Nácvik 4. ezoterickej cesty, ktorá sa realizuje cez miechu v chrbtici. Táto ezoterická cesta má najbližšie k jogínskej tradícii, ale zachytáva aj tradície Afriky a Južnej Ameriky. Je nasmerovaná na pohybové centrá v mieche. Cesta cez miechu sa spája so všetkými šiestimi ezoterickými cestami.

Celkovo ide o to, aby ezoterik technikami koncentrácie prenikol do miechy, dokázal sa tu počas meditácie udržať a operovať hlavne do kozmu a do zón čiernych dier. Je dobré, keď už ezoterik ovláda kozmické vedomie 6. ezoterickej cesty, ktorá preniká do kozmu, a tak isto je dobré ovládať 7. ezoterickú cestu a to bunkovú.

Tieto cvičenia môže cvičiť osoba staršia ako 18 rokov. Pozor si musia dávať osoby so zníženým alebo zvýšeným krvným tlakom. V žiadnom prípade by tieto cvičenia nemali cvičiť osoby, ktoré majú choré srdce. Celkovo by mala osoba, ktorá chce tieto cvičenia cvičiť, byť minimálne podľa hodnotenia lekárov zdravá.

Program rôznych koncentračných techník
Tento program vyžaduje ovládať niekoľko druhov koncentračných techník a to techniku 100 % rozumovosti na základe anatomických obrázkov miechy a pokiaľ niekto má možnosť, tak röntgenových alebo iných snímok z medicínskeho prostredia. Potom je to koncentrácia v autohypnotickom, respektíve v polo spánkovom stave na základe kombinácie predstáv podobným obrázkom v rozprávkových knižkách, kde rozumovosť klesla na 50 % dnešnej rozumovosti. Úroveň materskej škôlky alebo inak povedané úroveň magického pohľadu na svet. Potom je to koncentrácia na 32 až 34 oblastí miechy na základe príkazu cez mozoček, čo je možné na základe ovládania 3. ezoterickej cesty. Potom je to schopnosť koncentrovať sa do miechy na základe určitého pohybu rúk, prípadne celého tela. Hovoríme o koncentrácii pomocou vypohybovania. A sem patrí aj schopnosť koncentrácie na základe svalových platničiek vo svaloch. Je tu možnosť prieniku do miechy na základe prítomnosti UFO odtlačkov ako je stonožka a batman. No to treba už ovládať UFO ezoteriku. Do úvahy prichádza aj koncentrácia do miechy na základe sugerácie užitia určitých druhov chemických látok. Sugerácia znamená iba si predstaviť, že ste užili vhodné látky a nie ich skutočne užiť. Ale to treba veľmi dobre ovládať bylinárstvo alebo medicínsku biochémiu.

Program prieniku cez sugeráciu chorobnosti
Ide o špeciálny druh koncentrácie a to uverením, že každá časť miechy sa postupne stáva postihnutou určitým druhom chorobnosti. Pri tejto koncentrácii sa organizmus automaticky koncentruje do miesta chorobnosti a následne na to sa sem skoncentruje aj samotný ezoterik.

Program prieniku akupresúrou do danej oblasti miechy napichnutím na stavec zvonka
Ide o špecifický druh koncentrácie, pri ktorom sa na miechu zatlačí tupým hrotom napríklad nožničiek. Vyvolá sa až pocit bolesti, na vzniknutú bolesť sa skoncentruje vnútorné centrum pre vnímanie bolesti a varovanie pred bolesťou. Na to sa ezoterik skoncentruje automaticky do miesta tvorby bolesti, ktoré veľmi dobre preniká do miechy.

Program prieniku do miechy na základe sexuálnych predstáv
Ide o špecifický druh koncentrácie a psychického prieniku do miechy na základe sexuálnych predstáv zo spomienok. Aktivizuje sa sexuálna predstavivosť vo veľkom mozgu, tiež sa aktivizujú mierne sexuálne energie a celý systém sa usiluje preniknúť do jednotlivých častí miechy od stredu hlavy až do oblasti kostrče. Problém je, pokiaľ osoby neabsolvovali Sexuálnu školu alebo Tantra školu. Tieto osoby nebudú mať vypestovanú slobodu sexuálnych predstáv, čo im často zabráni preniknúť do miechy na základe určitých erotických predstáv, ktoré bývajú často poriadne uletené. Každý centimeter miechy vyžaduje inú erotickú predstavu a následne niekoľkominútovú koncentráciu na túto predstavu.

Program spolupráce s pohybovými centrami v mieche ako u siamských dvojčiat.
Ide o náročnú techniku prieniku do miechy, kde sa ezoterik môže napojiť na diaľku a preniesť tento stav do svojej psychiky. Prípadne sa dvaja ezoterici priviažu chrbtami o seba a postupne zosúlaďujú vlastný pohyb.

Program prieniku do miechy na základe UFO odtlačkov
V tomto prípade ide o to, aby ste mali v sebe alebo v aure okolo tela nejaké objekty UFO. Tieto môžete získať na základe prieniku do kozmu po zvládnutí bunkového vedomia. Musia to byť UFO odtlačky, ktoré chcú niekde prenikať, napr. UFO odtlačok batman, rebrovec, chobotnica a podobne. Vždy zatiaľ kontrolované UFO odtlačkom stonožka. Jednoducho sa im vydá príkaz a oni ho zrealizujú.

Program prieniku na základe predstáv o určitom druhu pohybu
Tu sa k prieniku použijú mentálne predstavy o pohybe v hlave alebo v aure. Spomienky sa vyberú z pamäte, ezoterik sa na ne dlhšiu dobu koncentruje a zároveň sa koncentruje aj do miechy. Teda naraz sú tu dve koncentrácie na dve miesta.

Program prieniku na základe rezonancií v membránach tela
Ide o techniku zo Silva školy, kde sa rozkmitajú najčastejšie membránky hlasiviek alebo membrána pobrušnice. Ide o špeciálny druh dýchania a špeciálne tlaky svalov v podbruší. Rezonancie prenikajú hlavne do buniek miechy na základe vhodne vybratej rezonancie. Vlastne ide o 7. ezoterickú cestu do jadier buniek. Tak isto sa môže rozkmitať tlačený prst do dlane jednej ruky alebo na určitú časť tela. Prípadne sa dlhšiu dobu drží pohľad očí smerom hore. Neodporúča sa počúvať rezonujúce nahrávky.

Program prieniku do miechy na základe tlaku prstov o niečo
Ide o techniku, pri ktorej sa vyvíja cez prst alebo tupý predmet trvalejší tlak na jedno miesto na tele. Ezoterik prenáša pocit tohto tlaku do miechy. Ezoterik sa koncentruje na dve miesta a to na miesto tlaku a na určitú oblasť v mieche. Je potrebné, aby tlak trval pár minút. Zároveň je vhodné si predstavovať čo najreálnejšie túto situáciu aj vo vlastnej predstave a pocity z predstáv prenášať do miechy.

Program prieniku do miechy na základe tlaku na telo
Toto je rozhodujúca technika, pri ktorej sa ezoterik obviaže kusom plátna. Toto plátno sa postupne uťahuje a pocity sa prenášajú do miechy. Tak isto koncentrácia na dve miesta naraz je nutná. Tak isto beží podobný stav v predstave. A pokiaľ možno tak realisticky, že znásobuje odolnosť voči tlaku zaťahujúceho sa kusa plátna. Týmto cvičením sa celkovo zvyšuje svalová, ale aj mentálna sila odolať, vydržať a zvládnuť extrémny tlak na telo alebo psychiku. Hovoríme o náraste celkovej psychickej sily a vôle ezoterika. Vôľa ezoterika je silná, ale neprechádza do nekontrolovateľnej agresivity.

Program prienikov do miechy na základe anjelských sfér
Ezoterik, ktorý prešiel procesom anjelských sfér a to bielych od dyslektických jedincov, môže tieto používať ako prostriedok na individuálny prienik do miechy za podmienky, že bude robiť to, čo mu anjelské sféry prikážu spraviť, nebude nad tým mudrovať a anjelské sféry zoberie ako diktát k úspechu. Iba upozorňujem, že anjelská sféra negatívne ovplyvňuje reinkarnačné ambície ezoterika.

Program pozerania sa na objekt dlhšiu dobu
Ide o klasickú techniku doslova zapichnúť pohľad do predmetu pred sebou na pár minút. Celú koncentráciu ezoterik prenáša do miechy. Tak isto vo vnútri seba si predstavuje zo spomienok, ako sa pozerá na predmet očami. Dôležité je to robiť zo spomienok a nie iba v centre fantázie. Mentálne pozeranie zo spomienok prenáša ezoterik tak isto do miechy.

Program počúvania určitého zvuku dlhšiu dobu
Ide o klasickú techniku doslova zapichnúť svoj sluch na objekt, ktorý vydáva určitý zvuk a koncentrovať sa na tento zvuk určitú dobu. Všetko prenášať do miechy. Tak isto si tento proces počúvania ezoterik predstavuje zo spomienok a tlačí ho do miechy. Možno takýto postup zvoliť aj pre jazyk a čuchové centrum v nose.

Program prieniku cez trvalú bolesť na jedno miesto tela
Ezoterik si zoberie predmet s tupým hrotom a tlačí na jedno miesto napríklad na ruke. Vyvoláva si zámerne znesiteľnú bolesť a zároveň sa koncentruje na miesto bolesti a vhodné miesto v mieche. Koncentrácia je rozdelená na dve miesta. Tak isto si všetko ezoterik predstavuje aj mentálne zo spomienok. Predstavy o bolesti prenáša aj do miechy.

Program obviazania určitej časti tela
Ide o techniku, pri ktorej si ezoterik zoberie dostatočne dlhý kus plátna a postupne si ho omotáva okolo niektorých častí tela. Vhodne uťahuje kus plátna na určitú dobu a pocity z tlaku na určitej časti tela prenáša do určitej časti tela. Tak isto je dôležité, aby si predstavoval tlak plátna na telo zo spomienok. Hovoríme o mentálnom predstavovaní, ktoré je tak reálne ako samotné utiahnutie plátna na tele. Tak isto sa tieto mentálne predstavy prenášajú naplno do miechy.

Program koncentrácie na svaly a predstava určitého pohybu
Ide o techniku zvnútra a ide o to, aby sa ezoterik skoncentroval do určitého svalu v tele. Presnejšie do nervových platničiek vo svale. Ezoterik si predstavuje, ako sval tuhne, alebo sa uvoľňuje. Tento pocit prenáša do miechy a do svalu, kde sa koncentruje. Teda ezoterik sa koncentruje na tri miesta naraz a koncentrácia je vhodne podelená. Je to náročná, ale celkovo veľmi účinná technika psychického prieniku do miechy.

Program vyhľadania určitého centra pohybu v mieche
V tomto prípade sa ezoterik koncentruje na predstavy pohybu zo spomienok a to tak reálne, ako sa len dá. Mentálna predstava sa prenáša priamo do miechy a hľadá sa to pravé miesto v mieche, odkiaľ by mohol pohyb vychádzať. Ezoterik odskúša všetky druhy pohybových aktivít ako je pohyb hlavy, očí, prstov, srdca, žalúdka. Tak isto vyskúša pohybové vzorce pre rôzne ezoterické stavy ako je kozmické vedomie a napríklad klinické vedomie. Tieto techniky sú vhodné na celkový nárast sily vôle prekryté emóciami hnevu a strachu. No v rozumnej miere užitia a kontroly.

Program vnímania nehybnosti určitej časti tela dlhšiu dobu
Technika spočíva v koncentrácii na nehybnú časť tela. Ezoterik znehybnie určitú časť tela, ale môže to byť aj celé telo. Ezoterik sa na nehybnosť koncentruje, ale zároveň si celú nehybnosť predstavuje aj mentálne v predstave. Samozrejme zo spomienok. Všetko sa prenáša z tela do miechy, ale aj z mentálnej predstavy. Nehybnosť je silný prostriedok na prienik do miechy.

Program obviazania a vloženia objektu
Ide o techniku, pri ktorej si ezoterik položí na telo kamienky, drievka, magnety alebo mušle. Potom na to položí kus dlhého plátna a začne predmet na svojom tele zaťahovať a silne sťahovať. Kľudne na určitý čas spomalí aj prietok krvi. Do miechy sa prenáša tlak predmetu na telo, ale aj tlak plátna. Zároveň si všetko zo spomienok ezoterik predstavuje a mentálne predstavy prenáša do miechy. A tu vlastne začína čakrová joga. Okolo miechy sa objavujú na rovine vešteckého vnímania niečo ako okrúhle nosiče CD, ktoré majú v strede dieru. Postupne sa ukladajú do miechy nad sebou. To už sa v mieche otvára systém čiernych dier. Pokiaľ ezoterik prenikal cez kozmické vedomie do stredu našej Galaxie, dobre odhadne, čo sa to vlastne deje v jeho mieche. Môžeme seriózne potvrdiť, že pokiaľ píšeme slovo čakra, hovoríme vždy iba o čiernych dierach. Minimálne v priestore 4 000 miliárd svetelných rokov krát 4 000 miliárd svetelných rokov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. To je priestor plný čiernych dier. Ezoterik prispôsobí svoju psychiku na vnímanie čiernych dier a psychicky dokáže prenikať v kozme výhradne systémom čiernych dier v strede galaxií.

Program čiernej diery v mieche v zmysle čakra
Ezoterik si otvoril vedomie psychických prienikov aj do čiernych dier v kozme. Zároveň si otvoril možnosť psychicky operovať v priestore čiernej diery a tu vlastne začína vrcholová joga, ktorá je iba pre hŕstku jedincov. Nezabúdať si otvoriť klasické kozmické vedomie, tak isto bunkové vedomie a týmto systémom aj vedomie čakrové. V tom zmysle, že každá čakra nakreslená v joge skrýva v sebe možnosti psychických operácií rovno v čiernej diere. Pokiaľ boli vaše predstavy o joge iné, je mi moc ľúto.

Program planét v mieche
Ezoterik, ktorý si otvorí systém fungovania miechy ako čiernej diery, má k dispozícii ďalšiu techniku a tou je technika sypania piesku na svoje telo a prenos tejto techniky do miechy. Nezabudnúť na mentálne predstavy sypania piesku zo spomienok a prenesenie týchto predstáv do miechy. Možno použiť aj menšie vrecko piesku, priložiť ho na telo a zatiahnuť kusom plátna. Všetko sa prenáša do miechy.

Program psychických operácií v čakre „čierna diera“
Tento program ešte nemáme dostatočne prebádaný, ale umožňuje sa presunúť k inému vnímaniu sveta ako sme zvyknutí.

Program vešteckého vnímania 4 ezoterickej cesty v centre fantázie
Tento program je vlastne založený na tom, aby ste si vypestovali špecifickú formu vnímania toho, čo prežívate počas psychických prienikov do kozmu. Je tu možnosť vnímať to priamo zmyslami. No nie vždy je to tá najvhodnejšia technika. Rozumnejšie je naučiť sa vnímať psychické prieniky nepriamo a to v centre troch fantázií uložených v prednom mozgu. Ide o to, aby z kozmického prieniku prúdili informácie do centra fantázie, tu sa k nim priraďovali vhodné predstavy zo spomienok a formovali sa ako u umelca do určitej predstavy. Je to zdravotne hodnotnejšia technika vnímania toho, čo ezoterik pociťuje v kozme. Bližšie si nájdete vo Vešteckej škole.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.