Voľné úvahy nad tým, kam preniká ezoterik silou svoje vôle a koncentrácie. Môže prenikať či už do svojho tela, do ľudí, zvierat, magmatického jadra Zeme, planét, súhvezdí, galaxií, alebo nekonečných diaľav kozmu. Ale tak isto do mikrosveta buniek, molekúl, prvkov, atómov a častíc.

Ezoterik je osoba, ktorá sa postupne učí prenikať psychicky do seba samého a všetkého okolo seba. Je to zámerný proces, ktorý ezoterik dôsledne kontroluje. Aby ezoterik psychicky niekam prenikal, potrebuje mať silu a chuť sa na niečo mnohonásobne koncentrovať až do momentu vytvorenia automatického skoncentrovania na dané miesto cez neurónové centrum, ktoré sa v neurónových oblastiach postupne vytvorí. Niečo podobné, ako keď sme sa naučili čítať a písať.

Ezoterik začína koncentráciou na svoje telo ako na celok, postupne sa naučí koncentrovať na jednotlivé časti ako sú ruky, hlava, hruď, brucho, nohy. Potom sa naučí koncentrovať na orgány tela a systémy v tele. Pri tomto druhu koncentrácie používa anatomické obrázky z oblasti medicíny. Ezoterik však pokračuje ďalej a začne sa koncentrovať ešte na menšie objekty v tele ako sú hormonálne žľazy, chrupavky, slepé črevo, prostata, maternica, žlčník a podobne. Ezoterik nepoľavuje vo svojom úsilí koncentrovať sa postupne na menšie a menšie objekty svojho tela.

Pre ezoterika je najvýznamnejší psychický prienik cez koncentráciu do neurónových oblasti a to veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a jadier buniek. Psychickým prienikom do neurónových oblastí si ezoterik otvára potenciálne 7 ezoterických duchovných ciest, ktoré má teraz možnosť realizovať. Týchto 7 neurónových oblastí je prirodzený základ pre duchovný rast a potrebné schopnosti. Týchto 7 duchovných ciest cez 7 neurónových oblastí umožňuje veľmi dobre podeliť všetkých ezoterikov celej histórie ľudstva.

Ezoterik sa neuspokojí iba s prienikom do orgánov, systémov a neurónov vo svojom tele, ale usiluje sa prenikať ďalej do ešte menších objektov vo svojom tele a približuje sa na úroveň buniek vo svojom tele. Ezoterik si zoberie histológiu, čo je náuka o bunkách ľudského tela a pomocou obrázkov sa začne koncentrovať na zhluky buniek svojho tela. Teda svoje orgány už neberie ako celok, ale ako množstvo stále menších častí, ktoré sú pospájané do určitého funkčného celku. Pokiaľ by však chcel ezoterik prenikať do bunkovej blany na povrchu buniek, tak musí prejsť špeciálnym výcvikom, pri ktorom by sa musel naučiť koncentrovať do membrán svojho tela a vyvolávať v nich kmitajúce rezonancie. A až rezonancie s koncentráciou na povrch buniek dovoľujú psychicky do buniek prenikať. No ani to nestačí a ezoterik musí pri prieniku do zhluku buniek v tele používať schopnosť mozočku koncentrovať sa na veľké množstvo objektov naraz, čo bežné schopnosti ezoterika už nedokážu. Tu nastáva moment zvratu a ezoterik musí, či sa mu to páči alebo nepáči, používať koncentráciu cez mozoček a nie priamo cez silu vôle.

No ezoterik sa neuspokojí iba s touto hĺbkou prieniku a usiluje sa správnymi vibráciami a rezonanciami v hlasivkách prenikať do molekúl, ktoré sú zložené z atómov rôznych prvkov. A potom sa usiluje prenikať psychicky ešte ďalej na úroveň elektrónov, protónov, pozitrónov a ostatných druhov častíc. Cieľom ezoterika je preniknúť psychicky do mikrosveta. Ezoterik získal schopnosť psychicky operovať v mikrosvete. Ezoterik si uvedomuje rozdiel medzi fyzickým prienikom do mikrosveta ako je atómová explózia a psychickým prienikom do mikrosveta.

Pre ezoterika je dôležité preniknúť až do takejto mikro hĺbky a naučiť sa využívať túto hĺbku pre zdravotné účely, psychické účely, ale aj účely duchovné a to je spoznať mikrosvet v sebe, ale aj mimo seba. Ezoterik využije na svojej ceste samozrejme vedecké poznatky v oblasti atómov a častíc; je úplne prirodzené, že tak spraví a svoju duchovnú cestu vo svete častíc orientuje na jasné vedecké fakty. Samozrejme, že pocity a skúsenosti z psychického prieniku sú iné ako pri prieniku pomocou technických prostriedkov. Ezoterik spozná svoj mikrosvet v sebe a jeho zákonitosti. Po týchto skúsenostiach sa ezoterik rozhoduje prenikať do mikrosveta mimo seba, začína aurou okolo svojho tela, pokračuje živými objektmi organického života a nasledujú menšie objekty. Začne porovnávať mikrosvet vzduchu okolo seba a svojich buniek. Porovnáva rozdiely na rôznych úrovniach či už úrovni atómov, elektrónov, jadier a na úrovni častíc. Ezoterik získava jedinečné osobné skúsenosti z mikrosveta, ktoré si potom porovnáva s ostatnými ezoterikmi, ktorí psychicky prenikajú do mikrosveta.

Ezoterik pomocou rôznych psychických stavov preniká aj do vzdialenejších oblastí okolo seba a to hlavne pomocou kozmického alebo bunkového vedomia. Spoznáva na základe kozmického vedomia a vhodných rezonancií v membránach svojho tela celý kozmický priestor a usiluje sa prepracovať sa psychicky až do oblasti čiernej diery, odkiaľ sa omnoho lepšie operuje v mikrosvete ako napríklad z planéty Zem. Ezoterik sa cez čiernu dieru vracia naspäť do svojho tela a to mu dovoľuje vnímať vlastný mikrosvet jedinečným spôsobom. Pokiaľ ezoterik prenikal do mikrosveta klasicky, bolo to pre jeho psychiku veľké trápenie. Pokiaľ je ezoterik psychicky v čiernej diere, tak si môže želať vnímať mikrosvet na rôznych rovinách fungovania.

Pridaj komentár