Tento príspevok sa zaoberá problematikou ezoterickej praxe. Ide o praktické využitie duchovnej cesty pre bežný život. Osobne si myslím, že pokiaľ chce ezoterika byť niečím živým, tak musí zo seba dávať aj niečo praktické pre ostatných, ktorí sa ezoterike venujú okrajovo. Navyše praktické ovládanie ezoterických techník poslúži ezoterikovi, aby si aj takýmto spôsobom v živote pomohol k určitému druhu šťastia a úspešnosti.Na internete som aktívne už druhý rok a za toto obdobie som urazil značnú časť cesty k vybudovaniu slušne fungujúcej stránky a to tak, aby sa stala útočišťom pre všetkých, ktorí majú niečo spoločného s touto oblasťou ľudskej činnosti. V priebehu tohto mesiaca dokončíme s mojím dizajnérom prerábku stránok v duchu feng shui. Zároveň už asi dva mesiace pracujeme na koncepcii vytvorenia asi 35 špecializovaných poradní, ktoré by zahŕňali podľa možnosti skoro všetky techniky diagnostikovania a liečby zdravotných a psychických problémov. Zároveň študujem marketingovú knižku o komunikácii s problémovými klientmi. Táto knižka uvádza výborné nápady a dáva návod, ako čo najlepšie prekonať bariéru meilového kontaktu, ktorý je až príliš neosobný. Verím, že túto zložitú internetovú komunikáciu zvládneme v rozsahu ponúkaných možností. Základom poradenstva na mojich stránkach bude prechod prvého písomného kontaktu výhradne cez meil. Záujemci si môžu moje internetové stránky prezerať bez obmedzenia, ale nebudú môcť priamo písať na moje stránky ako doteraz. Všetko pôjde cez jeden vstup a to meilový. Odkazy a odpovede pôjdu cez meil a cez zverejnenie na poradniach. Budeme vás informovať, čo je nového na stránke a čo chystáme. Z poradní zostane takzvaná vstupná poradňa, ktorá posúdi žiadateľa a určí vhodnosť diagnostikovania a liečby v špecializovaných poradniach. Každá poradňa bude mať dotazníky, ktoré slúžia k lepšiemu nadviazaniu osobného kontaktu a tiež k získaniu podrobnejších informácií k diagnostike a liečbe. Možno sa vám bude zdať tých našich poradní akosi priveľa. Možno máte pravdu, ale toľkoto techník diagnostikovania a liečby ovládam. Tým, že budem praktizovať tieto špecializované poradne, budem môcť lepšie využiť to, čo ovládam a zároveň to budem môcť precvičovať a zdokonaľovať. Jednoducho ma poradne prinútia pracovať systematicky a dosahovať potrebnú opakovateľnosť. V každej poradni sa vysvetlí, ako sa v nej diagnostikuje, ako sa v nej lieči a čo sa dá terapiami dosiahnuť. Zároveň tu budú opísané konkrétne prípady diagnostikovania a liečby. Všade sa chystám dať aj bohatý obrazový materiál. V poradniach budem spracúvať aj skúsenosti s novými postupmi. Poradňa šamanská bude diagnostikovať a liečiť podľa starých šamanských postupov, ktoré vidia v orgánoch božstvá zdravia a choroby. K tomu techniky zmeny božstva choroby na božstvo zdravia. Poradňa orgánov sa bude špecializovať na klasickú vešteckú diagnostiku chorých orgánov a porovnávania ich stavu u iného zdravého alebo chorého človeka. Poradňa lymfatická podrobne zhodnotí zdravotný stav lýmf a postupov liečby u daného záujemcu. Poradňa hormonálna podrobne vyhodnotí zdravotný stav hormonálnych žliaz až na úroveň chemických látok, ktoré produkujú. Určí možnosti liečby. Poradňa imunitná vyhodnotí stav imunitného systému v tele človeka a navrhne liečby na jeho posilnenie. Poradňa pre sklerózu multiplex zhodnotí podrobne túto chorobu. Poradňa delfská bude robiť štandartné veštecké výkony. Poradňa psyché sa bude usilovať vyhodnotiť psychiku záujemcov. Poradňa sexuálna sa podrobne pozrie na sexualitu človeka. Poradňa grafologická bude vyžadovať zaslanie vzorky písma. Poradňa chrbtice sa bude venovať podrobne chrbtici a mieche v nej. Poradňa čakrová bude diagnostikovať nervové zakončenia v tele a ich chorobnosť liečiť zmenou psychického postoja. Poradňa veštenia z ruky bude požadovať zaslanie nákresu ruky aj s čiarami osudu. Poradňa Itingu zašle záujemcovi itingové obrázky, ku ktorým bude musieť každý záujemca pripísať význam. Poradňa astrologická sa bude venovať astrológii narodenia, astrológii medicínskej a astrológii osudovosti, teda bude skúmať dianie v neurónoch skúmanej osoby. Poradňa echolokačná bude hodnotiť vibrácie v orgánoch a navrhovať ich nápravu pomocou hudby. Poradňa partnerská bude sa venovať ako doteraz hodnoteniu možnosti spolužitia pre dvojice. Poradňa automatického písma bude diagnostikovať podľa kresieb záujemcov a liečiť pomocou kresby. Poradňa patogénna bude žiadať plánik bytu, izby, záhrady a posúdi vplyv podložia na človeka. Poradňa Reiki bude liečiť pomocou znakov. Liečby pre tých, ktorí ovládajú Reiki systém. Poradňa elektrocefalografická posúdi rezonancie a aktivitu šedej kôry mozgovej u veľkého mozgu. Poradňa Silvova bude diagnostikovať staré mentálne programy v človeku a hľadať vhodné terapie na zmenu týchto programov. Bude požadovať množstvo info o psychike človeka. Poradňa stravovacia posúdi, ako sa možno liečiť stravou. Poradňa aurická posúdi vyžarovanie a dianie v aurickom obale podľa vyžarovanej farby a objektov v aure diagnostikovanej osoby. Poradňa akupresúrna zhodnotí možnosť liečby tlakom prstov na telo. Poradňa homeopatická zhodnotí vhodnosť liečby týmito produktmi. Poradňa bylinkárska poradí, ako sa liečiť bylinkami. Bude pre tých, ktorí dávajú prednosť prírodným liečivám. Poradňa kineziologická preverí, či podnety z vonkajšieho sveta aktivizujú tie správne spomienky. Poradňa formulková sa bude venovať ovplyvňovaniu zdravotného stavu pomocou slovných vyjadrení. Poradňa meditačná sa bude venovať liečbe pomocou meditačných techník. Verím, že sa nám podarí v priebehu budúceho roku dať tieto všetky poradne do funkčného chodu.

Pridaj komentár