Na začiatku meditácie sme sa navzájom informovali, čo má každý nové. Riešili sme problém bionenergetickej gule v ústnej dutine, ktorá sa vytvára ako zvláštne sexuálne napätie. Správny postoj k sexualite a žiadne tabu vo vnútorných postojoch vedie k rozliatiu tejto energie vo všetkých bunkách tela. Problémom sa budeme zaoberať podrobnejšie v Sexuálnej škole.

Meditáciu sme zahájili odpútaním zmyslov od vonkajšieho vnímania. Každý sa koncentroval do svojej pamäti, kde si osviežil, čo všetko sme doteraz v Alchymistickej škole meditovali. Uvedomovali sme si chémiu mozgu, chémiu hormonálnych žliaz, chémiu predĺženej miechy, chémiu pľúc pri dýchaní, chémiu trávenia, chémiu vylučovania, chémiu pečene. Ďalej sme si uvedomovali samostatnosť chemických pochodov v bunke a bunkovom jadre.

Uvedomovali sme si, že treba v hrubých rysoch naštudovať a zvládnuť základy biochémie tak, aby sme sa mohli na biochemické pochody v organizme napojiť a do určitej miery ich aj ovplyvňovať. Nateraz sme hlavne cvičili biochemické pochody v mozgu, cvičením sme si imaginárne vyrábali určité čisté chemické látky, ktoré vyvolávajú určité zvláštne stavy. Išlo skôr o experimentovanie, ako o seriózny postup. Skutočná meditačná drina ešte len príde. Ďalej sme sa snažili koncentrovať do jednotlivých častí tela, kde sa odohrávajú najdôležitejšie chemické pochody. V prestávkach medzi meditáciou sme viedli debatu o bunkách ľudského tela a bunkových štrbinách, ktorých zloženie sa podobalo prvotným v pramoriach. Uvedomovali sme si, ako ľudské bunky všetko riadia a ako je človek v doslovnom otroctve buniek a ich túžbe prežiť za každú cenu.

Všetko v našom živote sa točí okolo bunky nášho stvoriteľa. K bunke sme priradili náboženský pojem Boh. S touto problematikou sa budeme zaoberať v Rituálnej škole. Keď sme sa spoločne napríklad sústredili do oblasti pečene, tak sme si uvedomovali, ako v tejto časti tela funguje nervstvo a nervové zakončenia. Ako do pečene priteká zo žilného systému toxicita a z nej pečeň vyrába dôležité látky, ako pri výrobe v pečeni vzniká toxicita, ako do pečene priteká krv a potrebné látky, ako pracuje chemizmus pečene a produkuje sa žlč. Takto detailne sa medituje do všetkých oblastí tela. Po zvládnutí týchto meditácií nájdeme aj ezoterický rozmer ľudskej biochémie. V prvom rade sú meditácie smerované k trvalému zdraviu a šťastnému osudu. Po zvládnutí tejto úrovne sa vrátime k vnútornej výrobe chemických látok v mozgu za účelom zvláštnych schopností. Všetko chce čas a trpezlivosť. Úroveň biochémie dáva značnú hĺbku všetkým meditáciám.

Prognóza ďalšieho vývoja
Diagnóza doterajšieho stavu obsahuje štúdium halucinačných látok a ich výrobu priamo v organizme na základe sugescie. Štúdium a meditácia chemických biogénnych prvkov. Štúdium a nácvik iónov, molekúl a atómov. Neustále meditácie rôznych druhov chemických zlúčenín zo špeciálneho katalógu. Koncentračné prenikanie do dychového režimu, do chemizmu v mozgu, miešnomozgového moku, do chemizmu hormonálnych žliaz, do chemizmu lymfatických uzlín, do chemizmu nervových zakončení, prienik do chémie žalúdka, tenkých a hrubých čriev, do chémie pečene, sleziny a obličiek.
Prognóza ďalšieho vývoja smeruje k detailnejšiemu nácviku chemických zlúčenín vo všetkých častiach ľudského tela. Dôsledné spracovanie základných biochemických pochodov. Špeciálny tréning prieniku do chémie bunky. Pokračuje patologický prístup vyhľadania a testovania chemických látok v tele a ozdravenie všetkých chemických pochodov. Až následne rôzne sugestívne manipulácie za účelom špeciálnych stavov. Cieľom je stať sa Pánom chemických látok v ľudskom tele.

Pridaj komentár