V noci som experimentoval so zariadením „Drôt“, ktoré je zapnuté do minútového spínača, zo spínača ide kábel a potom redukcia 240 V na 24V. Tieto volty prechádzajú cez zámerne stočený drôt do špirály. V noci cez takto upravený drôt prejde aspoň 10 krát 24V. Vytvorené magnetické pole preniká do organizmu, ktorý musí byť v čo najhlbšom spánku bez prebúdzania. Po takto strávenej noci som ráno zistil vytvorenie silného magnetického poľa v organizme. Konečne po dlhšom čase silná bioenergetická stabilita. Keď chcem ísť ďalej na duchovnej ceste, musím dať prednosť silnej psychickej a bioenergetickej stabilite. Hovorím tu o dvoch výrazných vplyvoch, ktoré do ezoteriky zavádzam. Prvý je magnetizácia pomocou nočných meditácií a technického zariadenia. Veštecky vždy odhadnem, ako mám drôt sformovať, aby pôsobil v tej časti, v ktorej potrebujem. Druhý vplyv je zavádzanie matematiky do ezoteriky. Ku všetkému, čo meditujem, pridávam čísla. Konečne po niekoľkých mesiacoch cítim silnú psychiku, ktorá už nie je v zvieracej blaženosti. Táto blaženosť stále viac nedovoľovala dlhšiu psychickú aktivitu. Dám prednosť duševnej aktivite pred zvieracou slasťou. Po príprave prognóz jednotlivých škôl som si vypracoval detailný zoznam úloh, ktoré musím realizovať. Na prvom mieste sú to knižky, ktoré som si objednal z knižnice cez počítač. Je to skvelá služba a šetrí čas. Postupne začnem napĺňať prognózy budúceho vývoja. Nebolo ľahké naučiť mozog myslieť prognosticky. Podarilo sa a verím, že na ceste do budúcnosti budem presný a budem robiť menej omylov. Doštudovávam 5 biochémiu a 6 základné procesy 7 v jednotlivých častiach 8 ľudského tela. Toto sa týka Alchymistickej školy, kde chcem postupovať cieľavedomejšie a precíznejšie. V plnom rozsahu som si uvedomil, aký chemický labyrint vlastne ľudské telo je. To je najkomplikovanejšia chemická továreň na svete. Ďalej som si uvedomil trend anatomizáciu ezoteriky a to vnášaním poznatkov medicíny do ezoteriky. Aj chemizácia ezoteriky prinesie nové obzory. Línia nočného zasväcovania technickými prostriedkami, anatomizácia, materializácia, magnetizácia, chemizácia, sexualizácia a fyzikalizácia sú nezvratné trendy v ezoterike.

Pridaj komentár