V tomto príspevku sa budem zaoberať úvahou nad ezoterikou, ktorá sa realizuje pomocou obrázkov hermetizmu, alchýmie a tarotu. Tak isto sem môžeme zaradiť i väčšinu náboženských obrazov. Do tejto problematiky budú spadať aj sochárske objekty.
Už dlhšiu dobu sa usilujem preniknúť do ezoteriky založenej na obrázkoch. Ide hlavne o celú oblasť hermetizmu, alchýmie, tarotu, a tak isto ide aj o náboženské obrazy a trojrozmerné objekty ako sochy a stavby. Nazhromaždil som v tejto oblasti dostatok materiálu, ktorý by mal poslúžiť k nácviku aj tejto oblasti ezoteriky. Keď som v histórii hľadal k tejto problematike určité informácie, tak som natrafil na zmienku o obrazoch kresťanských ezoterikov, ktorí sa usilovali priblížiť kresťanstvo aj negramotným ľuďom. Bola tu zmienka o tom, že na stromy vyvešali sväté obrázky s biblickou tematikou. Dnes už takéto niečo asi nemôžeme zažiť. No po tejto prastarej tradícii zostala tradícia náboženských pútí a obrazov uložených v drobných stavbách za sebou. Tento druh náboženstva, a tak istej formy ezoterizmu má ešte hlbšie korene a to v kresbách pravekých ľudí, ktoré boli realizované na skalách a stenách jaskýň. Dnes jaskyne a skaly nahradili kostoly, modlitebne, zvonice. Túto obrazovú formu nájdeme aj v divadelnej, baletnej, hudobnej, ale aj v knižnej podobe. Určitou formou obrazovej ezoteriky je aj automatická kresba, piktogramy, rôzne znaky a značky, tak isto sem patria aj písmená a číslice. V tomto smere vyniká kabalistická ezoterika. Celú túto oblasť ezoteriky môžeme zaradiť do Symbolickej školy. Ide o to, že dané obrazy a ostatné objekty majú niečo vyjadrovať a my sa ezoterickou praxou môžeme prepracovať k stotožneniu s týmito obrazmi a objektmi. V zásade každý obraz obsahuje množstvo jednotlivých symbolov. Teda pri ezoterických obrazoch a objektoch nás nezaujíma estetická hodnota, ale ezoterická hodnota. V obraze a objekte sa musíme zamerať na každý jednotlivý objekt a ich vzájomné súvislosti. Napríklad máme obraz, kde je sklenená nádoba, holubica a písmeno A. Tento vcelku jednoduchý obrázok rozdelíme na tri samostatné obrazy a pokúsime sa ich vnímať a vysvetľovať pomocou tradičnej symboliky. Existuje Lexikón symbolov, v ktorom sú symboly vysvetlené z hľadiska miesta vzniku. Ten istý symbol holubice bude znamenať niečo iné v kresťanstve, niečo iné v taoizme a úplne niečo iné v alchýmii. Najvhodnejší je postup, pri ktorom zobudíte informačné pole mŕtveho tvorcu a zistíte, čo pod týmito symbolmi rozumel a tak isto si zistíte, čo pod týmito symbolmi rozumel ďalší, kto sa touto symbolikou zaoberal. Nakoniec si môžete vytvoriť aj vlastný symbolický výklad obrazov a objektov. Z tohto pohľadu je úplný nezmysel vnímať alchymistickú ezoteriku ako predchodkyňu dnešnej modernej chémie. Pokúsim sa tejto oblasti ezoteriky venovať aktívnejšie a slovne vyjadriť rozhodujúce zákonitosti meditácií pomocou rôznych druhov objektov ako sú obrazy, znaky, stavby, sochy a celá oblasť umenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.