– Individuálna meditácia z 20.7.02

Znova a znova cvičím fantómové stavy, hygienu špiritistu. Zapisujem zistené skutočnosti, venujem špeciálnu pozornosť tým objektom, ktoré pri špiritistickej očiste objavujem. Zvažujem, či to, čo som zistil, aj zverejním. Stanovil som si podmienku, že musím v tejto oblasti dosiahnuť kvalitatívne aj kvantitatívne vyššiu úroveň, ktorá mi zabezpečí náskok pred tými, ktorí produkujú plazmatickú hmotu z fantómových stavov. Uvedomujem si, že väčšina špiritistov má fantómové stavy nevedomo a skôr spontánne než na základe systematického výcviku. Keď som výcvikom dosiahol dostatočne bezpečný systém a dôsledne som ho otestoval, nastal čas zverejniť tieto veci v prospech všetkých. Svoj náskok v tejto oblasti budem trvale a dôsledne stupňovať. Preto treba trpezlivo čakať na zverejnenie najnovších poznatkov. Bude sa to diať s polročným oneskorením. Vyžaduje si to moja osobná bezpečnosť a bezpečnosť tých, ktorí tieto cvičenia prevádzajú. Stretávam sa s ďalšou špiritistkou, ktorej zomrelo dieťa a do dnešných dní sa nedokázala so spomienkou na dcéru rozlúčiť. Jej dieťa je živené jej bioenergiou a duša dieťaťa z kostí je neustále pri nej. Pri rozhovore si neželala, aby som ich vzťah zrušil. Dohodli sme sa, že ju plazmatický špiritizmus naučím. Keď som bližšie skúmal oživenú dušu mŕtveho dieťaťa tak som zistil, že časom sa určitým spôsobom zmenila a schválne robí svojej bioenergetickej matke truc akcie. Upozorňujem každého, kto sa vydá na túto plazmatickú dráhu, aby si dal pokoj s vyvolávaním a oživovaním vlastných priamych mŕtvych predkov. Je tu nebezpečie citových väzieb, ktoré často bránia, aby ste plazmatickému svetu vládli.

Pridaj komentár