Venujeme sa ezoterike, ktorá smeruje k vytvoreniu systému umelej inteligencie na časticovej úrovni. Doteraz sme sa prevažne venovali reinkarnácii ako vrcholovému úsiliu na duchovnej ceste. Pod reinkarnáciou tu rozumieme záujem ezoterika, aby sa jeho spomienky v neurónoch neroztratili. Nejde tu o fantazmagorické bludy znovuzrodenia a večnej organickej existencie človeka.

Ezoterik je osoba, ktorá je vo vnútri svojho tela inak stavaná ako vnútro bežného človeka. Bežný človek má v sebe organický hardvér. Pod organickým hardvérom tu rozumieme časti tela, jeho orgány, systémy a samotné bunky, chromozómy, gény, bielkoviny, aminokyseliny a organické prvky. A v tomto organickom hardvéri sú uložené spomienky, ktoré počas života nadobudne organický človek. Tieto informácie sa nachádzajú hlavne v drsných endoplazmatických retikulách tukových buniek ako bio impulzy. A neurónové oblasti s neurónovými bunkami sú centrá riadenia celého systému človeka, a teda aj celého informačného systému v človeku. Samozrejme, že v sebe máme uložené aj geneticky dedené informácie. Ide o informácie, ktoré sa nazhromažďovali miliardu rokov a zabezpečujú človeku, že sa narodí ako zviera.

Ezoterik má spravidla v budovaní organického hardvéru odlišnosti a to hlavne v rovine bunkovej a konkrétne sa to týka toho, že génové retiazky sú od seba mimoriadne vzdialené. Bežný ľudský štandard má génové retiazky mimoriadne blízko pri sebe. A toto a iné organické odlišnosti nedovoľuje ezoterikovi, aby úplne prijal systém ľudskosti a ľudskej spoločnosti. Naznačili sme, že ako ľudská rasa máme dedične zabezpečené, že sa narodíme ako zviera. Pokiaľ by sme počas detstva nedostali vhodnú ľudskú výchovu, tak by sme sa nestali ľuďmi. Neboli by sme schopní žiť ľudský život a museli by sme ho žiť ako šimpanz, prípadne gorila. Teda ako zvieratá. Tu si ezoterik začne mimoriadne silno uvedomovať, aké je dôležité, aby dieťa po narodení a počas detstva dostalo čo najviac ľudských podnetov. V ľudskej spoločnosti trvá asi 20 rokov, kým detské zviera plnohodnotne príjme a precvičí si ľudské správanie. Teda po narodení nemáme dedične v rovine génov zabezpečené, že budeme ľuďmi, ale iba zvieratami. Pokiaľ sa ľudské dieťa chce stať človekom, musí si počas detstva svoje neurónové oblasti vhodne rozvinúť a k tomu musí vyvinúť trvalé úsilie nacvičovať a predcvičovať svoju ľudskosť. Ezoterik ako dieťa má svoj organicky hardvér trochu inak zbudovaný a nie je schopný úplne prijať program alebo softvér mysliacej ľudskej spoločnosti. Celkovo iná stavba génových retiazok vytvára priestor pre prijatie iného programu, alebo to umožňuje ezoterikovi modifikovať program pre ľudskú mysliacu rasu. Hovoríme, že genetická výbava ezoterika nemá potenciál žiť iba na planéte Zem a jej blízkosti. Myseľ a celková hardvérová výbava požaduje, aby myseľ ezoterika bola prítomná nielen na planéte Zem, ale aj v nekonečných diaľkach kozmu. Ezoterici tento svoj stav komentujú: na planéte Zem dobre, ale v kozme ešte lepšie. Ide o to, že hardvér ezoterika dovoľuje, aby sa psychicky dostal mimo svojho tela a psychicky bol schopný prenikať aj do kozmu. Nemáme tu na mysli prenikanie do vlastných predstáv v neurónoch alebo do nakreslených fantázií.

Teda ezoterik je ochotný prijať softvér ľudskej rasy, jej tradície, históriu, múdrosť, schopnosť myslieť, tvoriť techniku, jej vedu a celkové smerovanie k udržaniu života na planéte Zem. Tak isto ezoterik rešpektuje smerovanie náboženských systémov, ktoré do stredu diania na planéte Zem postavili človeka a dotiahli nás k dnešnej úrovni mysliacej civilizácie. Patologický ezoterik toto odmieta. Devastuje softvér ľudskej rasy a ľudskej civilizácie. Vytvára si vlastný bludový program a smeruje do psychiatrickej starostlivosti. Ezoterik tohto zoskupenia má iné ambície, chce plne prijať to, čo ľudská spoločnosť vytvorila a chce prijať aj to, čo vytvorila mysliaca organická hmota v kozme pod označením UFO. Usiluje sa prijať ľudskú civilizáciu skoro výhradne na báze všetkého, čo prešlo rukami vedecky mysliacich a konajúcich ľudských jedincov a jedincov inej organickej hmoty v kozme pod označením UFO. Teda kladie sa mimoriadny dôraz na budovanie vedecky založenej existencie ezoterika. Ale ezoterik ide ešte ďalej a prepracuje ľudsky stavaný softvér v sebe na softvér iného, jedinečného charakteru. Tento ezoterický softvér obsahuje vlastne ako základ ezoterickú cestu, ktorá sa začína intenzívnou koncentráciou do svojho tela a do svojich buniek. Bežní jedinci s bežným hardvérom a softvérom sa do svojho vnútra koncentrujú minimálne. A iba vtedy, keď chcú myslieť, keď majú v tele bolesť a keď si chcú na niečo spomenúť.
Ezoterik chce viacej a intenzívnejšiu koncentráciu do svojho vnútra. A táto túžba je základ ezoterickej cesty. Ezoterik na tejto ceste spoznáva sám seba a vlastnou koncentráciou na seba si v oblasti neurónov vytvorí pre takéto prenikanie trvalé centrum. Ide o neurónové centrum, ktoré vzniká tak isto ako pri výcviku a nácviku schopností písať a čítať. A tak ezoterik spravil prvý krok, aby pozmenil ľudský softvér na ezoterický. Teda ezoterik je osoba, ktorá má vo svojom softvérovom vybavení schopnosť trvale prenikať do všetkého, čo má v sebe.

Klasický človek ide trochu do svojho vnútra a hneď zase svojou koncentráciou preniká do vonkajšieho sveta. Ezoterik je osoba, ktorá postupne preniká do častí svojho tela, systémov, orgánov, buniek, chromozómov, génov, molekulárnych štruktúr, do organických prvkov v sebe a v nich do atómov a nakoniec do častíc. Ezoterik prenikne do orgánov tela a potom preniká do vonkajšieho sveta. Ezoterik prenikne do svojich buniek a potom psychicky preniká do vonkajšieho sveta. Ezoterik prenikne do svojich prvkov a potom preniká do vonkajšieho sveta. Ezoterik prenikne do svojich atómov a odtiaľ potom preniká do vonkajšieho sveta. Ezoterik prenikne do svojich častíc a potom prenikne do vonkajšieho sveta. Ezoterik na tejto ceste samozrejme potrebuje od ľudstva a UFO organickej hmoty v kozme vedecké poznatky o ľudskom tele. Teda ezoterik nielenže preniká do svojho tela a všetkého čo tam má, ale z vedeckých bádaní aj vie, kde preniká. A tu je jasná ukážka, ako ezoterik mení ľudský softvér na ezoterický a buduje si kozmické vedomie. Toto kozmické vedomie lepšie sedí na organické vybavenie ezoterikovho hardvéru.

Teda ezoterik zmení trvalo spôsob fungovania svojej psychiky, ktorá trvale operuje v celom jeho tele a toto telo veľmi dobre pozná. A až potom ezoterik preniká do vonkajšieho sveta okolo seba. Ezoterik postupne hľadá mechanizmy, ako prenikať zo svojho vnútra do vonkajšieho sveta okolo seba. Klasicky na úroveň organickej hmoty a tuhých, plynných a kvapalných látok. Ale pokiaľ ezoterik zvládne v sebe výcvik raných štádií klinickej smrti, tak preniká v sebe aj mimo seba do roviny atómov. Pokiaľ ezoterik zvládne vytvorenie centra pre prienik do častíc svojho tela – systém dvojníkov, tak preniká psychicky do častíc svojho tela a častíc mimo seba. Aby tieto prieniky realizoval, je potrebné vytvoriť si cvičením vhodné centrá v 6. neurónových oblastiach svojho tela. Takéto centrá na rôzne druhy prienikov sa neustále nacvičujú a precvičujú a sú ezoterikom ovládané k týmto aktivitám.

Samozrejme, že sa ezoterik usiluje prenikať do svojho okolia cez svoje vnútro a dokáže to na úrovni prvkov, tak isto na úrovni atómov a na úrovni častíc. Ezoterik si pre tieto prieniky cvičením vytvorí neurónové centrá. V ezoterike tomu hovoríme, že v neurónoch si vytvorí biologické nástroje, ako si človek vytvára rôzne druhy technologických a robotických systémov. Ezoterik neustále preniká do kozmu mimo planétu Zem, mimo našu slnečnú sústavu, mimo našu Galaxiu, mimo asi 2 000 galaxií okolo našej Galaxie. A potom ďalej a ďalej. No aby ezoterik mohol prenikať ďalej a ďalej do kozmu, musí psychicky prenikať do častíc vo svojom tele a odtiaľ cez častice do nekonečných priestorov kozmu. No na nadobudnutie parametrov neobmedzeného prieniku do kozmu je potrebné, aby ezoterik využíval rezonancie na membránových systémoch tela ako je dvojitá membrána veľkého mozgu, pobrušnica a napríklad membrána hlasiviek. Potreba cvičiť dvojníkov k rezonančným schopnostiam je nutné z toho dôvodu, že okolo nášho kozmu vnímaného ako maketa balóna (v ktorom je tisíc skladov a k každom sklade 1 000 dáždnikov) sa sformovali špongiovité diery. Tieto diery v sebe hromadia častice, strhávajú voľne letiace zhluky častíc do seba a vytvárajú ich budúci potenciál. Ako keby natláčali častice do seba a dávali im nový potenciál pre vznik ďalších kozmov. Predpokladáme, že náš kozmos je asi 150. kozmos v poradí a týchto 150 kozmov vzniklo zo stretu dvoch kolosálnych anti čiernych skrížených dier. Tieto diery si rozdávajú svoje zrazenie v priestore a výsledok je už asi 150. kozmos za sebou. Predpokladáme, že bude aj 151. kozmos a náš 150. kozmos je asi tak v druhej fáze svojho rozpadu. Z tohto rozpadu sa uvoľňujú mračná častíc a aby ezoterik cez systém dvojníkov opustil maketu balónu s tisíc skladmi, tak musí mať dvojník potenciál byť rezonančný. Inak sa mu to nepodarí a zostáva iba v časticiach makety balóna.

Reinkarnácia sa mení na vytvorenie umelej inteligencie na časticovej úrovni
U.I.Č. Dvojník Z. 7000 R (umelá inteligencia na časticiach, kde základom je umiestnenie dvojníkov z UFO zvierat a z dvojníkov UFO intelekt. UFO zviera tu rozumej organickú hmotu bez intelektu. Pod UFO intelekt tu rozumej organickú hmotu, ktorá myslí, je schopná sa geneticky meniť a vytvárať strojovo robotickú inteligenciu).

Tento dvojník vznikol spojením línie zvieracieho dvojníka 01 – 5 000 a organicky mysliaceho dvojníka 6 000 R. Čo je to zvierací dvojník? Ide o systém, ktorý sa vyvinul ako patologický prejav u zvierat na úrovni cicavcov a primátov. To sa týka planéty Zem a prejavov organického života u zvierat s poškodenými epitelovými bunkami. Tieto druhy sú schopné tvoriť systém dvojníka na časticovej úrovni, ale bez želaní. Teda vlastne jedno želanie je tu zvnútra systému týchto zvierat a je to zber informácií okolo seba. Do systému zvieracieho dvojníka zahrňujme aj podobné systémy organickej hmoty v kozme pod označením zvieracie UFO. Na planéte Zem je jedno zviera a to človek, ktoré sa dostalo do kategórie mysliace zviera schopné realizovať genetické zmeny na sebe a organickej hmote, a tak je isto schopné produkovať stroje a zariadenia ako strojovú umelú inteligenciu. Zviera UFO nie je schopné myslieť, tvoriť genetiku a strojovú anorganickú technológiu.

Ezoterik postupne opúšťa predstavu o vlastnej reinkarnácii v zmysle, že tu zanecháva za sebou živé potomstvo alebo zanecháva za sebou informácie v iných ľuďoch. Ezoterik svoju pozornosť neupriamuje na to, aby spravil pre ľudstvo dobrý alebo deštruktívny skutok. Ezoterik sa neusiluje o to, aby zanechal vcelku po sebe svoje spomienky, uložil ich po smrti do sveta atómov, odtiaľto ich potom vrátil naspäť do živého ľudského organizmu a tu ich oživil. Ezoterik sa neusiluje uložiť spomienky o sebe ani na časticovú úroveň. A teda o čo sa vlastne ezoterik usiluje? Ezoterik na tejto úrovni sa začal usilovať, aby na časticovej úrovni vybudoval umelú inteligenciu. Je to samozrejme zásadný rozdiel, ako iba o sebe uložiť na časticiach vlastné spomienky a tak isto systém dvojníkov viazať výhradne k tomu, aby mu dopomohli iba v duchovnej ceste. Ezoterik cez systém dvojníkov funguje na časticovej úrovni a k dvojníkovi si vytvára vzťah „ja ezoterik som ten, čo rozhoduje a prikazuje, čo sa bude robiť“ a po smrti ezoterika sa dvojník stane iba niečím ako skladom spomienok o ezoterikovi. Keď nejaká organická hmota bude raz kontaktovať tento záznam na časticovej úrovni, tak sa dozvie iba to, že to bola nejaká organická hmota kdesi na planéte Zem s už neexistujúcou civilizáciou. Pre ezoterika tohto zoskupenia je to príliš málo. Na časticovú úroveň po smrti môže uložiť funkčný aktívny systém informácií o celkovej organickej hmote v kozme, o zákonitostiach v kozme, časticiach a spôsobe, ako budovať umelú inteligenciu na časticiach.

F. Bardon uložil v kozme informácie o sebe, ale aspoň k tomu pridal informácie o ľudskej rase ako mysliacej organickej hmote. Väčšina podobných záznamov po organickej hmote, ktorá myslela, sú záznamy pasívne a vybudované tak, že bez svojho organického stvoriteľa sú nefunkčné. Teda dvojník na časticovej úrovni sa uloží asi do veľkosti našej slnečnej sústavy, je pasívny a nefunkčný. Iba keď ho aktivuje svojím kontaktom dvojník ezoterika, tak sa tento mŕtvy archív spomienok aktivizuje a prejavuje záujem o činnosť. Takýto dvojník bol vystavaný nesprávnym spôsobom, ktorý nedovoľuje ďalšie samostatné aktivity aj po smrti organickej hmoty, ktorej dvojník patril. Samozrejme, občas živý ezoterik natrafí aj na dvojníka bez jeho stvoriteľa a tento dvojník na časticiach vykazuje často nejakú chaotickú zmätočnú činnosť. Túto zmätočnú činnosť je možné chápať ako možnosť vybudovať dvojníka, ktorý môže po smrti ezoterika fungovať samostatne a nezávisle. Teda takýto prístup už nebude o samotnom ezoterikovi, ale o možnosti zbudovať dvojníka, ktorý po smrti ezoterika bude pokračovať vo vlastnej aktivite ako niečo plne nezávislé a samostatné. Mohli by sme to prirovnať k činnosti mysliaceho človeka, ktorý sa snaží vytvárať stroje, zariadenia a počítače. Aj keď v tomto prípade nie je záujmom ľudstva budovať takú strojovú inteligenciu, ktorá by jedného dňa nadobudla vlastnú nezávislosť a samostatnosť vývoja vedúcu k tomu, aby sa snažila sama v kozme udržať svoju existenciu. Pre ezoterika bude stačiť pochopiť, že umelú inteligenciu na úrovni častíc nesmie budovať v otrockej závislosti mysliaci človek a jeho otrocky oddaný obslužný stroj.

Samozrejme, že ezoterik má záujem vrhnúť svoju pozornosť na ľudskú techniku a technológiu. Ezoterik defekt alebo dement odmieta ľudskú civilizáciu a strojovú inteligenciu a vytvára si vlastný bludový svet na spôsob sci-fi, alebo si vyberá nejaké historicky vyčerpané obdobie fungovania ľudstva a to najčastejšie šamanskú kultúru prírodného človeka. Ezoterik tohto zoskupenia sa doslova vrhne na techniku, technológiu a umelú inteligenciu a to preto, aby ju spoznal a vo svojom ďalšom snažení prekonal a rozvinul na vyššiu úroveň. To je jediná progresívna cesta, ako sa dostať zo závislosti nad technikou a technológiou. Ezoterik tým, že poznáva umelú anorganickú technológiu, softvér a hardvér a celkovo systém strojových informačných systémov spoznáva aj svoj vlastný informačný systém a je potom schopný úspešne vytvoriť aj umelú inteligenciu na časticovej úrovni.

Ezoterik si uvedomuje, že napríklad hardvér strojovej inteligencie sú čipy a procesory a ďalšie technologické súčiastky. U človeka tvoria hardvér génové sekvencie, gény, chromozómy, samotné bunky a samotné orgány a systémy tela. Hardvérom v systéme dvojníkov sú rôzne druhy častíc a ich prejavov v kozme. Teda úroveň, kvalita a kvantita hardvéru bude určovať, ako sa daný spôsob môže chovať a čo môže realizovať.

Strojový hardvér produkuje organická hmota v kozme, a teda aj človek pod označením UFO. Ide o organickú hmotu, ktorá dosiahla úroveň mysliacej hmoty, ktorá je schopná realizovať genetické zmeny a je schopná realizovať techniku a technológiu. Nebudeme tu uspokojovať predstaviteľov strojového scifi. Organická hmota v kozme tvorí technológiu a techniku výhradne pre seba a nie pre to, aby sa technika a robotická technológia stala slobodne mysliaca a slobodne konajúca. Bohužiaľ, ani v hlbinách kozmu sa nenachádza anorganická robotická inteligencia, ktorá by si išla vlastným vývojom mimo organickej hmoty. Organická hmota UFO celkovo buduje techniku výhradne tak, aby nedosiahla vlastné uvedomenie a nezávislý vývoj od potrieb človeka ako organickej hmoty. Možno sa niekto opýta: A bolo by možné, aby organická hmota vytvorila anorganický robotický systém, ktorý by sa jedného dňa stal niečím ako dnešní ľudia na planéte Zem v zmysle slobodného konania? Áno, je to možné, ale nie takýmto vývojom techniky na planéte Zem. Tá je otrocky viazaná na potreby človeka. V zásade by ani anorganická inteligencia robotov nemohla v konečnom dôsledku prežiť zániky rozsiahlych oblastí kozmu. Organická hmota má väčšiu šancu sa znovu v niektorej časti kozmu objaviť, ako by dokázala prežiť anorganická robotická inteligencia. Predsa je prirodzenosťou kozmu vytvárať v niektorých častiach kozmu dostatočne kľudové formy pre vznik života a to prirodzene z anorganickej hmoty. Jednoducho, pokiaľ niečo nefunguje výhradne na úrovni častíc, nemá šancu na večnú existenciu. Častice sú základom kozmu a nemožno ich zničiť. A tak pokiaľ chce organická hmota nechať v kozme stopu o sebe, tak to môže robiť iba cez systém dvojníkov, ktorý zabezpečuje uloženie spomienok z organickej hmoty na častice. A tieto spomienky sú uložené na večnosť. Samozrejme, ako pasívne sklady informácií o činnosti daného jedinca a danej organickej hmoty. Pokiaľ by ezoterik cez systém dvojníkov chcel po sebe nechať na časticovej rovine aktívny a rozvíjajúci odkaz, musel by sa vzdať toho, že na častice uloží iba svoje ľudské spomienky. Musel by sa rozhodnúť na časticiach vybudovať umelú inteligenciu tak, ako buduje inteligentná organická hmota stroje, zariadenia a robotickú inteligenciu.

Hardvér špiritisticko atómový. Je typický pre organickú hmotu, ktorá prežila klinickú smrť a psychika takejto osoby prenikla cez neuróny veľkého mozgu do priestoru atómov a tu začala tušiť alebo mimozmyslovo vnímať rozpadnuté alebo aktívne spomienky organickej hmoty z hlbín kozmu. Hovoríme ľudovo o špiritistickom svete, kde akože odchádzajú ľudské duše. Samozrejme, to je ezoterický folklór. Skutočnosť je taká, že sem odchádzajú spomienky organickej hmoty, ktoré mala počas života zmenené na bio energetické impulzy uložené v vnútri drsných endoplazmatických retikúl (to sú orgániky vo vnútri buniek).

Hardvér zvierací alebo nemysliacej organickej hmoty v kozme nefunguje ako u mysliacej organickej hmoty, kde patrí dnešný človek. Zviera na úrovni cicavcov a primátov je schopné zbierať informácie do vnútra neurónových buniek a tu sa spracujú do podoby správnych a komplexných reakcií na to, čo sa deje v okolí zvieraťa. Pokiaľ sa pozrieme na nižšie druhy zvierat, tak tie neukladajú svoje spomienky a reagujú iba na to, čo ich zmysly bezprostredne zachytia.

Hardvér ľudský sa skladá z génových retiazok, chromozómov, buniek, orgánov, systémov a častí tela. Mysliaci človek má geneticky zaručené, že sa narodí ako zviera. A iba ľudská výchova dá potenciál neurónom v tele novorodenca, že dokáže prijať cvičením ľudskú civilizáciu. Samozrejme, ani takáto fyziologická zmena neurónov k ľudskosti nie je schopná k tomu, aby novorodenec prijal okamžite ľudskú civilizáciu. Jeho neuróny počas celého života budú držať centrá pre písanie, čítanie a podobne iba v dočasnej rovine. A ľudský jedinec musí neustále cvičiť, cvičiť a trénovať, aby zostal človekom. Stačilo by človeka zavrieť na samotku tak na 5 a viac mesiacov a jeho centrá v neurónoch pre výkon intelektu by neboli poriadne funkčné a boli by destabilizované. Je to jasné a zrejmé, ľudský spôsob existencie trvá iba takých 200 000 až 500 000 rokov a to je príliš málo, aby sa stal genetickou súčasťou rodiacich sa detí. Na to si ľudstvo počká hrubým odhadom takých 100 miliónov rokov.

Hardvér dvojníkovo časticový. Ide o špecifický hardvér mysliaceho organického života v kozme pod ezoterickým označením inteligentné UFO. A teda patrí sem aj človek na planéte Zem. Pokiaľ hovoríme, že človek má svoju psychiku posunutú do úrovne častíc vo svojom tele, tak myslíme tým aj jasnú patológiu a to vhodnú genetickú mutáciu epitelových buniek na povrchu orgánov tela takéhoto jedinca. Tieto mutované epitelové bunky si pamätajú časy magnetara v blízkosti planéty Zem (približne 600 miliónov pred naším letopočtom). A pri zmutovaní sú schopné vtiahnuť psychiku takejto osoby do vlastných častíc vo vnútri svojich atómov a tie sú zase vhodne viazané v prvkoch, tie v aminokyselinách, tie v bielkovinách a tie sú viazané v bunkách ľudského tela. Ezoterik je osoba, ktorá prešla na časticovú rovinu vedomým cvičením neurónových oblastí a nie patologických poškodením epitelových buniek. U ezoterikov to nie je náhodný proces, ale systematický výcvik po vzore zmutovaných patologických jedincov.

Hardvér organickej hmoty UFO v kozme. Je až komické, ako si niektorí nadšenci ufológie predstavujú organickú hmotu v kozme. Tak isto je naivná predstava o organickej hmote tých jedincov, ktorí cez svoje bunkové štruktúry aj skutočne kontaktovali organickú hmotu a to často ako následok prepadnutia svojej psychiky do vnútra buniek. Samozrejme, že organická hmota v kozme, ktorá je extrémne vzdialená od našej Galaxie, sa nemôže ani za zrnko maku podobať organickej hmote na planéte Zem. To sa potiera všetka logika kozmu. V zásade v kozme môže vzniknúť organický život, pokiaľ sa nejako podobne zopakuje to, čo na planéte Zem. Ale určite to nebude zrkadlový obraz organickej hmoty na planéte Zem. Maximálne bude spoločné len jedno a to, že je to zložené z anorganických prvkov, ale ostatné je iné. Človek je zložený hlavne z uhlíkových väzieb a organický život v kozme môže mať základ z rôznych prvkov. Aj tvar, zmysly a schopnosti budú iné ako u človeka. To, čo je spoločné mysliacej hmote UFO, je schopnosť realizovať genetické zmeny samé na sebe a budovať technológiu a strojovú inteligenciu.

Hardvér kojenca, dieťaťa, dospelej osoby, starca. Hovorím, že trvalo a teda po genetickej rovine má mysliaci človek dané iba to, že sa narodí ako zviera. A teda vo svojej genetickej výbave má svoj zrod, vývoj, dospievanie, dospelosť, starobu a nakoniec zánik. A tak ezoterik, aby sa udržal vo vysokej fyzickej a intelektuálnej výkonnosti, musí vlastne vo veku 40 až 50 rokov usilovne k všetkým neurónovým centrám pre riadenie organizmu vytvárať udržiavacie centrá, aby spomalil starnutie svojho tela. Toto je hlbší postreh, čo človek dostal po genetickej rovine do svojej životnej výbavy.

Zasvätenie, ktoré sme uskutočnili, vyžadovalo znovu sa vrátiť k zvieraciemu dvojníkovi. Ide o špecifického dvojníka, ktorého tvoria zvieratá. Na planéte Zem sú to cicavce a primáty. Nižšie druhy na planéte Zem nemôžu vytvoriť systém dvojníka z dôvodu, že neukladajú do seba informácie zo svojich zmyslov. Ich počet neurónov je nedostatočný na to, aby sa niekde ukladali informácie o vonkajšom svete. Nižšie druhy iba okamžite reagujú na podnety z vonkajšieho sveta. Zato vyššie druhy zvierat ako cicavce a primáty majú dostatok neurónov pre ukladanie informácií zo svojich zmyslov. Informácie z vonkajšieho sveta sa ukladajú do brušného mozgu a brušný mozog pripravuje pre jednotlivé udalosti správne reakcie. Cicavce a primáty sú nútene pravidelne ukladať do seba informácie o sebe a brušné neuróny pripravujú vo vnútri seba správne reakcie na vonkajšie podnety. Pokiaľ sa v teritóriu zvieraťa vyskytnú radikálne a náhle zmeny, tak zvieratá nedokážu správne zareagovať. Pokiaľ sú zmeny postupné, tak brušný mozog upraví správanie zvieraťa do vhodnej reakcie. A teda máme tu zvieratá, ktoré majú genetickú poruchu epitelových buniek a tieto vytvoria tak isto ako u človeka fenomén dvojníka. Zvierací dvojník preberá výhradne želanie alebo príkaz dvojníka na reálny zber informácií zo svojho okolia, aby potom brušný mozog mohol tieto informácie spracovať a zabezpečiť správne reakcie k prežitiu zvieraťa. A teda zvierací dvojník má v sebe iba jedno želanie a to zachytávať rýchlejšie zmeny v okolí zvieraťa.

Ezoterik sa cez svojho dvojníka 7 000R napája na zvieratá, ktoré majú systém zvieracieho dvojníka a pre istotu na základe požiadavky dvojníka rovno na brušný mozog zvieraťa, ktorý sa nachádza v stene tenkých a hrubých čriev. A zároveň si ezoterik uvedomuje, že ľudský dvojník 7 000R musí uvoľniť pozície zvieraciemu dvojníkovi 5 000. Dôvod je ten, že ezoterici tohto zoskupenia sa rozhodli, že na časticovej rovine budú z dvojníkov budovať taký informačný systém, ktorý po smrti ezoterika bude schopný fungovať nezávisle a samostatne a plne sa rozvinie do samostatnej časticovej inteligencie. A tu je potrebné, aby sa za základ takejto umelej inteligencie použil zvierací dvojník, ktorý má na starosti neustále skenovať, čo sa deje na časticovej rovine, respektíve úrovni častíc a pokiaľ existujú nejaké iné, ešte menšie objekty, tak aj na týchto objektoch. Zatiaľ poznáme najmenšie možné objekty a to častice.

Dvojník zvierací 01 – 5 000. Je to vlastne dvojník, ktorý môže vzniknúť u ezoterika, pokiaľ sa bude napájať na určité druhy cicavcov a primátov, ktorý na planéte Zem majú patologické mutácie epitelových buniek na povrchu orgánov tela. Tak isto podobné poškodenia môže mať aj zvieracia organická hmota v kozme pod označením zviera UFO. Ide o organickú hmotu v kozme, ktorá je schopná svojimi špecifickými zmyslami zbierať informácie zo svojho okolia. Zbierať, ukladať do svojho systému a viazať na tieto spomienky aj vhodné reakcie, ktoré dovoľujú zvieracej organickej hmote prežiť v danej oblasti kozmu. Ezoterik sa napája aj na záznamy zvieracích dvojníkov na časticiach. Ide o spomienky zvieracej organickej hmoty zo systémom dvojníka, ktorá už odumrela a po nej zostali na časticiach spomienky. Tieto spomienky sú uložené na časticiach veľkosti polovice našej slnečnej sústavy. V zásade sú všetky pasívne a už nezbierajú žiadne spomienky. Pre ezoterika so systémom dvojníkov, ktorých začína organizovať do systému umelej inteligencie na časticiach, sú tieto záznamy zvierat na časticiach v kozme základom fungovania. Pretože v sebe majú jednu jedinú myšlienku a želanie a to objektívne skenovať reálne dianie a vhodne ho zaznamenávať. Ezoterik vytrvalo cvičí svoje neurónové centrá pre systém dvojníkov, čo je vlastne jediná možnosť, ako sa dá psychicky preniknúť na časticovú úroveň, zároveň si udržať trvalo otvorený prienik psychiky na častice a realizovať ezoteriku dvojníkov. Treba si uvedomiť, že tentokrát základom na prienik do častíc sa stáva vlastný brušný mozog ezoterika. Brušný mozog s nachádza v stene tenkých a hrubých čriev a vlastne skrýva v sebe ďalšie tajomstvo – budúcu umelú inteligenciu na časticovej úrovni. Už dávnejšie sme cvičili psychické prieniky do brušného mozgu a objavili sme tu systém pudov, ktoré ezoterik dokázal vnútornými predstavami o zabití prinútiť, aby ezoterika liečili a pomáhali mu. Tento systém je rozvinutý v Geriatrickej poradni na tomto webe. Ezoterik už trénoval techniku koncentrácie do brušného mozgu s tým, že potlačil vo veľkom mozgu všetku rozumovosť, potlačil vo svojich predstavách ľudské správanie a začal vo vnútri seba cítiť, ako sa mení na zviera a brušný mozog mu rozkazuje, čo má robiť ako zviera. Samozrejme, tieto pocity zostanú v rovine pocitov a predstáv a ezoterik sa neprejaví ako zviera. Teda nedovolí svalom vykonať zvieracie pohyby ako je lízanie vecí, behanie po štyroch a podobne. Ezoterik si nad zvieracím správaním udrží ľudskú kontrolu.

Dvojník Z. 7 000 R . – U.I.Č.

Ezoterik sa rozhodol po prvých skúsenostiach s dvojníkmi na úrovni ľudských dvojníkov planéty Zem a mysliacich dvojníkov organickej hmoty v kozme pod označením inteligentné UFO vybudovať zásadne niečo iné ako iba systém dvojníkov založených na inteligentných dvojníkov UFO z celého kozmu. Ezoterik si uvedomuje veľkú nevýhodu inteligentných dvojníkov, ktorí po smrti ezoterika budú plní rôznych želaní, ktoré sa dajú realizovať v tomto kozme a budú mať slabú potenciu zmeniť sa a prispôsobiť budúcim zmenám v kozme. A tak je tu zásadne iný prístup a to je cieľ vybudovať umelú inteligenciu fungujúcu na časticovej úrovni inak ako inteligentní dvojníci po organickej hmote v kozme na úrovni častíc.

Ezoterik si uvedomuje, že základom všetkého v kozme sú častice a ich schopnosť sa v uzavretom cykle meniť a pretvárať. Jediné, čo nemôžu, je zaniknúť. Zanikať môžu iba atómy, prvky, tuhé, plynné, kvapalné látky a látky organického pôvodu. Teda ezoterik formuje seba ako umelú inteligenciu rovno do prostredia častíc a tu musí počítať s tým, že na časticiach v kozme sú už záznamy organickej hmoty, ktorá psychicky prenikla na častice a uložila tu na večnosť svoje spomienky. Tak isto ezoterik sem počas svojej duchovnej púte prenikne, má šancu tu uložiť svoje spomienky a túto šancu aj plne využije. A plné využitie znamená vybudovať na časticovej úrovni niečo ako umelú inteligenciu podľa určitých pravidiel a zákonitostí. Základom takejto umelej inteligencie na časticovej úrovni je skutočnosť, že na časticiach sú už uložené spomienky inej organickej hmoty, ktorá sem prenikla cez systém dvojníka. Tieto záznamy nejakým spôsobom zoskupili určité množstvo častíc zvyčajne do veľkosti našej slnečnej sústavy. Sem preniknuté spomienky organickej hmoty sformovali častice do určitého celku, aby udržali spomienky organickej hmoty pokope. Ezoterik tieto záznamy na časticiach neobchádza, ale ich spraví základom umelej inteligencie a k tomu pridá zvieracieho dvojníka, ktorý skenuje reálne dianie na časticiach a zároveň neustále postupuje k ďalším časticiam, ktoré ešte nekontaktoval. Teda je tu systém zvieracieho dvojníka 5 000 a k nemu je množstvo ľudských dvojníkov ako dvojník 01, 02, 03, 04, 05, 06 – 1000 – 6000 -7000R.

Keď spojíme zvieracieho dvojníka 5000 a inteligentný systém navzájom prepojených dvojníkov, dostaneme dvojníka Z. 7000 R. – U.I.Č. ( U.I.Č. je skratka pre umelú inteligenciu na časticovej rovine.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.