Pokračujem aj s ďalšími Reiki nadšencami v skúmaní a rozvoji možností Reiki systému tvorby a zosávania bioenergie za účelom liečby, ale aj iných ezoterických systémov. Prednostne sa tu venujem prepojeniu klasického Reiki a sexuálnych bioenergií.

Pokúsim sa načrtnúť prepojenie Tao energetických systémov, ktoré v rámci systému jin jang inklinujú hlavne k tvorbe sexuálnej a orgastickej energie v ľudskom tele. Tak isto sa do určitej miery venujú zosávaniu výhradne sexuálnej bioenergie zo živých zdrojov.

V prvom rade chcem upozorniť na razantnosť a dynamiku sexuálnej a zvlášť orgastickej energie. Pod orgastickou energiou tu rozumieme predĺžené a odďaľované vyvrcholenie. Je nutné dodržať bezpečnostné zásady a to pozvoľné otváranie orgastických bioenergií a ich postupné zvládanie. Ide o prepojenie orgastickej energie na kostnú hmotu. Orgastickú energiu vlastnú alebo cudziu musíte vedieť natlačiť do kostnej hmoty a odtiaľto ju potom distribuovať a napúšťať do tela. Napúšťanie orgastickej energie priamo do orgánov a do mozgu je riskantné. Podobá sa to stavom nezvládnutého ženského klimaktéria. Riziká sú oprávnené. Správajte sa pri týchto otváraniach zodpovedne a neriskujte. Prudký orgastický výron do mozgu môže poškodiť psychiku alebo dynamicky otvoriť skryté chorobné stavy.

Základný výcvik sa môže robiť aj fyzicky a to tým, že si otvoríte klasický Reiki systém a pri fyzickej sexuálnej aktivite sa naučíte ísť na hranu vyvrcholenia, no v kritickom momente všetko zastavíte. Spravidla sa objavuje orgastický výron energie, ktorú zosávate do kostí a odtiaľ späť do organizmu. Aj po vrcholení sa usilujete orgastickú energiu dostať do kostí a odtiaľ do organizmu. Muži môžu všetko dynamizovať zovieraním a uvoľňovaním svalov okolo pohlavného orgánu. Neskoršie sa všetko naučíte otvárať imaginárne vo vašej mysli.

Ďalší vývoj je možný cez znaky Reiki. Aj tu som si dovolil spraviť určitý prieskum u Reiki nadšencov a zistil som možnosti používania hlavne znakov v podobe väčšieho množstva krúžkov vedľa seba. Teda klasický stav Reiki, sexuálne až orgastické vzrušenie a množstvo drobných krúžkov, ktoré aktivizujú vašu vlastnú orgastickú energiu. Keby ste chceli zo živých zdrojov zosávať sexuálnu energiu, tak sa môžete inšpirovať množstvom drobných štvorcov navzájom pospájaných. Vtedy orgastickú energiu zosávate do seba a odtiaľ do druhej osoby. Pokiaľ chcete, aby zosávaná bioenergia zostala vo vás, tak drobné štvorce, ktoré sú vzájomné spojené, obkolesíte veľkým kruhom. Vtedy orgastická energia zostáva vo vašom fyzickom tele. Túto potom preskupujete cez kostnú hmotu.

Niektorí Reiki zasvätenci používajú aj erotické značky ako je prsník, vagína, klitoris, penis, semenníky a podobne.
Všetko sa dá znovu dynamizovať sugeráciou zhrubnutej miechy na viacerých miestach. Pri diaľkovom výskume som zistil, že ľudia so širšou miechou majú lepšie sklony k orgastickým energiám. V histórii najlepší orgastický liečiteľ mal anomáliu a to dvojitú miechu. Treba zvládnuť sugeratívny výcvik. O sugeratívnom výcviku bližšie v Sugeratívnej škole.

Pridaj komentár