Tento príspevok sa zaoberá emocionálnymi prejavmi, ktoré sú pod určitou kontrolou rozumu, a napriek tomu môžu spôsobovať zdravotné aj psychické nepríjemnosti.

Posadíte sa do meditačnej polohy a znovu si zľahka prejdete svoje emocionálne stavy spojené so strachom, hnevom, radosťou alebo smútkom. Povedzte si slovo radosť a hľadajte čo najviac týchto spomienok. Povedzte si smútok a znovu hľadajte spomienky, a to isté spravte s ostatnými dvomi emocionálnymi stavmi. Postupne zistíte, aký ste vlastne typ človeka a aké životné situácie privolávate a ako na ne reagujete. Skúste si spomenúť pri meditácii na ľudí, ktorí sú emočne chladní a emócie prejavujú neradi a striedmo. Niektorí nevedia prejavovať emócie a niektorí sa to naučili nosiť ako masku a vo vnútri to emóciami vrie ako v kotli. Uvedomte si ľudí, ktorí reagujú neadekvátnymi emóciami na niektoré životné situácie. Uvedomte si v pamäti okolo seba ľudí, ktorí dokážu v priebehu hodiny prejsť všetkými štádiami emócií.

Znovu zalovte v spomienkach a nájdite takých ľudí, ktorí sa usmievajú, hnevajú, smútia a strachujú bez akýchkoľvek vonkajších alebo vnútorných racionálnych dôvodov. Sami si vyskúšajte byť v určitom emocionálnom stave bez toho, aby ste na ten alebo onen emocionálny stav mali nejaké pohnútky. Jednoducho ste smutný a hotovo. Nemá to žiadny racionálny dôvod. Skúste si skontrolovať, či vaše emócie náhodou nepreskakujú z objektu na objekt. Tohoto človeka mám rád a prejavujem emócie radosti. Za určitú časovú jednotku táto emócia putuje k inému človeku. Uvedomujte si, že radosť z príjemnej situácie upokojuje a otvára ďalšie optimistické vyhliadky do budúcnosti.

Smútok je opakom radosti a dotýka sa nepriazne osudu, straty nádeje. Zlosť je emočný stav, pri ktorom chceme veci riešiť násilnosťou a neadekvátnou reakciou voči situácii a určitému človeku. Strach je emocionálna rekcia, keď sú ohrozené určité záujmy danej osoby. Ešte sa chvíľu prehrabávajte vo svojej pamäti a zistíte, či ste typ, ktorý zámerne vyvoláva v okolí pozitívne alebo negatívne emócie. Správne kontrolovateľné a využívané emočné stavy sú základom úspechu každej ľudskej činnosti. Nezabúdajte pri meditácii aj na tú skutočnosť, že prehnané alebo dlhotrvajúce emočné stavy majú negatívny vplyv na fyzické a duševné zdravie každého z nás.

Pridaj komentár