Tento príspevok sa zaoberá úvahou nad emocionalitou každého z nás. Ide o emócie hnevu, smútku, radosti a strachu. Pokiaľ sú emócie prejavované v chorobe, tak majú výborný vplyv na uzdravenie. Pokiaľ bežia neadekvátne emocionálne reakcie a to neustále, tak decimujú zdravie a skresľujú vnímanie reálneho obrazu seba aj okolia.V terapii sa usilujeme o to, aby sme mali emócie pod rozumnou kontrolou a dokázali ich kontrolovať. A je úplne jedno, o ktorú emóciu ide. Tak isto skresľuje realitu prehnaná radosť, pre danú osobu je všetko smiešne. Spomeňte si na našich komikov alebo ľudí, ktorí sa večne usmievajú a nemajú na to zjavne žiadny dôvod. Jednoducho halucinujú a vidia svet ako divadelnú šou. U emócii strachu sa realita skresľuje do inej podoby, daná osoba má pocit, ako keby na každom kroku striehla nepríjemnosť a problém. Všetko vyúsťuje do stavu zneistenia a stresu. U emócii smútku smeruje všetko až do stavu ťažkých depresií. Všetko je ponuré, tmavé zbytočné, všetko zomrelo a nemá to zmysel. Často má jediný zmysel spáchať samovraždu. U emócii hnevu to vedie k fyzickej a psychickej agresivite voči inej osobe a pri extrémnej halucinácii má daná osoba pocit, že má potrestať hriech a preventívne vymlátiť aj tých, čo nič nespravili. A často aj tí najpočestnejší sa zmenia na tých najhorších. V terapii je potreba dostať emócie do vhodnej kontroly a to takej, aby dotyčná osoba nepretvárala realitu o sebe a svojom okolí. Takáto osoba sa stáva zvyčajne v reálnom svete neúspešná a stráca zmysel pre realitu. Úplná strata emócií je tiež nevhodná a môže viesť ku krutému a doslova vedeckému vnímaniu ľudí a okolností. Teda nehovoríme tu o potlačení a doslova pochovaní emócií, ale o ich rozumnej kontrole. V krajných situáciách a osudových chvíľach je vhodná totálna kontrola emócií, aby ste sa nedali oklamať a nespravili osudové chyby. No potom treba emócie uviesť do rozumného chodu a zahaliť realitu do určitých ilúzií. Napríklad je vhodné vidieť svet, ľudí a okolnosti ako priateľskejšie, milšie a súcitnejšie. Jemne ružový nádych o realite dáva nádej a budúcnosť. Šedý nádych o realite dáva znechutenie a beznádej.

Pridaj komentár