napríklad v mechúre. Nikdy nie v ušných bubienkoch.

Skleróza multiplex
Ide o pojem spadajúci do medicíny a sú ním označené chorobné prejavy, pri ktorých organizmus ničí sám seba. Najčastejšie neurónové bunky a nervové bunky a následne aj orgány tela. Príčina sa môže skrývať napríklad v poškodení bielych krviniek, v poruche hormonálnej činnosti, v poruche na úrovni jadier buniek, v ktorých sú reťazce chromozómov a tie môžu byť poškodené. Príčina môže byť v mozočku, kde sa vytvorí mechanizmus samodeštrukcie organizmu. Príčina môže byť v zlom psychickom stave dotyčnej osoby. Pri tejto chorobe prichádzajú do úvahy rôzne príčiny a ešte pestrejšia je paleta prejavov a vnútorných deštrukcií.

Slezina
Je názov orgánu v ľudskom tele, ktorý sa nachádza pod ľavým rebrovým oblúkom. Slezina funguje ako zásobáreň látok v prípade ochorenia. Tak isto slezina funguje pre doladenie mladých červených krviniek. Opotrebované červené krvinky tu končia svoju cestu. Pokiaľ je slezina vyoperovaná, proces s červenými krvinkami sa presunie do pečene. Ezoterik sa musí naučiť koncentrovať aj do tejto oblasti a starať sa o jej dobrý zdravotný stav.

Smrť
Je pre ezoteriku jeden z najdôležitejších pojmov. Ezoterik sa svojimi meditáciami neustále ukľudňuje, naučí sa nehybne sedieť aj dve hodiny, stišuje činnosť organizmu, používa hypnózy, aby sa uviedol do denného spánku, vsugeruje si klinickú smrť, vsugeruje si komatické stavy, aby prenikol do spomienok, ktoré má vo svojej mysli. Sugeruje si autistické stavy, že žije iba vo svojich spomienkach. Ezoterik sa môže vhodnými cvičenia prestať báť smrti. Uvedomuje si, že sa narodil a bude musieť zomrieť, stratí schopnosť vnímať a rozhodovať sa. Nemá naivné predstavy o posmrtnom živote. Netúži po nebi ani pekle a túži po tom, aby sa jeho spomienky uchovali pokope okrem spomienok anjelských sfér šamanov a spomienky mŕtvej organickej hmoty, ktorá vznikla mimo planétu Zem. Chce, aby všetky ostatné spomienky zostali pohromade a to spomienky zrakové, čuchové, chuťové, sluchové a hmatové. A je jedno, či vznikli okolo ezoterika alebo vo vnútri ezoterika ako napríklad činnosť srdca alebo trávenia. Chce, aby tieto spomienky zostali zhustené a nabité tým, čo chce, aby sa s nimi dialo po smrti. Cieľom ezoterika nie je život a to, čo sa bude diať po smrti. A tu musí myslieť na seba a na všetko, čo súvisí s procesom reinkarnácie. Najdôležitejšiu rolu tu hrá systém výcviku sugerácie stigiem po celom tele, ale hlavne v koži. Tento proces najúčinnejšie chráni spomienky ezoterika vo svete mŕtvych.

Spánok
Ide o proces, v ktorom človek prechádza etapou zaspania a straty vedomia, ktoré má počas dňa. Prepadá sa do rôznych fáz spánku. Po určitom čase sa preberá a ide do denného vedomia. V noci bežia rôzne procesy upratovania a regenerácie. Do spánkových procesov je dobre stupovať výhradne cez programovanie pred spánkom, čo sa má diať. Prípadne cez časový spínač a zvukové nahrávky vlastného hlasu. V žiadnom prípade nie je vhodné pamätať si veľa snov. Mohlo by prísť k poškodeniu spánkových pochodov, a pokiaľ by to trvalo dlhšiu dobu, tak by sa mohol ľudský spánok zmeniť na spánok zvierací. Teda aj počas dňa by ste sa prepadali do spánku a v noci by ste sa zase mnohokrát budili. Hlavným problémom v spánku sú sny a ich interpretácia. Snové obrazy, ktoré sa vám snívajú, vyžadujú veštecký výklad. Sníva sa vám, že vás zrazilo auto. Nemožno si tento sen veštecky vykladať, že je to varovanie, aby vás auto nezrazilo. Treba každý snový obraz prekódovať na situácie z vášho reálneho života. A to treba spraviť s každým snovým obrazom. Ezoterik sa snaží programovaním alebo počas denného spánku, ktorý si navodí hypnoticky, prenikať do snových obrazov. Má ideu prenikania do snových procesov do svojho tela a do každej časti, potom do vonkajšieho sveta okolo seba alebo má cieľ posilňovať snové procesy a pozmeňovať ich za určitým cieľom.

Srdce
Ide o ľudský orgán najčastejšie na ľavej strane pľúc. Funkcia srdca je jasná, je ako večne bežiace čerpadlo s obehom do mozgu a do tela. Ezoterik sa dokáže koncentrovať do srdca, naučí sa ho diagnostikovať a udržať v dobrom zdravotnom stave. Tak isto sa naučí sugeratívnu techniku uverenia, že srdce je choré a oslabené. Tento stav využije dočasne pre veštecké techniky.

Stigma
Ide v podstate o stav deštruktívny, pri ktorom sa po tele objavujú rany, ktoré sa nedokážu zahojiť a pozvoľna z nich vyteká krv. Sú však vedomí stigmatici, ktorí si robia stigmy pomocou trvalého bičovania a narezávania tela. Môžu ho aj nabodávať a to hlavne v Indii. Stigma stav má najdôležitejšiu úlohu vo svete mŕtvych. Stigmatici majú spomienky po smrti pokope a program, čo sa má diať po smrti, je poriadne dynamický. Stigma spomienky vo svete mŕtvych do sveta živých zasahujú mimoriadne razantne a často spomienky iných vo svete mŕtvych decimujú. Preto každý, kto usiluje o reinkarnáciu, by mal prejsť stigma výcvikom, pokiaľ chce uchovať spomienky. Ezoterik samozrejme všetko cvičí mentálne s koncentráciou na kožu a orgány tela. Vsugeruje si a uverí, že má stigmy a to tak, aby pospájali všetky spomienky do jedného celku. Pri nácviku stigma stavov treba všetky spomienky tlačiť cez bielu kostnú hmotu. Stigmy sugeratívne na tele a orgánoch sa robia s konzultáciou anjelských sfér šamanov v bielej línii.

Stavby kultové
Ide o jedinečný stav, pri ktorom prírodný človek šaman buduje nejakú stavbu za účelom komunikácie so svetom mŕtvych, živých, ale aj s magmatickými poliami Zeme, ktoré nesú v sebe záznamy o živote ľudí a zvierat. Stavba sa stavia z dreva, kameňa, kostí, papiera, príp. špagátov. Môže to byť konštrukcia, jaskyňa, strom, hora apod. V zásade ide o to, aby ste niečo zo sveta mŕtvych alebo magmatických polí dočasne viazali na určité miesto. Teda postavíte z dreva a špagátov špeciálnu stavbu, kde veštecky vnímate, že zo sveta mŕtvych sa spomienky na určitého šamana skoncentrovali dočasne na miesto stavby. Dokonca aj odev šamana môže byť kultová stavba, ktorou sa niečo viaže do tela dotyčnej osoby bez toho, aby sa dostala do psychiky osoby, ktorá manipuluje s niektorými spomienkami napríklad zo sveta mŕtvych. Na vytvorenie kultovej stavby treba mať základy magického myslenia prírodného šamana. Bližšie v Magickej škole.

Stredný mozog
Pojem spadá do oblasti medicíny. Ide o oblasť v strede mozgu. Stredný mozog, ktorý sa v odbornej literatúre nazýva aj zvierací mozog, je veľký ako holubie vajíčko alebo väčší orech. Je rozdelený na dve časti, jedna je vľavo a jedna vpravo. Každá časť je ešte rozdelená na 16 častí. Neuróny sú vo vnútri týchto drobných častí vo veľkosti kukuričného zrnka. Stredný mozog má dve funkcie a to starať sa o denný a nočný režim chodu človeka. Prípadne spĺňa funkciu niečoho, čo neustále zapína spánok a jeho porušovanie. Zvieratá majú zvierací spánok a nie ľudský, ktorý sa delí na nočný kľud a dennú aktivitu. Stredný mozog je cesta do snových procesov a vedie tiež k uplatneniu hypnotických techník. Stredný mozog u detí je v stave detskej psychiky. U dospelých ľudí sa napája na nervstvo v ústnej dutine, na nervstvo v temennom mozgu, na nervstvo v mozočku a nervstvo v hlasivkách. Vytvára tu 4 druhy pováh psychicky koncentrovaných v strednom mozgu. Bližšie naštuduj v Psyché škole – povahy.

Sugerácia
Je pojem, ktorý patrí do oblasti psychiatrie. Ide o chorú osobu, ktorá sama alebo za pomoci iných uverí aj tomu, čo nie je skutočnosť. Stačí, aby ste jej spomenuli, že začalo pršať a daná osoba sa správa, ako keby pršalo. To je už ťažký stav sugerácie, kedy osoba uverí všetkému, čo jej poviete a nevie tento stav zrušiť, pokiaľ jej neprikážete. No sugerácia má aj svoju pozitívnu stránku, pokiaľ ju vie človek ovládať. To znamená, že si vie sugeráciu nahodiť, uveriť jej, nespochybňovať a chovať sa tak. No potom musí mať mechanizmus odsugerovať sa a vrátiť sa do normálneho štandardného stavu. Sugerácia tohto druhu sa nemá používať v bežnom živote. Mohla by sa stať osudnou. Napríklad si vsugerujete, že máte anjela strážneho a nič sa vám nemôže stať. Prestanete sa kontrolovať, dávať si pozor a môžete na nedostatok pozornosti doplatiť. Človek si môže nasugerovať a aj tomu počas života veriť, že nemá žiadnu chorobu a potom na to doplatiť, lebo odmieta vnímať varovné signály z organizmu. Môžu byť aj prípady, že namiesto toho, aby si niekto dával do poriadku poškodenú psychiku, tak to rieši sugeráciou hrania sa na normálne prejavy. Niekto si vsugeruje, aký je morálny a v skutočnosti rád kupuje kradnuté veci. Ale kontrolovaná sugerácia je pre ezoterika potrebná, aby mohol robiť niektoré oblasti ezoteriky, ktoré by boli pre ezoterika nedostupné. Bez sugerácie a jej ovládania by ezoterik nemohol robiť drvivú časť ezoteriky. Sugerácia je najpotrebnejšia technika v meditácii, ktorá aj meditujúceho chráni pred poškodením zdravia a psychiky.

Svaly
Ide tu o pojem, ktorý je súčasťou medicínskych výrazov. Pre ezoterika je dôležité vedieť, že máme dva druhy svalov a to svaly priečne pruhované, napríklad svaly rúk a nôh a svaly hladké ako srdce, žalúdok a iné. Ezoterik sa musí naučiť koncentrovať do vnútra svalov tak, ako keby ich videl, počul, čuchal, chutnal a hmatal. Pri výcviku používa najčastejšie kyvadielko alebo virguľu. Ide o základnú vešteckú techniku, ktorá využíva mikropohyb svalov. A ešte presnejšie nervových zakončení vo svaloch. Tieto zakončenia sa jemne mykajú a spôsobujú pohyb kyvadla držaného v prstoch. A začnete základný výcvik. Dáte si pred seba kúsok hnilého jablka a zistíte, kde sa u vás kyvadielko bude hýbať. Dáte si pred seba kúsok zdravého jablka a kyvadlo v prstoch sa pohybuje iným smerom. Takto otestujete množstvo škodlivých a zdravých látok. To vám dovolí naučiť sa, ako vaše nervstvo svalov reaguje na dobré a nedobré veci. A to je základný výcvik psychického prieniku do nervstva svalov. Ďalej sa treba venovať kineziológii.

Svet mŕtvych
Je centrálnym pojmom pre ezoteriku a smerovanie každého vyspelého ezoterika, ktorý dorástol vo svojom vývoji do určitej duchovnej úrovne. Ezoterik sa musí naučiť veštecky dekódovať záznamy spomienok z neurónov zvierat, ľudí a organizmov, ktoré žili mimo planétu Zem. Uvedomte si, že počas klinickej smrti z neurónov spomienky odídu ako neurónový záznam a nie priamo ako obrazy, zvuk, chuť, hmat a čuch. Človek síce vníma zmyslami, ale spomienky ukladá v neurónoch posekané na čiastočky a prevedené do niečoho ako digitálny zápis hlasu z jedného mobilu do druhého. Keď chce človek vybrať niektorú spomienku, tak to spraví cez mozoček, musí ju poskladať a z digitálnej roviny neurónov previesť na obrazovú podobu, potom to povedať, vytancovať, nakresliť, vyjadriť posunkovou rečou alebo vo vnútri mozgu premyslieť. Počas smrti organickej hmoty, ktorá má dosť neurónovej kapacity a už si pamätá, sa priamo z neurónov odpájajú spomienky a prechádzajú cez proces smrti do sveta mŕtvych spomienok. Tu zostanú trvalo a na večnosť. Do tejto dimenzie nepôsobia žiadne zmeny v makrosvete. Keď Slnko alebo niektorá galaxia skolabuje, nemá to priamy dopad do dimenzie sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty. Celoživotným ezoterikovým cieľom je sa ako indivíduum pripraviť na fungovanie v tejto dimenzii okolo nás. Pracuje na tom, aby sa podstatná časť jeho spomienok uchovala pokope okrem anjelských sfér prírodných šamanov a spomienok organických inteligencií, ktoré neboli súčasťou života na Zemi. A všetko doslova uzamkne stigma ezoterikov šamanskou mágiou a ritualistikou. Ezoterik k tomu pridá kópie záznamov magma polí a cez jogu a zúžené vedomie prenikne hlboko do svojich spomienok. A k tomu pridá túžby ako program, ktorý sa má po smrti realizovať. Vo svete mŕtvych nájdete obrovské množstvo roztrúsených spomienok všetkého, čo žilo v nekonečnom čase a nekonečnom priestore všetkými smermi. Nájdete tu ucelené spomienky organickej hmoty, ktorá si uvedomila tento priestor a pracovala na tom, aby tieto spomienky zostali pokope a robili tak, ako boli naprogramované. Nájdete tu aj jednotlivých mimoriadne vyspelých jedincov, ktorí pochopili, o čom je svet mŕtvych a k čomu slúži bežný organický život. Nerobte si ilúzie, že idete do sveta morálky. Tu neplatia žiadne morálne zákony a každý ide na vlastné tričko. A podľa toho sa zariaďte. Vo svete mŕtvych fungujú programy na požieranie spomienok jedna radosť. A preto to vyžaduje tvrdú a dôslednú prípravu. Celkovo svet mŕtvych je oblasť, ktorej sa ezoterici a ďalšie duchovné oblasti venovali len okrajovo. Prieniky do sveta mŕtvych vyžadujú dôslednú prípravu a vytrvalé zbavovanie sa spomienkových polí svet mŕtvych. Viac a podrobne v Plazmatickej škole.

Symbol
Ide o pojem, ktorým sa označuje spôsob určitého historického zápisu toho, čo človek vnímal a chcel zachytiť ako kresbu. Vývoj zápisu možno vnímať dobre v egyptských hrobkách. Pokiaľ bolo v hrobke málo miesta, na zapísanie všetkého o živote panovníka museli používať skratky a zjednodušené kresby, a postupne sa prešlo na geometrické tvary a dohodnutie kombinácií týchto tvarov na označenie nejakej udalosti. No písmo v podobe čiarok ako matematiky potrebovali aj kupci a úradníci na zaznačenie kto dal a kto má dať ako povinný prídel do spoločného. No symbol môže byť aj ako piktogram. Vznikol ako geometrický tvar u tých, ktorých psychika fungovala v mozočku. Mozoček v zadnej časti hlavy funguje na tvorbe znakov a zjednodušení. Odtiaľto prenikali znaky do ľudského vedomia. Symbol môže mať obsah človeka prírodného, človeka pravekého, človeka náboženského a človeka moderného a vedecky založeného. Symbol môže v podobe stôp a pohybu vytvoriť aj zviera.

Šaman
Je označenie pre prírodného človeka, ktorého vrcholové obdobie je asi od 50 000 rokov pred naším letopočtom do obdobia asi 10 000 rokov pre naším letopočtom. Po tomto období nastupuje obdobie veľkých štátnych útvarov ako je ríša egyptská, aztécka, chetitská a podobne. Tu končí vysvetľovanie a myslenie na základe mytológie vzniku sveta z ohňa, vody, vzduchu a zeme. Nastupuje obdobie božstiev a vysvetľovanie vzniku sveta Bohom, Stvoriteľom a pomocnými božstvami. Teda šaman je prírodný človek, ktorý nevie písať, čítať a má kolektívne vedomie s prírodou. Nedokáže si logicky uvedomiť rozdiel. Ešte stále je ovládaný pudmi ako je pud obživný, teritoriálny, rozmnožovací a pud sebazáchovy. Tieto pudy už dokáže ovládať určitým druhom magického pohybu aj za pomoci prírodných objektov ako kosti, drevo, kameň a koža. Dokáže prekonať diktát pudov z brušného mozgu v stene čriev. Praveký človek dokáže pudy ovládať tranzom a to je monotónne búchanie, s ktorým sa dostáva z kontroly pudov, inštinktov a reflexov. Má už určitú slobodu konania, slabne diktát pudov a žitie ako zviera. Má určité rituály vedúce k ľudskosti. Šaman je označenie pre jedinca, ktorý dokáže seba aj svoje okolie dostať zo zvieracej psychiky a zároveň má veštecké a liečiteľské schopnosti, ale aj múdrosť. Ide o praktickú zručnosť a poznanie možností v prírode. V ezoterike je z tohto obdobia najhodnotnejšia časť anjelských sfér bielej šamanskej línie, ktorá v sebe neobsahuje žiadne ľudské túžby a želania. V ezoterike dovoľujú úspešnosť.

Špiritista
Je výraz, ktorý označuje osoby, ktoré majú kontakty do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty, ktorá zahynula a už nežije. Tento druh spomienok môže vzniknúť z ľudí a zo zvierat, ktoré majú dostatočné množstvo neurónov a už si pamätajú, čo sa deje v ich okolí alebo v nich. Možno hovoriť o úrovni cicavcov a primátov. No mŕtve spomienky môžu mať pôvod aj v organickej hmote, ktorá žila mimo našu slnečnú sústavu, alebo ešte žije. Teda jej pôvod nie je na našej planéte Zem. Do človeka sa spomienky mŕtvej organickej hmoty môžu dostať počas klinickej smrti. Môžu sa dostať do ľudskej psychiky v prípade fantómových bolestí. Napríklad v prípade matky, ktorej zomrelo dieťa a matka odmietne prijať túto skutočnosť. Nechová sa rozumne, týmto postojom si poškodzuje psychiku a spomienky dieťaťa sa dostanú do jej fyzického tela. Matka má pocit, že dieťa v nej žije ďalej. Do človeka sa mŕtve spomienky môžu dostať iba vtedy, pokiaľ je mŕtva spomienka pripravená a naprogramovaná na reinkarnáciu do vhodnej osoby. Ezoterik je osoba, ktorá dokáže veštecky komunikovať do sveta mŕtvych spomienok. Prípadne ovláda prijatie mŕtvej spomienky do seba, a potom sa vie takéhoto zápisu zbaviť. Komunikácia so svetom mŕtvych spomienok je riskantná a náročná oblasť ezoteriky.

Štatistika
Ide o oblasť, v ktorej je snaha pomocou čísel a ich výkladu definovať určitý stav a jeho vývoj. Klasika je určenie priemerného zárobku obyvateľa za určité obdobie. V ezoterike sa štatistike a jej metódam nevyhýbame a zaraďujeme ju do rozumovej až vedeckej ezoteriky, kde sa usilujeme vyjadrovať na základe súhrnných čísel. Koľko rokov meditujem, koľko času meditujem denne, koľko ezoterikov, akých a ako robia ezoteriku. Koľko meditačných postupov ovládam, koľko zasvätení som realizoval. A takto by sme mohli postupovať ešte celé dni.

Štítna žľaza
Ide o žľazu s vnútorným vylučovaním, ktorá je umiestnená v hrdle. Niektoré ezoteričky často psychicky manipulujú so štítnou žľazou, keď chcú pôsobiť na psychiku inej osoby. Pre oblasť ezoteriky je dôležité psychicky preniknúť do štítnej žľazy a vedieť sa tu koncentrovať.

Pridaj komentár