Venovať sa tu budem rôznym formám ľudského vedomia, ktoré je možné nacvičovať v dnešnej dobe. Charakteristika, opis a cvičenia.

Znovu sa vraciam k úvahám nad oblasťami ľudského vedomia, ktoré by sa dali v rámci ezoteriky cvičiť. V prvom rade je to vedomie hmyzu. Jeho vedomie a celková pozornosť je umiestnená na povrchu tela. Ja to aspoň cítim takto, keď sa napojím na žijúci hmyz a nižšie formy života na zemi. V mojich meditáciách tento druh vedomia nazývam totemové vedomie a cvičím ho v Šaman sekcii. Cvičíme s tým, že sa skoncentrujeme do nervstva kože a tu si vsugerujeme patológiu nefungujúcich potných žliaz. No je možné nechať reagovať povrch kože a vnímať na mentálnej úrovni, ako by sme reagovali, keby našu aktivitu prevzali nervové dráhy a zakončenia v koži. Pociťovať budeme správanie a rekcie hmyzu.


Ďalším vedomím je vedomie plazov, obojživelníkov a rýb, ktoré je uložené v mieche. Znovu koncentrácia do miechy a otvorenie tohto druhu vedomia. Cvičí sa hlavne v čakra joge a mandalových systémoch. Cesta dovnútra tohto systému ide cez sugeráciu sklerózy multiplex. Keď preniknete do miechy a budete si želať, aby vás riadila, tak zistíte, že vaše správanie sa zmení na správanie plaza. Môžu byť až pocity krokodílieho sveta.
Ďalšie vedomie je uložené v brušnom mozgu a ide o vedomie cicavcov. Precvičujeme ho v Šaman sekcii. Má aj svoju patológiu a to vnímanie sveta ako „všetko je žrádlo“ a „všetko je ruja“. Tak isto môžete pri koncentrácii vnímať v mentálnej rovine, ako by vás neuróny v hrubých a tenkých črevách riadili, keby ste žili zvieracím životom, napríklad medveďa.
Ďalšie vedomie, ktoré sme cvičili najaktívnejšie do dnešných dní, je vedomie primátov, kde v drvivej miere patrí aj dnešné ľudstvo. Stredom aktivity je stredný mozog alebo zvierací mozog. Z neho idú asi štyri možnosti a to je silný aktívny vzruch v ústnej dutine, potom je možný aktívny nervový vzruch v temennom mozgu, potom je to mozoček a nakoniec oblasť mandlí. Toto je hlavne dnešný svet. Sú možné aj modifikácie tohto vedomia. Patológiu tvorí poškodenie snového vedomia, hystéria, epilepsia, schizofrénia a psychopatia. Menej bežné je vedomie náboženské, ktoré je uložené v šedej kôre veľkého mozgu. Toto vedomie spravidla dosahujú ľudia, ktorí prežili klinickú smrť, prechod elektrického prúdu cez telo, úder blesku a podobne. Tento druh vedomia cvičíme v sekcii K Bohu. Napríklad na ňu naväzuje celé umenie či už židovskej, alebo inej kabaly. V určitej miere Starý aj Nový zákon.
Vedomie v šedej kôre je možné poškodiť aj nízkoprúdom ako sú elektrospotrebiče a rádioamatérska technika. Toto vedomie pestujeme v Silva škole a jeho základom je kmitajúce vedomie.
Ďalšou formou vedomia, ktoré by sme zahrnuli do výcviku samurajov alebo zenu a zazenu, je vytesnenie vedomia do aurického obalu. Z aurického obalu sa potom spätne operuje dovnútra ľudskej psychiky. Tento typ vedomia pestujeme v Silva škole ako ľavý a pravý bilbord toho, čo chceme a toho, čo nechceme.
Špeciálne vedomie priniesli lety kozmonautov a ich pobyt v kozme. S týmto typom vedomia nie sú žiadne skúsenosti. Začíname ho cvičiť a u týchto ľudí je vlastne vedomie umiestnené vo všetkých orgánoch tela rovnomerne a harmonicky, tak isto v každej časti tela. Je to nesporne zaujímavý jav, ktorý budeme skúmať aj meditačným výcvikom.
Špeciálny druh vedomia vytvára joga umŕtvovania, koncentrovania na jeden bod. V tomto prípade sa všetky druhy doterajšieho vedomia , ktoré som hore spomínal, nehybnosťou a koncentráciou vymazávajú. Tento typ vedomia otvorí vo vás vnútorný kozmos, kde je možné operovať a žiť. Patológia tohto vedomia je u ochrnutých ľudí, ktorí majú silné potencie venovať sa práve prieskumu fyzického kozmu.
Delením vedomia do určitej rozumovej štruktúry som sa už venoval, ale verím, že svoj postoj som spresnil a objasnil lepšie ako doteraz.

Pridaj komentár