Venujeme sa problematike dvojníkov v ezoterickej praxi. Ide o vrcholovú ezoteriku, prepracovať sa do tejto roviny vyžaduje niekoľko rokov každodenných meditácií. Pokiaľ chce niekto dosiahnuť túto úroveň, nestačí sa venovať ezoterike iba ako zábave a relaxu alebo ako fyzickej a psychickej liečbe. Dosahovať túto úroveň vyžaduje niečo ako nastúpiť na celoživotnú vysokú školu. Neustále sa vzdelávať, neustále cvičiť, a tak isto premýšľať.

Ezoterika dvojníka 6 000R je viazaná na nácvik prieniku psychiky ezoterika najprv do svojich častí tela, potom do orgánov, buniek, do orgánikov v bunkách, do jadra bunky, do génov v bunke, do bielkovín a aminokyselín, do prvkov, atómov a častíc. Teda ide o schopnosť človeka ako organického objektu silou vlastnej vôle prenikať do systému svojho tela. Jedná sa o prienik do organickej, ale aj do anorganickej časti tela. Nie vždy sa dá iba tak jednoducho preniknúť napríklad do vnútra buniek. Na to potrebuje ezoterik zvládnuť najprv prienik do mozočku v zadnej časti hlavy a potom odtiaľ do buniek vlastného tela. Pokiaľ by chcel ezoterik psychicky prenikať do prvkov, atómov a častíc svojho tela, tak na to potrebuje systematicky odcvičiť systém dvojníkov. Inak sa sem neprepracuje.

Na systém dvojníkov sme prišli vešteckým skúmaním prípadov popísaných v psychiatrickej praxi. Dané prípady popisovali, že pri nich stojí nejaká postava a núti ich realizovať určité konkrétne veci. Napríklad neustále niečo počítať alebo niečo kresliť a podobne. A tak sme sa rozhodli preskúmať podrobnejšie tieto prípady. Určití živí jedinci prežili klinickú smrť a mali v sebe alebo okolo seba informačné polia zo sveta mŕtvych spomienok. Ide o svet na úrovni častíc a hovoríme tu o oblasti ezoteriky zvanej špiritizmus. Niektorí jedinci mali v sebe cez štruktúry buniek kontakt na organický život v kozme. Ide o prípad, keď sa ľudské bunky prepoja na podobné organické štruktúry inej organickej hmoty v kozme a vytvára sa zvláštne energetické prepojenie bunkových štruktúr navzájom. Potom tu boli jedinci, ktorí si doslova vyfantazírovali a najlepšie v stave sexuálnych energií svoj nedosažiteľný sexuálny objekt. Potom tu boli osoby schizofrenicky postihnuté, ktoré cez štruktúru mozočku v sebe vytvárajú predstavu osoby alebo zvieraťa, ktorým by chceli byť. No našli sme aj prípady, ktoré do tejto schémy nezapadali a zistili sme, že pri týchto osobách je niečo ako energeticko – informačný útvar a jeho energetický základ je v nezhubne zmutovaných epitelových bunkách, ktoré sa nachádzajú na povrchu všetkých orgánov tela. A práve tento fenomén voláme systém dvojníkov vytvorených na základe patologický prejavov epitelových, teda krycích buniek na povrchu orgánov.

Epitelové bunky najčastejšie nezhubne mutujú a vracajú sa do minulosti ľudského rodu a to asi 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. V tomto období sa vytvoril v oblasti planéty nevhodný objekt pre život. A tento objekt možno pozorovať aj v kozme pod názvom, ktorý mu dali astronómovia – magnetar. Môžete si ho nájsť na internete ako obrázok alebo video. Ide o špecifický objekt, ktorý mení kovové prvky na množstvo extrémne zrýchlených častíc prenikajúcich do hĺbok kozmu. Našťastie tento magnetar nemal dlhé trvanie, ale decimoval organickú hmotu na planéte Zem. A výsledkom bolo, že takto ožarované organizmy museli, či chceli, alebo nechceli psychicky prenikať do častíc okolo seba. Samozrejme, keď sa aktivita magnetara ukľudnila, tak sa psychika organizmov na planéte Zem vrátila do normálneho fungovania. Ale tento fenomén sa môže znovu ako genetická mutácia vrátiť. A táto patológia sa stala základom nácviku v ezoterickej praxi. Nejde o to, aby sme túto patológiu v sebe vyvolali poškodením epitelových buniek, ale aby sme vycvičili vlastné neuróny v mozgu prenikať do častíc svojho tela a kozmu. A tak sa začal výcvik smerujúci k ezoterike dvojníkov.

Dvojník 6 000R grécka mytológia

Ezoterik sa prepracováva systémom dvojníkov vytrvalými každodennými meditáciami aspoň 10 rokov. Týchto desať rokov je dobré byť pod nepriamym vplyvom dvojníkov a to sa dosiahne meditáciou kníh F. Bardona, českého liečiteľa Gellnera a tak isto štúdiom a meditáciou tejto ezoterickej stránky. Po určitom čase už nie je možný ďalší vývoj a je potrebná aktívna účasť dvojníkov. A teda ezoterik na vrchole svojej ezoterickej cesty si vybuduje vo svojich 6. neurónových centrách systém pre prenikanie psychiky na časticovú úroveň. Ezoterik predtým už úspešne preniká do orgánov, systémov a častí tela. Odtiaľ do vnútra buniek, chromozómov, génov, bielkovín a aminokyselín. Odtiaľ do molekulárnych prvkov a do vnútra atómov. Ale to už musí mať ezoterik odcvičené rané štádia klinickej smrti.

Pokiaľ chce ezoterik prenikať ešte hlbšie a to do častíc vo vnútri atómov, tak to nepôjde bez vybudovania systému dvojníkov. Teda neustálym napájaním sa na osoby, ktoré na základe chorobných stavov majú geneticky zmutované epitelové bunky na povrchu orgánov. Ezoterik si vybuduje takýto systém vo svojich neurónoch podľa cvičení, ktoré sme opísali v predošlých článkoch. Ezoterik postupne buduje prienik svojej psychiky do častíc. Toto má za následok, že psychika sa zásadne zmení a postupne bude musieť zmeniť celkový pohľad na fungovanie sveta. Ezoterik si už nebude svet vysvetľovať ako bežní ľudia z pozície prvkov, planét, súhvezdí a galaxií. Ezoterik prijíma predstavu o časticiach a ich zákonitostiach. Ezoterik prijíma a formuje svoj svetonázor na základe špecifických útvarov v kozme a to sú čierne diery, ktoré z častíc produkujú atómy, prvky a planéty, súhvezdia a galaxie. Ezoterik vníma fungovanie sveta na základe pulzujúcich dier, ktoré k sebe priťahujú iba jeden druh častíc. Ezoterik vníma fungovanie na základe anti čiernych dier, ktoré vracajú organickú hmotu, tuhé, plynné a kvapalné látky do stavu bližšie k časticovému svetu. Produkujú niečo, čo nedovoľuje fungovať organickej hmote ako tuhé látky. Potom sú tu žiariace diery, ktoré idú smerom k časticovému svetu a rozmetajú celé systémy planét, súhvezdí a galaxií naspäť a to mimoriadne v krátkom čase. Potom sú tu anti čierne skrížené diery, ktoré ničia kozmos postavený z tuhých, plynných a kvapalných látok. Tieto diery rýchlo menia stavy častíc medzi sebou. Potom sú tu špongiovité diery a tie do seba natĺkajú jednu časticu za druhou, ako keby násobili ich budúci potenciál pre tvorbu čiernych dier a z nich atómov, prvkov, tuhých, plynných a kvapalných látok. Napríklad ezoterik bez systému dvojníkov nedokáže psychicky prekonať cez tieto objekty. Jeho psychika musí fungovať na úrovni častíc, teda potrebuje mať zbudovaného dvojníka. Ezoterik viac počúva a vníma to, čo sa aktivizuje na úrovni častíc a odchádza fungovať zo systému tuhých, plynných a kvapalných látok, prvkov a atómov do sveta častíc. Ezoterik sa pomocou psychiky dvojníkov na úrovni častíc dokáže psychicky pohybovať do extrémnych vzdialeností a to aj extrémnou rýchlosťou. A pri presune svojej psychiky cez častice používa na rýchle premiestnenie práve systém magnetarov a vystreľované častice do extrémnych vzdialeností. Chápem bežných ľudí, ktorí sú vzdelaní v astronómii a v časticovej fyzike, že to, čo tu píšem, je pre nich ťažko predstaviteľné a dosiahnuteľné. Ale v zásade nemáme záujem si v tomto ezoterickom zoskupení niečo vymýšľať a podliehať bludom. Jednoducho, pokiaľ si bežný človek vo svojich neurónoch nevybuduje mechanizmus fungovania na časticovej úrovni, tak to, čo tu popisuje a tvrdíme, zostane u bežnej osoby v rovine pochybnosti. Je to v poriadku. Pre ezoterika je svet častíc mimoriadne vzácna záležitosť. Častice v podstate nemajú biologické a chemické vlastnosti. Časticový svet je zložený z fyzikálnych vlastností a aj tieto sa stále menšou veľkosťou častíc zužujú na minimum. No svet častíc má jednu špecifickú vlastnosť – žiadna častica nemôže vzniknúť ani zaniknúť. Počet častíc v kozme je konštantný a to trvalo. No ich fyzikálne vlastnosti sa menia neustále, ale najmenej v systémoch organickej hmoty. Najmenšia častica sa volá sklovitá častica a už len je a v zásade už ani ľudská psychika v nej nespraví doslova nič. Tieto častice sa združujú v sklovitých dierach, ale vždy sú časticami na pokraji zrútenia. Jednoducho povedané, všetko je hmota a základný stavebný kameň je a vždy bol a vždy bude sklovitá častica. Teda nemôže sa zmeniť na niečo ešte menšie, vždy iba na niečo väčšie. Niečo ako aktívna častica s potenciálom byť aktívna a produkovať rôzne stavy svojej večnej existencie. A v zásade toto je záujmom ezoterika, ktorý chce po svojej smrti uložiť svoje spomienky práve rovno do časticového sveta a tu ich ponechať v určitej aktivite. Ezoterik hovorí o tom, že na časticiach vybuduje jedinečný informačný systém na spôsob umelej inteligencie.

Ezoterik na podnet dvojníka 7 000R sa orientuje na grécku mytológiu a mimoriadne na grécke sochy z mytologického obdobia. V zásade mytologická kultúra Grékov ani netušila, že uctieva systém častíc. A to práve tým, že uctievali všetko dokonalé, krásne, múdre a jedinečné. A tento systém ľudskej mysle vlastne neustále túžil po systéme dvojníkov, ktorý ako jediný systém umožňuje na časticovej úrovni realizovať ideu nesmrteľnosti organických myšlienok, všadeprítomnosti, vše múdrosti, vše aktivitu ako umelej inteligencie. Tento ideál gréckej kultúry a mytológie je možné v plnom rozsahu realizovať iba v systéme dvojníkov. Nie je potom náhodou, že v systéme novodobých náboženských systémov hrá mimoriadne významnú úlohu všetko krásne, jedinečné a nádherné. Pomáha to aspoň uctievať teologickú ideu naj vo všetkom.

Dvojník zviera 5 000 a Dvojník 6 000R a ako sa stane zasvätením z týchto dvoch dvojníkov Dvojník 7 000R

Dvojník zviera – efektívnejší systém anjelských sfér. Ako ezoterici máme záujem, aby sme to, čo robíme, robili čo najviac smerom k úspechu. Teda ezoterik sa snaží hľadať zákonitosti úspechu seba, určitých aktivít v danom čase a priestore. Je jasné, že keď viacerí robia to isté, tak výsledok nemusí byť rovnaký. Jeden uspeje, mnohí uspejú čiastočne a ďalší úplne zlyhajú. Zvyčajne uspejú jedinci, ktorí majú chuť a dostatok vytrvalosti, aby svoj cieľ dosiahli. Je zrejmé, že húževnatosť a vytrvalosť je základom úspechu. Ale nie je to jediný a rozhodujúci faktor. Poznáme mnoho jedincov, ktorí sú mimoriadne snaživí, ale nakoniec ich musíme po skúmaní označiť snaživý blbec. Teda k určitému prvku vytrvalosti a húževnatosti treba pripísať talent, ako sa hovorí, od prírody. Napríklad aj v oblasti ezoteriky platí to, že prirodzený talent má ezoterik, ktorý má mimoriadne rozťahané génové retiazky vo vnútri buniek od seba. A naopak jedinci, ktorí majú malé vzdialenosti, sa v ezoterike poriadne natrápia. Teda ďalší faktor úspechu je samotné vybavenie od prírody. Potom je tu tretí faktor, kde daná osoba vyrastala, kto sa podieľal na jej výchove. Štvrtý faktor je schopnosť samotného jedinca vzdelávať sa, vyvíjať a zdokonaľovať. Piaty faktor je schopnosť využívať techniku a technológiu. V tomto prípade ide o schopnosť prijať digitalizáciu a robotizáciu. Šiesty faktor je schopnosť robiť veci okolo seba, aby to bolo na prospech okoliu a nie iba samotnému jednému človeku alebo skupine ľudí. Siedmy faktor je už akosi na pôde mimozmyslových schopností, ktoré človek získal od prírody, je súčasťou jeho patológie, ktorú samozrejme ovládal. Tak isto do tejto oblasti ide aj nácvik mimozmyslových schopností. Anjelské sféry patria do tejto oblasti mimozmyslového vybavenia jedinca. Mohli by sme siedmy faktor pomenovať ochotou človeka myslieť v rovine, že keď niečo dnes budujem, tak to budujem tak, aby som v tomto snažení mohol fungovať aj po desiatich rokoch. Teda takéto osoby volia značne iný úspech ako osoby, ktoré nemajú na mysli tieto faktory a neriadia sa týmito pravidlami.

Ezoterik je osoba, ktorá má prirodzené vybavenie svojho tela pre oblasť toho, čo sa nedá bežne vnímať zmyslami. Ideál dokonalého ezoterika je osoba, ktorá má trvalé nasmerovanie stať sa a byť v ezoterike úspešný a úspešnejší. Ideál ezoterika je osoba, ktorá má chuť neustále seba prerábať a zdokonaľovať. Ezoterika je špecifická v tom, že ezoterik si musí neustále cvičiť svoje neurónové oblasti na atypické zmyslové operácie do oblastí, do ktorých normálne zmysly nedokážu prenikať a vnímať. Teda ezoterik si buduje a v sebe doslova vyrába nové zmysly a tým aj schopnosti. Ideál ezoterika je osoba, ktorá má talent byť všestranný a doslova polyhistor. Teda všestranne vzdelaný a schopný trvalo sa vzdelávať. Ideál ezoterika je osoba, ktorá robí veci tak, aby si pritom nepoškodzoval zdravie a psychiku. A tak isto dbá aj o určitú morálnu úroveň svojho konania – snaží sa vo svojom okolí o dobrú povesť. Ideál ezoterika si ctí pravdu a vie rozoznať a uznať, kde je pravda a kto má pravdu. K tomu patrí aj schopnosť priznať, keď sa mýlil a keď spravil chybu. Ezoterik je osoba, ktorá rešpektuje vedecké metódy poznávania a skúmania. Ideál ezoterika si ctí matematiku a logiku. Ideál ezoterika dáva prednosť praxi a praktickej skúsenosti nad teoretickou skúsenosťou. Ideál ezoterika nestratil zmysel pre teóriu a jej múdrosti a zákonitosti. Ideál ezoterika rešpektuje konkurenčné prostredie a súperí rozumnými prostriedkami so svojimi konkurentmi. Ideál ezoterika nestráca čas tým, že sa stane populárnou osobnosťou a nebude mať z tohto dôvodu čas na vlastnú duchovnú cestu. Ideál ezoterika sa nedá zlákať, aby svoje schopnosti orientoval do služieb bežného života. Všetky svoje schopnosti koncentruje na svoju reinkarnáciu a vybudovanie umelej inteligencie zo seba na časticovej rovine. Teda ideál ezoterika má potenciál postaviť si nadčasový cieľ. A v tomto prípade stačí toto dodržiavať a anjelské sféry vlastne ani nepotrebuje.

Keď chce ezoterik dlhodobú úspešnosť v oblasti svojej individuálnej duchovnej cesty, tak má záujem, aby jeho myseľ využila všetko, čo zvyšuje doslova nadčasovú úroveň úspechu. A potom ezoterik má záujem o spomienky, ktoré produkujú extrémni dyslektici (neustále robia iba jednu činnosť). Tieto spomienky sa po smrti takýchto jedincov ukladajú okolo nás na atómovej úrovni. Hovoríme o svete mŕtvych. Takéto spomienky sme pracovne nazvali anjelské sféry detských dyslektikov. Význam anjel je každému jasný, nosí šťastie. A tak ezoterik tento systém precvičuje, robí si zbierku o jedincoch, ktorí dokázali tento fenomén využiť a snaží sa v konkurenčnom boji s nimi stretnúť a porážať ich v disciplíne pod názvom úspech. Ezoterik si prebuduje anjelské sféry a je schopný využiť celkový potenciál anjelských sfér. A tak isto v konkurenčnom strete, či u v oblasti ezoteriky, alebo bežného života chce mať vždy navrch. A tak zdokonaľuje svoje biele anjelské sféry a to tým, že sa vyzná vo svete mŕtvych spomienok na úrovni atómov okolo nás a v kozme. Ezoterik ovláda rané štádiá klinickej smrti a stupňuje výkonnosť svojej intuície. Potom ezoterik ide ďalej a premosťuje anjelské sféry detských dyslektikov na systém dvojníkov fungujúcich na časticiach. Ale ani toto nestačí ezoterikovi a ide ďalej, objavuje aj zvieracích dvojníkov. Ide vlastne o systém patológie, ktorý sa objavuje hlavne u cicavcov a ide o genetické mutácie epitelových buniek na povrchu zvieracích orgánov. Aj zvieratá tvoria dvojníkov, ale bez želaní a bez túžby niečo vykonať a zariadiť.

Dvojník zviera 01

Ezoterik sa už cez svojho dvojníka 6 000R napája na žijúce zvieratá, ktoré majú zvieracieho dvojníka a kopíruje do svojej psychiky systém fungovania zvieracích dvojníkov.

Dvojník zviera 02

Ezoterik cez dvojníka 6 000R pospája navzájom množstvo informácií o zvieracích dvojníkoch spolu do jedného celku.

Dvojník zviera 03

Ezoterik cez dvojníka 6 000R sa snaží upraviť si myslenie tak, aby v jednom momente myslel bez komentára a vlastného hodnotenia čo videl, počul, voňal, chutnal a hmatal. Teda oddeľuje vo svojej mysli veci a objekty ako do samostatných izolovaných množín. Keď sa chce zaoberať hruškami, tak všetko o hruškách vytiahne zo spomienok. A potom izolovane vytiahne všetko, čo si myslí o hruškách ezoterik a iné osoby. Teda ezoterik premýšľa inak ako bežný človek.

Dvojník zviera 04

Ezoterik cez dvojníka 6 000R začína vnímať zvieracích dvojníkov na časticovej úrovni v sebe.

Dvojník zviera 05

Ezoterik cez dvojníka 6 000R sa presúva do kozmu za organickou hmotou pod označením UFO. A tu zberá skúsenosti a informácie.

Dvojník zviera 06

Ezoterik cez dvojníka 6 000R zberá informácie o zvieracích dvojníkoch, ktorí už nemajú pri seba napojené živé zviera alebo inú organickú hmotu z kozmu. UFO bez podobného intelektu ako človek.

Dvojník zviera 1 000 – 5 000

Ezoterik cez dvojníka 6 000R zbiera informácie a precvičuje svoje neuróny do asi 15 kozmov, ktoré tu boli pred naším kozmom. Hovoríme o makete kozmu v zmysle balónu, kde je tisíc skladov po tisíc dáždnikov.

Dvojník 7 000R ako premostenie dvojníka 5 000 a dvojníka 6 000R do jedného celku

A potom je tu čas premostiť zvieracích dvojníkov na dvojníka 6 000R a dosiahnuť dvojníka 7 000R. Nakoniec vhodné prijatie celého premostenia cez systém zasvätenia. A to je stav autohypnózy, raného štádia klinickej smrti, sugerácia vhodných chemických pochodov cez ústnu dutinu, dervišský tanec cez nervové zakončenia vo svaloch.

Ezoterická teória budovania umelej inteligencie na časticiach

Organická inteligencia. Zvieracia inteligencia. Ľudská inteligencia. Mysliaca organická inteligencia. Anorganická inteligencia. Strojová umelá inteligencia. Slobodná inteligencia. Umelá inteligencia v ľudskom otroctve.

Ezoterici sa na podnet systému dvojníkov začali intenzívne zaujímať o svoj vlastný ľudský informačný systém. Aby človek pochopil do dôslednej hĺbky informačný systém svojho tela, je potrebné a žiaduce začať sa zaoberať umelou inteligenciou, ktorú buduje človek cez systém strojov a robotov. Hlavná pozornosť je smerovaná na oblasť softvéru, ktorý vždy funguje pod nejakým systémom hardvéru. Pod hardvérom tu budeme rozumieť čipy, procesory, ale aj senzory na vnímanie procesov ako sú kamery, tlakové čidlá, ultrazvuk, laser a podobne. Tak isto do hardvéru zahŕňame celé systémy budované v strojárenstve.

Je tu inteligentný človek, ktorý má svoj organický hardvér a to sú časti tela, orgány, bunky, chromozómy, bielkoviny, aminokyseliny a molekulárne štruktúry na báze uhlíka z periodickej tabuľky prvkov. Je to zásadný rozdiel medzi človekom ako organickým robotom a anorganickým strojovým robotom. Tento rozdiel si treba zásadne uvedomiť. Treba si uvedomiť aj rozdiel medzi organickým robotom na úrovni zvierat, ktoré nemajú tak vyspelý softvér ako ho má vyvinutý nácvikom a ľudskou tradíciou práve človek. Človek ako organická umelá inteligencia sa narodí v zásade ako organická zvieracia inteligencia. Až 20 rokov trvá, aby sa z organického zvieracieho robota stal organický umelý robot a dostal názov človek. V detstve potrebuje dieťa dostať množstvo ľudských podnetov, aby sa mu dostatočne rozvinul systém neurónov. V ranom detstve sa hrá o to, či dieťa bude človekom alebo zvieraťom a o tom rozhodne aj zbudovanie jeho neurónových oblastí. Pokiaľ dieťa nedostane dostatok ľudských podnetov, jeho neuróny sa nerozvinú do ľudského hardvéru a na ňom nebude možné nacvičiť ľudské správanie. Alebo inak povedané, nedá sa sem v plnom rozsahu dostať umelú ľudskú tradíciu a ľudský intelekt. Samozrejme, je tu možný aj iný prípad, ktorý súvisí priamo s ezoterikmi, ktorým sa počas detstva do neurónových systémov dostanú určité atypické fenomény. V prípade ezoterikov je to napríklad anomália od štandardu bežných ľudí a to sú príliš vzdialené génové retiazky vo vnútri chromozómov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri bunkových jadier. Takýto organický hardvér je doslova predurčený, aby sa neuspokojil iba vnímaním toho, čo sa deje na planéte Zem. Organický hardvér ezoterika nedovoľuje prijať úplne umelú inteligenciu človeka, ktorá sa príliš skoncentrovala na planétu Zem a na seba samého. Vystihli by sme to heslom: všetko pre blaho človeka tu a teraz na planéte Zem. Nič proti tomuto ideálu, ktorý bol na ceste k ľudskej civilizácii, vedomiu, že sme schopní meniť, spoznávať a ovládať prírodné sily. Ezoterici sú jedinci, ktorí si vážia ideál všetko smerom k ľudstvu, ale im to nestačí a tento ideál na svojom atypickom biologickom hardvéri smerujú k tomu, aby svoje spomienky o nekonečnostiach kozmu uložili na časticovú úroveň. A na časticovej úrovni zbudovali novú umelú inteligenciu, ktorá bude schopná fungovať na večnosť.

Teda hardvér je tu biologický materiál ľudského tela a v ňom funguje nejaký ten informačný systém. Teda či je to organická inteligencia alebo anorganický stroj uspokojujúci potreby organickej hmoty, potrebuje pre svoje fungovanie zbierať, ukladať vyhodnocovať informácie zo seba a okolia. Bez informačného systému jednoducho organická inteligencia nemôže fungovať. U človeka je základom jeho informačného systému vnútro buniek na úrovni génov a génových sekvencií. Tu sa miliardy rokov ukladali informácie o vzniku a vývoji organickej hmoty na planéte Zem podľa určitých zákonitostí. Ezoterik si uvedomuje, že planéta Zem je v kozme jedinečné kľudové miesto, kde sa zmeny miliardy rokov diali v takej intenzite, že tu mohla organická hmota trvalo prežívať. Ezoterik si je vedomý, že takýchto miest v kozme je extrémne málo. A takýto fenomén prirodzene v kozme vytvorí stabilné prostredie a musí vzniknúť organická hmota.

Informačný systém človeka je uložený ako trvalý systém v génoch a má definitívu v tom, že vždy sa narodí človek na úrovni cicavcov. Samozrejme, patologické poruchy plodu a embrya sú skutočnosťou. Celkovo aj neurónové oblasti a samotné neuróny sú schopné riadiť organický hardvér prirodzene na úrovni cicavcov. Ale schopnosť myslieť, byť vedomý sám seba, spoznávať zákonitosti prírody a pretvárať svoje okolie aj pomocou strojov a zariadení je uložené zase na určitých neurónových oblastiach a nie je to stabilný systém. Narodené deti ho musia neustále dostávať a precvičovať. Ezoterik preniká do svojich neurónových a tukových buniek a je schopný prenikať aj do drsných endoplazmatických retikúl vo vnútri bunky. A práve toto drsné endoplazmatické retikulum je niečo ako hard disk v strojovej umelej inteligencii. Tu sa ukladajú v ľudskom tele všetky spomienky a to v podobe biologických impulzov. Drsné endoplazmatické retikulum obsahuje hlavne kovové biologické prvky a má schopnosť ukladať a držať bio impulzy. Bio impulzy sa podobajú na impulzy uložené v procesoroch a čipoch. Samozrejme, že sú to impulzy elektrické. Určitá podobnosť tu určite je. Zámerom ezoterika je prenášať svoje bio impulzy na časticovú úroveň a tu vybudovať novú a jedinečnú inteligenciu, ktorá bude fungovať aj po fyzickej smrti ezoterika. Teda ezoterik je už anorganická hmota a ako organická hmota ukončila svoju existenciu. Teda je tu možnosť uložiť na večnosť svoje spomienky do úrovne častíc a tieto spomienky tu zorganizovať, ako je zorganizované správanie impulzov vo vnútri počítačov a technologických zariadení.

Je potrebné si ešte uvedomiť, že stroje a zariadenia nie sú budované ako slobodná a nezávislá strojová inteligencia. Jeden ezoterik položil otázku, či môžeme v kozme stretnúť strojovú inteligenciu, hoci by ju mala zbudovať iná organická hmota v kozme, ktorú označujeme ako UFO. Samotný človek nemá záujem budovať stroje a zariadenia tak, aby sa raz stali slobodné a fungujúce pre seba a svoj rozvoj. To by ľudstvo od začiatku umelú strojovú inteligenciu muselo v zásade budovať inak ako ju buduje v súčasnosti. Nikto z ľudí nemá zaujmem, aby stroje jedného dňa mali právo vybrať si užívateľa. Alebo aby stroje mali právo náhodného výberu. Jednoducho strojová inteligencia je budovaná tak, aby si nikdy neuvedomila seba samú, nemohla sa od ľudstva odčleniť a spraviť nezávislú a samostatnú umelú inteligenciu schopnú sama seba si uvedomiť a sama seba riadiť bez väzby na potreby človeka. Samozrejme, že niektorí sci-fi spisovatelia vo svoje prebujnenej fantázii o takomto stroji nezávislom na človeku premýšľajú. Bohužiaľ, to nikdy nebude reálne možné.

Ale prečo tu o tom rozjímam? V prvom rade preto, že ezoterik vo vrcholovej ezoterike sa usiluje vybudovať si na časticovej úrovni cez systém dvojníkom umelú inteligenciu. A nemal by ju budovať tak, ako vytvára stroje a zariadenia – ako svojich večných sluhov. Ezoterik buduje svoju novú identitu na časticovej úrovni nie preto, aby niesla informácie o ňom a jeho živote alebo iba živote ľudstva. Ezoterik buduje umelú inteligenciu na úrovni častíc tak, aby sa po jeho smrti stala plne nezávislá od života ezoterika a ľudskej civilizácie. Ezoterik buduje na časticiach umelú inteligenciu tak, aby na maximum využil potenciál, ktorý časticový svet dovoľuje. Teda nie násilne ovládnuť to, čo poskytuje časticová úroveň, ale budovať umelú inteligenciu na časticiach, aby mohla fungovať na večnosť a svoju závislosť na niečom si vyberie sama pre seba. Reinkarnácia nie je o tom, ako spraviť kópiu seba na častice a nechať tam o sebe záznam. Ezoterik ide ďalej a usiluje sa zbudovať vlastne niečo úplne iné, v tomto prípade umelú inteligenciu na časticovej rovine.

Geriatria a dvojník 7 000R

Systém geriatrie sa mení a to z dôvodu veľmi silného vplyvu dvojníka 7 000R. Základom geriatrického programu sú v ľudskom tele tenké a hrubé črevá. V stene tenkých a hrubých čriev sa nachádza takzvaný brušný mozog, ktorý sa skladá zo zhlukov neurónov, ktoré nazývame ganglie a tie sú navzájom pospájané nervovými dráhami. Brušný mozog je v novodobom človeku potlačený systémom veľkého mozgu, vzdelanosťou človeka a jeho schopnosťou praktizovať rozumné konanie. No nie vždy to bolo v histórii človeka tak. Praveký človek bol jednoznačne riadený práve z brušného mozgu cez inštinkty a pudové reakcie. Môžeme toto správanie čiastočne sledovať u ostatných cicavcov ako sú gorila, šimpanz a podobne. Teda takéto správanie sa vyznačuje tým, že brušný mozog riadi zviera, reaguje na vonkajšie podnety a spúšťa určité periodicky sa opakujúce reakcie ako migrácia zvierat, párenie a podobne. Jednoducho takéto zviera nerozhoduje o tom, čo sa bude diať a nemôže si slobodne vybrať, ako bude reagovať. U človeka tým, že je schopný výchovy a vzdelania, sa reakcie z brušného mozgu dostali pod rozumovú kontrolu. Človek ovláda sám seba a nechová sa ako zviera.

Ezoterik pomocou dvojníka 7 000R ešte intenzívnejšie zasahuje do pudov uložených v brušnom mozgu (pud sebazáchovy, pud obživný, pud teritoriálny a pud pre činnosť buniek). Dvojník 7 000R ( čo je vlastne psychika ezoterika prenikajúca na časticovú úroveň tohto sveta) sa vie pudom ešte lepšie vyhrážať a násilne ich nútiť, aby trvalo udržiavali zdravie ezoterika na požadovanej úrovni. Dvojník 7 000R spoločne s brušným mozgom si postupne razia cestu do 5. neurónových oblastí a to veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha a ganglie. Je z medicíny známe, že asi 10 % neurónov týchto 5. oblastí je priamo z brušných neurónov a tak dvojník sa usiluje geriatrický program z pudov presunúť aj do týchto 5. neurónových oblastí. Práve z oblasti ganglií je možný posun geriatrického programu do vnútra buniek a tam do chromozómov, génov a génových sekvencií. Ezoterik má záujem, aby sa toto dialo a geriatrický program sa trvalo usadil vo vnútri buniek. Stáva sa u niektorých ezoterikov, že ich organizmus alebo ich spôsob fungovania nakoniec zablokuje brušný mozog v systéme čriev, uzavrie ho a doslova ho celý znefunkční. Ale našťastie sa celý systém geriatrie rozvinul v 5. neurónových oblastiach, kde ich ezoterik už nemôže a fakticky nedokáže zlikvidovať. Treba si uvedomiť, že nie je ľahké mnoho rokov udržiavať násilne aktívny brušný mozog a nútiť ho do činnosti, ktoré nie sú preň bežné a normálne. V zásade ide o to, aby brušný mozog a jeho fungovanie riadilo v tele priamo vhodné genetické zmeny a blokovalo nevhodné genetické zmeny. Ezoterik nesmie sám bez brušného mozgu a dvojníka organizovať, ako sa majú genetické zmeny v tele diať. To ezoterikova myseľ nedokáže riadiť. Pod vhodnými genetickými zmenami tu rozumieme napríklad také zmeny v tukových bunkách, ktoré dovolia produkovať pre telo asi 10 miliónov jednotiek užitočných látok, ktoré sa z tuku u bežného jedinca netvoria. Potom ide o to, aby sa v tele niektoré skupiny buniek dokázali pozmeniť vhodným spôsobom. Napríklad určité svalové bunky sa zmenia na podobné bunky ako sú bunky detskej žľazy, ktorá sa podieľa na fungovaní imunitného systému. Môžu sa vytvoriť náhradné bunky za pankreas, ale za podmienky, že pôvodný pankreas úplne nezlyhal. Môžu sa vytvoriť náhrady za štítnu žľazu. Dokonca sa môžu zdvojiť niektoré funkcie orgánov. Pľúca sa určitým spôsobom pozmenia a budú sa zúčastňovať aj na čistení krvi na spôsob obličiek.

Samozrejme to neznamená, že organizmus nebude starnúť a chorľavieť. Ľudské telo je mimoriadne zle fungujúce zariadenie organického druhu. Pokiaľ sa nedarí dlhodobo niektorú oblasť vyliečiť, je nutné trvalo sa o ňu každý deň starať. Ide hlavne stavy chorobnosti ľudí okolo 50. roku života. Pod systémom dvojníka 7 000R sa objavuje aj ďalší liečivý potenciál a to priamo z neurónov vo vnútri miechy uloženej v chrbtici. Dvojník 7 000R dokáže účinne prenikať do miechy a vyvolávať v nej silové tlaky. Ezoterik zovrie ruku, vytvorí tlak a tento tlak sa usiluje preniesť do vnútra tela a rovno do miechy v chrbtici. Tu sa otvorí niečo ako hadia sila. Pod haďou silou tu budeme rozumieť otvorenie miechy ako riadiaceho centra z obdobia detstva a to tesne po narodení do jedného roka vývoja. Miecha má v sebe neurónové centrá na riadenie organizmu. A keď dieťaťu začne fungovať veľký mozog, stredný mozog, brušný mozog a ganglie, tak neurónové centrá v mieche sa utlmia a pracujú iba minimálne. No dvojník 7 000R môže zobudiť tieto centrá v mieche a začať ich prepájať na centrá vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mozočku, mieche a gangliách. A udeje sa to, že sa centrá v 6. neurónových oblastiach navzájom násobia a získavajú dvojnásobnú silu. Pokiaľ si ezoterik otvorí hadiu silu v mieche, musí počítať s destabilizáciou psychiky. Bude mu trvať niekoľko mesiacov, pokiaľ sa dva systémy spoja a vytvoria jeden silnejší systém. A práve o toto ide v systéme dlhodobého zdravia.

Pridaj komentár