Zaujímam sa už roky o mystiku a ezoteriku, uznávam Bardona, Rampu, Grofa, Svijaša. Zaujímam sa o akupresúru, numerológiu, celkom mi to ide, dokážem predvídať niektoré nepríjemné udalosti, až má človek obavu aby ich neprivolal. Mám dobre vyvinutú intuíciu, ale nie vždy ju využívam. Mám pocit, ba som presvedčená, že som sa zablokovala a preprogramovala. Môj problém sa volá anxiózna neuróza s fobickou zložkou.

Požiadali ste ma, aby som sa vešteckými metódami pozrel do vášho podvedomia. Bol to pre mňa nevšedný zážitok. Málokedy sa dá už v dnešnej dobe stretnúť tak rozvinutú dušu egyptského špiritizmu. No na druhej strane to vo vašom živote znamenalo samé problémy. Skúste pochopiť a premeditovať, čo to vlastne v hĺbke podvedomia máte. Oddeľte matku od vašej duchovnej cesty.

Zdravotný stav
Kyvadlo obkreslilo všetky časti tela, iba klbové spoje sú disharmonické. Treba im venovať praktickú pozornosť.

Psychický stav
Aurický obal je mierne vyosený od fyzického tela, čo si vyžaduje iba konzultácie so psychológom. Teda relatívne v poriadku.

Povaha
Ste klasicky usadená v strednom mozgu. Odtiaľto máte spojku do ústnej dutiny a mozočku. Typicky ženská povaha. Spojku do úst charakterizuje obraz osoby, ktorá chvíľu robí toto a potom zase toto. Teda neschopnosť dlhodobo sa sústrediť na jeden cieľ a dosahovať ho. Možno hovoriť o hysterickom stave chaosu. Odporúčam stabilizovať koncentráciou na dlhodobé ciele a vydržať. Spojku do mozgu charakterizuje obrázok silne erotickej osoby. Cez mozoček máte do seba zosatú inú osobu eroticky ladenú. Znovu náznaky schizofrenickej straty vlastnej sexuálnej identity.

Sexus povahy
Sexuálne centrum je silne v podbruší. Teda viac pre vnútorný život, rodinu ako vonkajšie ciele a ambície. Sexualita ústnej dutiny má umelecké tendencie a sklony spájať erotizmus s egyptským pyramidálnym špiritizmom. Čo je vzácna kombinácia. Sexualita v mozočku charakterizuje obrázok osoby, ktorá nechce cudziu sexualitu a je tam väčší súboj. Sexualita šedej kôry je nedostatočne rozvinutá a prekrytá nesprávnou sexuálnou výchovou zo strany matky. Vaše sexuálne prejavy boli v detstve potlačené. Nesporne veľmi problémová sexualita.

Pred narodením
Ľahostajnosť matky voči vlastnému dieťaťu počas tehotenstva. Potom tendencie vás zničiť, ale morálka jej nedovolila. No agresivita zjavne silná. Čo má za následok neštandardný psychický vývoj.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Všade je vaša matka, ktorá bola vnútorne viac mužom ako ženou a chcela vašu nádherne ženskú dušu spraviť mužskou. V jej fantáziách chcela, aby ste sa zmenili na muža. Vaša matka silne presiaknutá egyptským špiritizmom. Ako keby ničením a týraním získavala kľud duše. Živé obete egyptských duchovných.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Egypt, obrady a astrológia. Egypt vy odmietate, lebo ho spájate s matkou. Čo je zlá psychohygiena.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Veľmi slabo rozvinuté abstraktné myslenie. Tenké úzke čiary a je ich málo.

Astrológia miechy
Tvrdo potlačené náznaky akéhokoľvek šťastného osudu. Čoho sa dotknete na zemi, je vo vás neprospech. Matka a potlačenie sveta anjelov šťastného osudu. Ako keby ste mali žiť iba pre to, čo je mŕtve a po smrti.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Znovu všetko blokované a zničené. Iba keby ste sa venovali egyptskému špiritizmu a egyptskej okultnosti, čo odmietate.

Astrológia ganglií
Veľmi dobre rozvinuté, ale iba špeciálne na egyptský špiritistický ezoterizmus. Máte strach a pomsta vašej matky dokonale funguje. Spájate to s matkou a nedovoľuje vám to dosiahnuť hlbšiu duchovnosť.

Astrológia karmy
Skúmam karmu ľudstva a vašich predkov, ktorá pôsobí v mozočku. Všade silná egyptský sexus špiritizmus a postava egyptského kňaza. Vy odmietate a spájate to nezmyselne s matkou. Bojujete proti sile a dosahujete spokojnosť, že sa dokážete proti matke vzbúriť. Kto ide proti svojmu podvedomiu, ten si svoje užije. Nemôžete ísť proti podvedomiu tak, ako to vy robíte. Kúsky egyptských kňazov prenesených do kresťanstva. Sexuálne kult nekrofílie a duchovnosti ako sexuálne podvedomie.

Astrológia astrálneho tela
Vo vnútri človeka sa nachádza astrálne telo so siedmimi obalmi. Dá sa to prirovnať k figúrke, v ktorej je niekoľko menších figúrok. Astrálne telo je mimo, vyosené von. Teda prílišné stišovanie orgánov tela. V siedmich obaloch sa dá vnímať všetka história egyptského ľudstva.

Astrológia kostí
Skúmam v hmote kostí odtlačok alebo kópiu všetkého, čo ste prežili. V kostnom zázname je zapísaná vaša matka a jej osud. Patologická anomália, prenikanie psychiky vašej matky do predmetov a objektov. V tomto prípade do vašich kostí.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Všade vaša matka, ktorá vo vašich snoch zničí všetko duchovné. Vhodná psychoterapia na zlikvidovanie tohto fenoménu.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Ste zameraná na pomstu voči matke. To je v poriadku, no zničili ste ju iba vonku, nie vo vašej duši, kde úspešne pôsobí až doteraz.

Astrológia pupku
Informačný záznam v oblasti pupku je vyosený von a nevie sa vrátiť. Vo vnútri cítiť napätie a strach.

Astrológia 1. obalu zvieraťa
Každý z nás má ďalší obal a to tvar zvieraťa, u vás je to biely slon s krídlami. Teda anjelské sféry. Egypt a mágia Egypta. Váš strach pred týmto svetom.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na Egypt. Povrchová vzrušivosť: na všetko egyptské. Pohlavná vzrušivosť: na sexus obrady v Egypte. Citová vzrušivosť: na egyptské hrobky. Celkovo veľmi netradičné podvedomie pre harmonické partnerské vzťahy.

Špiritizmus
Pretože ste boli v stave klinickej smrti, dostali ste do seba informačný zápis osoby, ktorá sa mnohokrát reinkarnovala a mala sklony k egyptskému špiritizmu.

Pridaj komentár