Energetika ľudského tela. Bioenergia chemických procesov. Bioenergia živých stvorení. Magnetické energie. Magmatické energie. Sexuálne energie. Kirlianov efekt. Aurické energie. Energetické objekty v aure. Vytváranie energetických objektov v tele. Senzibilné veštectvo. Prienik do energií.

Pokúsim sa definovať, čo by sme mali rozumieť pod slovami energetická ezoterika. V prvom rade si musíme povedať, kde vzniká ľudská energia. Vznik ľudskej energie treba umiestniť do ľudského tela a jeho okolia. Pod okolím rozumieme aurický obal, ktorý je vytvorený unikom energií z tela. V aure sú molekuly vzduchu, častice prachu, fotóny svetla. Tak isto tu možno nájsť rôzne energetické objekty rôznych veľkostí. Napríklad ako súčasť zasvätenia, kedy sa prenesú objekty z iného zasväcovateľa. Môžu sa tu objavovať objekty vytvorené zámerne silou vôle a predstavivosti. Pokiaľ má meditujúca osoba určitú degeneráciu nervstva, tak do aury vytvára automaticky energetické objekty rôzneho charakteru.

Vráťme sa však k energetickej ezoterike. Určili sme jej výskyt a to je ľudské telo a jeho aurické okolie. Môžme ísť ďalej a pokúsiť sa vysvetliť, ako vzniká energia v ľudskom tele. Zaskočíme si do chémie a oprieme sa o chemické pokusy, pri ktorých vždy vzniká energia. Takýto chemických pochodov v ľudskom tele vzniká doslova nekonečné množstvo a prebiehajú počas celého života a aj po smrti, pokiaľ ľudské telo prechádza rozkladom. Môžeme hovoriť, že doslova v každej bunke a každej časti tela prebiehajú chemické pochody a tieto produkujú aj bioenergie ľudského tela, ktoré prenikajú všade a ľubovoľne.

Pokiaľ človek prejde do erotického stavu, tak sa zmení aj bioenergia ľudského tela z bežnej energie na energiu sexuálnu. Keď sa sexuálne vzrušenie ukľudní, tak sexuálna chémia sa zmení na normálnu, a potom sa zmenia aj sexuálne energie na štandardné energie.

Ľudské telo je schopné produkovať energie, ale zároveň je schopné si vymieňať energie s inými osobami. Teda medzi dvomi živými objektmi je možná výmena energií. Jedna osoba dáva a zároveň berie energiu druhej osobe. Tak isto robí aj druhá osoba. No môže prichádzať aj k tomu, že jedna osoba má napríklad rakovinu a vtedy začína zo všetkých živých objektov z okolia sať energiu. Môže ju zosávať z osôb v tesnej blízkosti, ale môže to dokázať aj na neobmedzenú vzdialenosť. V inom prípade môže prísť k tomu, že daná osoba má obrovské energetické prebytky. V medicíne sa tomuto stavu hovorí ketanázia. Napríklad ženy v prechode produkujú enormné množstvo energie a môžu svoje okolie aktívne dobíjať silnými energiami z oblasti vaječníkov. Potom sú tu liečitelia, ktorí majú nejako poškodenú nervovú sústavu a vytvárajú na povrchu tela energetické objekty. V podstate tvoria energiu v aure a odtiaľto ju dodávajú sebe aj iným ľuďom. Niektorí liečitelia a maséri dávajú pri liečbe a masáži vlastné energie. Často si neuvedomujú, že pokiaľ produkujú vo svojom tele enormné množstvo energie, tak to vedie k poškodeniu biochémie v tele. Teda biochemické pochody sa začnú špecializovať na dynamickú tvorbu na úkor iných životných pochodov. Je lepšie, keď prejdú klasickým zasvätením a skopírovaním objektov do aury a energiu dávajú z aury, čo je vhodnejšie, ako dávať vlastnú energiu.

Treba sa ešte vrátiť k sexuálnym energiám. Pokiaľ je ich produkcia normálna, tak je všetko v poriadku. Pokiaľ sa však začnete zaoberať sexuálnymi meditáciami, tak môže prísť k prílišnej dynamizácii sexuálnej energie. To v praxi znamená vytvorenie migrenóznych voltov a stavov podobných u žien v prechode. Riziká sú vysoké. Jediné vhodné riešenie je migrénu vtiahnuť do kostnej hmoty, alebo ju dôsledne preháňať cez kostnú hmotu. Prípadne doslova sa naučiť migrenózne volty vtiahnuť do kostnej hmoty. Osobne som prešiel dynamizáciou sexuálnych energií a musel som zvládnuť migrenózne volty poriadneho kalibru. Tak isto som pomáhal ženám v prechode zvládať sexuálne energie počas klimaktéria. Teda to, čo tu tvrdím, mám podložené praxou a osobnou skúsenosťou. K problematickej oblasti patrí aj sťahovanie sexuálnych energií z ľudí a zo zvierat. Aj tu treba využívať skúsenosti čínskych liečiteľov, kde sa sexuálne energie neustále preplachujú cez kostnú hmotu. V žiadnom prípade nie cez kostnú dreň vo vnútri kostí. Vo vnútri ľudského tela sa okrem vlastnej energie môže nachádzať aj energia inej osoby a tá nemusí byť práve vo vašej blízkosti.

Pristúpme k ďalšej energetickej možnosti a to je energia zemského magmatického jadra. V zásade z magmatického jadra idú 4 druhy energií zmiešané s magnetizmom a podobne. Tieto 4 energie vchádzajú do ľudského tela. V podstate majú na to dve základné cesty. Jedna ide cez chodidlá naspodku nôh. Táto energia z magmatického jadra preniká zospodu iba vtedy, keď sa aktívne koncentrujete do miechy, brušného mozgu a ganglií pri orgánoch tela. Prípadne ste v týchto oblastiach usadení podvedome. Pokiaľ sa koncentrujete na šedú kôru veľkého mozgu, do stredného mozgu alebo do mozočku v zadnej časti hlavy, tak magma preniká cez hlavu dovnútra tela. Podotýkam, že ľudia majú úplne bežne zablokované prieniky magmatizmu do tela, či už cez chodidlá, alebo hlavu. Vynikajúcim prostriedkom odblokovania tohto hendikepu je venovať sa umeniu Feng shui alebo japonskému pestovaniu bonsajov.

Možno si poviete, prečo toto všetko, čo tu opisujem, nedokážete vnímať a prežívať. Odpoveď je jednoduchá. Treba si vypestovať špeciálnu schopnosť a tou je jednoznačne senzibilita. Ide vlastne o určitý druh vešteckej schopnosti počúvať a preciťovať rôzne druhy energie. Nácvik je jednoduchý a vyžaduje iba niekoľkoročnú trpezlivosť, kým ju rozviniete. Všetko sa odohráva cez šedú kôru veľkého mozgu a presnejšie cez spánkové laloky, kde je uložené centrum pre spracovanie zvuku. Stačí sa sem koncentrovať a odtiaľto sa naučiť počúvať a vyciťovať vlastné, a dokonca aj cudzie energie na akúkoľvek vzdialenosť. Chce to jednoducho cvik. Pokiaľ nezískate túto vešteckú schopnosť, tak v duchovnom svete vlastného tela sa vám bude pohybovať mimoriadne zle. Vlastne senzibilita je nutná schopnosť na duchovnej ceste do tajov ezoteriky ľudského ducha.

Špeciálnou oblasťou energetickej ezoteriky je aura a aurický obal, ktorý je plný unikajúcich energií z ľudského tela. Do aury sa neustále valí všetka energia a z aury sa postupne stráca do nenávratna. Možno to pripísať elektrickej rozvodnej sieti, kde sú prenosom energie vykázané určité straty. Tak isto aj tu sú zaujímavé možnosti. No je potrebné zvládnuť techniku sugerácie určitých poškodení ľudského tela. Ide o špeciálnu techniku, pri ktorej odložíte rozum a uveríte všetkému, čo vám kto povie a nielen to, okamžite konáte, ako keby už bežalo to, čo vám niekto povie. Napríklad vám niekto povie, že zomierate. Vy si ľahnete a zomierate. Nepremýšľate. Takáto technika vedie k sugerácii určitej degenerácie nervového systému. Po dobrej sugerácii sa začnú v aure tvoriť energetické objekty úplne spontánne bez žiadnej vlastnej námahy. To ste v stave zasväcovateľa, ktorý tvorí prirodzene objekty v aure a do vnútra týchto objektov vkladá to, čo robí. Napríklad veštecké výkony, magické výkony a meditačné výkony. Dokonca je takáto osoba schopná vložiť takéto objekty do aury inej osoby za určitých okolností. Na tomto princípe funguje klasické zasvätenie Reiki. Teda energetické objekty v aure sú schopné produkovať rôzne druhy energie, čo je vlastné vhodné na duchovnej ceste, kde sa meditujúca osoba nestáva liečiteľom cez energie, ale využije práve tieto objekty na liečbu iných a nemusí dynamizovať svoje energetické potenciály.

Pridaj komentár