Venujeme sa tu problematike spomienok sveta mŕtvych, ktoré po smrti organického života prechádzajú do tejto dimenzie v nás aj okolo nás.

V prvom rade budeme definovať, čo je vlastne svet  spomienok mŕtveho organického života. Je to zvláštny priestor, ktorý prekrýva celý kozmos a všetky veľké aj malé objekty. Svet mŕtvych prekrýva aj svet buniek, prvkov, atómov, častíc aj svet mikrosveta. Počas života organickej hmoty sa v nej už nachádza svet mŕtvych. Niet zatiaľ jediného zrnka prachu, kde by sa nenachádzal.

Je potrebné uviesť, že ezoterik psychicky preniká do sveta mŕtvych okolo nás do priemeru 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. V tomto priemere ezoterik preniká do 6 prekrytí v sebe. A v tomto priestore vládnu ako základ gigantické pulzary, čierne diery a sústava rôznych anti čiernych dier. Tak, ako náš astronomický kozmos ovplyvňujú vo svojom základe pulzary, tak isto je svet mŕtvych pod vplyvom pulzarov, čiernych dier a anti čiernych dier. Ezoterik dokáže vnímať svet mŕtvych aj na rôznych úrovniach mikrosveta atómov, častíc a 4. jemnejších úrovniach a to do priemeru 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov.

Aby ezoterik prenikol svojím rozšíreným vedomím do sveta mŕtvych o priemere 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, do 6 prekrytí tohto priemeru a tak isto do línie atómov a 5. jemnejších vrstiev vo vnútri atómov, je potrebné ovládať psychické prieniky do makrosveta a mikrosveta. V prvom rade vydá ezoterik pokyn mozočku, aby ho skoncentroval do miechy, ktorá obsahuje neuróny. Po skoncentrovaní sa do miechy sa ezoterik usiluje v mieche otvoriť si spomienky na doby predhistorické a to až do letopočtu 1 miliarda pred naším letopočtom. Začiatočníci si musia dať pozor, aby skutočne otvárali v mieche tieto záznamy. Potom je potrebné v určitej časti miechy začať vytvárať energetickú predstavu zvieraťa veľkosti 30 cm. Je to energeticky zhustená maketa zvieraťa vnímateľná veštecky školenými zmyslami. Potom je potrebné, aby sa ezoterik stotožnil a spojil s maketou zvieraťa vytekajúcou z niektorej časti miechy. K tomu treba pridať reakcie svalových platničiek vo svaloch. Ezoterik stotožnený s maketou zvieraťa imituje jeho pohyb a pohyb makety prenáša na svalové platničky vo svaloch. Prepína činnosť hypofýzy aj na epifýzu do sexuálneho stavu ako pri párení a zároveň tieto pocity prenáša na energetickú maketu vytekajúcu z miechy. Ezoterik zároveň potláča všetky druhy obrazov a predstáv. Celý proces magnetickej aury realizuje ako slepá osoba od narodenia. Teda nie je tu dôležité obrazové vnímanie a treba prejsť na vnímanie vo zvukovej a hmatovej podobe. A hlavne spojiť sexuálne obrazy a zvuky a ešte lepšie počty úderov za sekundu, teda kmitanie. Ezoterik sa napojí na magnetický pól planéty Zem a overí si, či všetko robí správne. K tomuto stavu treba pridať predstavu, ako sa do miechy zavádza vŕtanie od vrchu hlavy až po kostrč. Teda nielen magnetická aura, ale aj rotujúca aura. Ezoterik vníma okolo seba rotujúcu magnetickú auru. Táto energetická aura má v sebe otvor, cez ktorý ezoterikova psychika môže prenikať do sveta spomienok mŕtvych.

Ezoterik kontroluje tento stav a do sveta mŕtvych o priemere 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov a tak isto do atómov, častíc a štyroch jemnejších vrstiev preniká ezoterik iba pomocou sexuálnej energie a zvukových rezonancií. No zatiaľ sa vlastnou psychikou nepresúva do sveta mŕtvych, ale jeho sexuálne energie a zvukové rezonancie sem hravo prenikajú. A to je veľmi dôležité, aby ezoterikove sexuálne energie prenikali naraz všade.

V ďalšej fáze je potrebné sa cez mozoček napojiť na osoby s poškodenými epitelovými bunkami na povrchu orgánov a začať tvoriť v aure dvojníka, učiteľa alebo sprievodcu. Ide o jedinečný fenomén, kde ezoterik môže zo svojich spomienok vytvoriť dvojníka. Je to energetický útvar vnímateľný vešteckými zmyslami. V tomto prípade ide o dvojníka vytvoreného zo spomienok okolo sveta mŕtvych spomienok. A tento dvojník bude nalaďovať ezoterika do vhodného stavu, bude ezoterikovi vysvetľovať, ako to všetko vo svete mŕtvych funguje. Dvojník ide von z magneticko – sexuálnej a rezonujúcej aury. Ide von cez otvor v aure okolo ezoterika, ktorým dvojník sprevádza psychiku ezoteriky do sveta mŕtvych spomienok. A ezoterik si zvyká, že dvojník všade prenikne a bude sa ezoterikovi snažiť dodať vhodné informácie. Ezoterik sa od tejto chvíle neusiluje spoznávať svet mŕtvych sám a vlastným intelektom, ale cez dvojníka.

Nie je skutočne jedno, ako bol dvojník vytvorený a z čoho bol vytvorený. Zisťujeme, že dvojníka je lepšie stvoriť z prienikov získaných priamo zo sveta mŕtvych. Dvojník môže byť vytvorený aj z objektov zomretej organickej hmoty vo svete mŕtvych. Voláme tieto objekty kozmické inteligencie. V našom prípade je lepšie vytvárať dvojníka, ktorý nás prevedie cez svet mŕtvych spomienok jedna radosť. Uvedomujeme si, že svet mŕtvych má 6 prekrytí kozmu a množstvo 6 úrovní mikrosveta.

A takýto špiritistický objekt nám začne naznačovať, že svet mŕtvych treba vnímať naraz v 6 prekrytiach makro kozmu a na atómovej úrovni a 4 jemnejších vrstvách častíc. Že svet mŕtvych podlieha zákonitostiam čiernych dier podobných tej našej v strede našej Galaxie. Tak isto gigantickým anti čiernym dieram, ktoré sú hlavne po obvode nášho kozmu o prieme 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. A že sme zabudli na to, že na svet mŕtvych pôsobia ako základ gigantické pulzary, ktoré sú hlavne vo vnútri nášho kozmu o prieme 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Dvojníci naznačujú, že sme na to pozabudli.

Je potrebné venovať sa systému, ako vlastne úspešne tvoriť dvojníkov a z čoho ich tvoriť v magnetickej aure okolo seba. Meditujúce osoby si do magnetickej aury ukladali hlavne predstavy zo svojich spomienok a z tohto materiálu vytvorili svojho dvojníka. Tento druh dvojníka bol v zásade značne slabý a dokázal vhodne vysvetľovať svet mŕtvych v priestore našej Galaxie. Za najvýznamnejšie obdobie považuje z hľadiska sveta mŕtvych pravekých ľudí, ktorých psychika bola nasmerovaná do sveta mŕtvych veľmi výrazne a spomienky pravekých ľudí sa skoro na 80 % stali súčasťou iných zoskupení informácií, ktoré vytvoril iný organický život v kozme zo svojich mŕtvych spomienok. Prírodný človek už má k svetu mŕtvych iný vzťah. A premostenie na svet mŕtvych zabezpečujú šamanskí vodcovia ako mocenský systém. Tu už vidieť devastačné ľudské prvky vládnuť kmeňu a národu. Niekto už rozhoduje, kto bude mať prístup k svetu mŕtvych a kto nie. Priam pohromou pre kontakt so svetom mŕtvych je egyptská kultúra a jej systém pyramíd. Prostredie pyramíd je likvidačný nastoj pre kontakt so svetom mŕtvych spomienok a vo vnútri pyramíd sa vlastne podriaďuje svet mŕtvych potrebám ľudskej spoločnosti. Svet mŕtvych je mocensky podriadený nie jednotlivcovi, ale celej mašinérii štátneho aparátu vo vtedajšom starovekom Egypte. Svet mŕtvych sa v pyramídach pretvára na poslušných bohov ľudskej rasy. Celkovo je Egypt a jeho kultúra pod vplyvom organického života v kozme v systéme odtlačkov UFO. Ezoterici tieto mocenské prvky odmietajú a hlásia sa k tradícii pravekých kultúr, ktoré pestovali aktívny vzťah k svetu mŕtvych.

Dvojníka v magnetickej aure možno zostrojiť aj iným spôsobom. Magnetická aura so sexuálnymi rezonanciami a zvukovými efektmi preniká naraz všade do makrosveta planét, súhvezdí, galaxií, čiernych dier, anti čiernych dier, pulzarov a 6 prekrytí kozmu od nás do priemeru 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov a možno ešte ďalej. Ezoterik môže svojho dvojníka vytvoriť psychickým prienikom naraz na množstvo miest. Priniesť odtiaľ informácie a vytvoriť takto dvojníka. Takýto dvojník vie a dokáže toho podstatne viacej. V zásade by sa mali najprv vytvárať tieto druhy dvojníkov a to z čiernych dier, potom z anti čiernych dier, potom z pulzarov. Toto je základ fungovania kozmu, ale aj sveta mŕtvych. Problematike tvorby dvojníkov sa budeme venovať veľmi pozorne.

Ešte treba pripomenúť, že sa treba s dvojníkom naučiť komunikovať a to tak, že pokiaľ si vytvárate za pomoci dvojníka predstavu o niečom a bolí vás veľký mozog, tak predstavy nie sú správne. Pokiaľ vytvárate predstavy o niečom správne, tak hlava je ako mäkučká poduška. To je systém kontroly správnosti predstáv.

Ďalší problém je vlastná likvidácia vytvoreného dvojníka, ktorý rád po vytvorení vlezie do človeka a tu chce fungovať. Tu je stanovisko ezoterika jasné. Dvojníkov treba bez milosti po kúskoch likvidovať a zničiť. Magnetická aura so sexuálnymi predstavami a zvukovými rezonanciami je dobrý nastroj na likvidáciu dvojníka. Treba ho iba po kúskoch rozobrať. Dvojník u ezoterika nie je produkt chorej psychiky alebo poškodenia epitelových buniek na povrchu orgánov tela, ale výsledok kontrolovaného psychického stavu.

Na záver iba úvaha o tom, kde vlastne v oblasti sveta mŕtvych smerujeme. V prvom rade razíme líniu všestranného ezoterika, ktorý robí všetkých 7 základných ezoterických ciest. To je cesta šedej kôry veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a chromozómov v bunkách. Na tomto systéme usilovne mnoho rokov pracujeme a plne ju napĺňame. No ako všetko v živote sa postupne napĺňa, tak aj táto idea sa vyčerpala a prijali sme novú ideu a to vo všetkých 7. ezoterických cestách dosiahnuť vrcholovo jedinečnú úroveň, ktorú na planéte Zem nedosahoval nikto v dejinách ľudstva. A na tento cieľ potrebujeme systém dvojníkov. Bežná ľudská myseľ by to nezvládla. Preto všade v oblasti ezoteriky sa budú pridávať systémy dvojníkov.

Tak isto vrcholová ezoterika potrebuje aj otvorenie magnetickej aury z miechy, k tomu rotujúcu magnetickú auru okolo tela, čo je vlastne systém filipínskeho liečiteľstva. Aj touto cestou ďakujeme filipínskym liečiteľom, že udržali túto tradíciu živú dodnes. Ale to by nám nestačilo a k rotujúcej magnetickej aure sme pridali jogínsky systém sexuálnych energií a rezonančných mantier. Tak isto vďaka patrí niektorým jogínskym majstrom, že poskytli tento systém k filipínskemu liečiteľstvu. Tiež tu vidieť, že filipínsky systém chceme používať hlavne na duchovné účely. Samozrejme, že pracujeme aj na logickom alebo medicínskom pochopení fungovania filipínskeho liečiteľstva a už sme prevzali a začali praktizovať magnetické systémy do psychickej oblasti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.