Tvorba koncepcií na princípe vektoru pohybu v čase, v priestore. Na princípe objektov, hustoty, nekonečna. Na princípe dosiahnutia určitého vrcholového cieľa.

Venujem sa tu problematike tvorby koncepcií v oblasti ezoteriky a budem sa snažiť dať rôzne úvahy na túto tému. Zmysel koncepcií je v tom, aby sme svoje ezoterické snaženia vnímali v určitých celkoch a nie po jednotlivých oblastiach ako je Silva škola, Kabala škola, Veštecká škola a podobne. V spodnej časti tohto príspevku si nájdete rôzne druhy koncepcií, ktoré by mohli pripadať pre naše účely, aj keď niektoré nemajú úplne všeobecný charakter a z celej množiny ezoteriky zachytávajú iba určitú časť. Iné koncepcie síce zahŕňajú celú oblasť ezoteriky, ale sa až príliš vzdialili jednotlivým celkom.

V zásade by sme mali mať jednu najvšeobecnejšiu koncepciu a potom koncepcie, ktoré prvok všeobecnosti strácajú, sú iba časťou ezoteriky a v sebe nebudú obsahovať všetko v oblasti ezoteriky. No koncepcie na princípe iba niektorej časti ezoteriky dovoľujú jasnejšiu orientáciu.

Princíp času.
Koncepcia všeobecného charakteru by mala mať v sebe aj prvok času. Mal by v nej byť zahrnutý napr. prvok histórie ľudstva, prvok histórie organickej hmoty a prvok histórie hmoty. Pojem história hovorí o tom, že existuje sled za sebou idúcich udalostí, ktoré treba spracovať aj v oblasti ezoteriky. Historický aspekt dáva možnosť pozrieť sa na ezoteriku ako na sled udalostí. Vo všeobecnosti hovoríme o histórii organickej hmoty v kozme. V delenosti hovoríme o histórii organickej hmoty na planéte Zem. Túto históriu by sme mohli podeliť z ľudského hľadiska na zvieraciu, pravekú, šamanskú, náboženskú a ľudskú.

Princíp priestoru.
Keď sa niečo udialo, tak sa to muselo udiať na nejakom mieste a to miesto musí byť označené určitými koordinátami. Koordinát môže byť náš kozmos, ktorý má polomer 20 miliárd svetelných rokov a priemer 40 miliárd svetelných rokov. Má Galaxiu a má svoje súhvezdia, má aj slnečnú sústavu a má svoju planétu a to je planéta Zem. Koordinát, kde sa nachádza náš kozmos, ktorý má tých 40 miliárd svetelných rokov, nevieme dobre určiť. Pokiaľ budeme pracovať s princípom priestoru na planéte Zem, budeme používať koordináty ako je zemepisná šírka a dĺžka. Priestor nad hladinou mora a to 100 000 km, priestor pod hladinou mora a to do stredu Zeme 6 000 km.

Princíp objektov.
Ide o to, že niečo sa deje v čase na nejakom mieste s niečím. To niečo je určitý druh objektu a to je v našom prípade organická a anorganická hmota. Potom sú to objekty hmoty a to hlavne človek, planéty, súhvezdia, galaxie, molekuly, atómy a celkovo svet častíc.

Princíp vývoja.
Všetko podlieha zmene a vývoju. Pokiaľ niečo nepripúšťa zmenu, nemá šancu, zákonite sa stane súčasťou niečoho, čo prijíma zmenu, vyvíja sa a prispôsobuje tomu, čo vytvára aktuálny stav. Koncepcia bez vývoja je nihilistická a samovražedná v dlhodobom horizonte.

Princíp nekonečna.
Tento princíp je mimoriadne komplikovaný a náročný na celkové chápanie. Nastaviť niečo alebo podeliť týmto princípom nie je jednoduché. Koncepcia na tomto princípe hovorí aj o budúcom čase a priestore a celkovom vývoji v budúcnosti. Nekonečno zahŕňa v sebe všetku minulosť, prítomnosť a budúce dianie. Nemôžeme presne vedieť, kde sa bude niečo presne uberať v budúcnosti, ale vieme jedno, že keď niečo, čo ide do budúcnosti neprijíma zmeny, tak budúcnosť nakoniec stratí.

Princíp cieľov.
Ide o princíp, v ktorom sa určuje aj cieľovosť. To, čo nemá cieľ, spravidla nemá vedomie a nemôže riadiť svoju budúcnosť, alebo to nedokáže riadiť v úplnom rozsahu. Človek má vedomie, ale nedokáže usmerniť a riadiť činnosť magmatického jadra Zeme ani slnečnej sústavy. No už vie riadiť toho podstatne viacej ako v minulosti. Napriek tomu je vydaný na milosť a nemilosť kozmu a dianiu v kozme, pokiaľ presiahne určitú limitnú hodnotu veľkosti a sily. Jednoznačným cieľom ezoterika je reinkarnačný pochod a to tak, ako ho prezentujem v Plazmatickej škole. Ezoterik má záujem a chce, aby jeho spomienky po smrti vo svete mŕtvych zostali spolu a boli nabité určitými túžbami a cieľmi, ktoré sa môžu plniť trvale a stále.

Princíp schopností.
Ide o princíp, v ktorom sa usilujeme definovať, ktoré všetky schopnosti je potrebné v oblasti ezoteriky ovládnuť a na akej úrovni. Bez schopností a ich zvládnutí nemá žiadna koncepcia zmysel pre ezoterickú prax.

V prehľade koncepcií delenia alebo organizovania ezoteriky je potrebné, aby koncepcia čo najlepšie a totálne zahrnula každú oblasť ezoteriky. Teda tá najúspešnejšia koncepcia nesmie vynechávať z oblasti ezoteriky doslova nič a za týmto zámerom sa výborne hodí pojem nekonečno. Samozrejme, aj koncepcie, ktoré nezahŕňajú všetko z ezoteriky, majú svoj význam a umožňujú všestrannejší pohľad na ezoteriku.

Koncepcia delenia ezoteriky na základe:

01. 7. neurónových oblastí v ľudskom tele

02. makrosveta a mikrosveta

03. živej organickej hmoty v kozme

04. podľa planét kozmu, súhvezdí a galaxií

05. podľa troch kozmov v priestore

06. podľa najstarších kozmických inteligencií a postupovať do dnešných čias

07. spomienok mŕtvej organickej hmoty vo svete mŕtvych

08. podľa 5. ľudských zmyslov

09. nekonečného priestoru, času a hustoty

10. reinkarnačných ambícií

Pridaj komentár