Venujeme sa tvorbe dvojníkov za účelom duchovného rastu na 7. ezoterických cestách, ktorých základ vidíme v 7. neurónových oblastiach. V týchto oblastiach začínajú fungovať dvojníci, hlavne spomienky po ich likvidácii. Spomienky na dvojníkov sú nasekané na drobné kúsky a navzájom komunikujú. Týmto systémom sme pripravení tvoriť tisíce dvojníkov a cez týchto dvojníkov prerábať ezoterikovu psychiku. Dvojnícke spomienky nakoniec zmenia aj fungovanie neurónových synapsií v bunkách.

Začali by sme 6. ezoterickou cestou, ktorá sa realizuje cez väčšie alebo menšie ganglie v ľudskom tele. Cez ganglie sa psychika ezoterika dokáže dostať do priestoru astronomického kozmu, ktorý pozorujú vedeckí pracovníci. Po tomto prieniku ezoterik hľadá vhodné spôsoby, aby prenikal ďalej a ďalej do kozmu. A aby v kozme prenikol na hranice možnosti existencie organickej hmoty v kozme.

Na tejto psychickej ceste cez diaľavy v kozme musí ezoterik riešiť množstvo problémov. Napríklad: keď ezoterik psychicky dorazí do našej slnečnej sústavy a chce ísť ďalej do našej galaxie a navštíviť súhvezdia našej Galaxie, tak potrebuje zmeniť štýl psychického prieniku. Ten štýl, ktorý uplatňoval v slnečnej sústave, sa nebude dať vhodne použiť pri prienikoch z jedného súhvezdia do druhého. A ezoterik musí hľadať a nachádzať nové, progresívnejšie a časovo nenáročné psychické prieniky. A nachádza možnosť psychického prieniku cez čierne diery. Zrazu môže cez čierne diery prenikať z jednej galaxie do druhej. Ezoterik na ceste do kozmu využíva schopnosti hlavne fyzicky zmrzačených jedincov od narodenia. Potom využije na prieniky stavy jedincov pri výbuchoch atómových bômb v Hirošime a Nagasaki. Keď chce putovať ďalej, tak využije stav psychiky živého embrya, ktoré matka nechce a psychicky a fyzicky ho chce zlikvidovať. Keď chce ezoterik prenikať do kozmu ešte ďalej, využije na to osoby, do ktorých udrel blesk. A pokiaľ by chcel ezoterik preniknúť do vzdialenosti od nás 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, tak sem môže výhradne psychicky preniknúť cez špeciálne vytvorených dvojníkov, ktorí psychiku ezoterika vhodným spôsobom naladia.

Ďalší problém ezoterika je, ako vlastne vnímať kozmos a objekty v kozme v určitých vzdialenostiach a veľkostiach. Tu si musí ezoterik pomôcť z oblasti sochárstva. Kde sochár umelec, pokiaľ odleje nejakú veľkú sochu, tak musí vyrobiť maketu tejto sochy buď v životnej veľkosti, alebo v určitej zmenšenej podobe. A tento systém vyhovuje pre ezoterika veľmi dobre. Pre jednotlivé oblasti a veľkosti v kozme dokáže vyvárať zmenšené makety. Samozrejme pri výrobe makiet bude postupovať trochu inak ako klasický sochár.

Ezoterik si dá pred seba obrázky planéty Zem a tieto obrázky si vo svojej fantázii predstaví a stlačí fyzicky v hlave do modrej guličky. Toto bude v hlave ezoterika predstavovať maketu v planéty Zem. Ezoterikovi sa v predstave zjaví po psychickom prieniku na obežnú dráhu planéty Zem. Nie je tu myslený prienik psychiky do vlastnej predstavy ani do aury pred seba, ale reálne cez 1000 000 km atmosféry.

Keď ezoterik bude prenikať do našej slnečnej sústavy, tak si dá pred seba obrázky planét a tieto obrázky bude vo svojej fantázii vtláčať do malých guličiek v rôznych farbách. Planétu Venuša bude reprezentovať malá gulička s rôznymi farebnými fľakmi. Planétu Mars bude reprezentovať malá červená gulička. Planétu Saturn bude reprezentovať gulička s krúžkom okolo. Slnko budú reprezentovať tri mále žiariace guličky. Keď ezoterik prenikne psychicky k niektorej planéte, tak sa mu v predstave objaví táto maketa slnečnej sústavy.

Ezoterik ide ďalej a usiluje sa o psychický prienik do súhvezdí v našej Galaxii. V hlave si vytvára maketu malého tanierika z hračkárstva pre detičky a do stredu tanierika si uloží malú čučoriedku. Okolo čučoriedky, ktorá sa nachádza v strede tanierika, postupne ukladá mini makety leva, váh, kružidla, havrana, blížencov. A takto si postupne predstavuje našu Galaxiu a súhvezdia v nej. Keď si na tanieriku predstaví súhvezdie Hada alebo Hlavu hada, tak sem umiesti predstavu našej slnečnej sústavy. A toto všetko je maketa pre našu Galaxiu.

Keď ezoterik vo svojej predstave okolo tanierika rozhádže 2000 lentiliek, tak má maketu našej Galaxie a 2 000 galaxií okolo nej. A keď sem psychicky prenikne, tak sa mu maketa s 2000 lentilkami objaví v predstave.

Potom si ezoterik predstaví guľôčku hrášku zo struku. Do makety hrášku v strede hlavy vloží na 14 miest po 2 000 lentiliek. A má náš kozmos so 14. oblasťami po 2000 galaxií. Pokiaľ ezoterik psychicky prenikne do ktorejkoľvek zo 14. oblastí, tak sa mu objaví v predstave maketa hrášku.

Pokiaľ bude ezoterik prenikať psychicky ešte ďalej, tak sa mu otvorí predstava zemiaku a v ňom si predstaví struk so 7. hráškami. Ezoterik si je vedomý, že tento struk má 7 hráškov a v každom hrášku sa nachádza 14 oblastí po 2 000 hráškov. Potom si ezoterik predstaví znovu zemiak a umiestni do neho aspoň tisíc strukov po 7 hráškov, k tomu aspoň 300 stočených hráškov, 200 hráškov napichnutých na paličke a k tomu aspoň 100 hráškov navlečených na paličke. A v predstave tuší, že každý zemiak toto obsahuje.

Potom ezoterik ide k ďalšej makete a predstaví si 6 zemiakov, ktoré obsahujú rôzne hrášky. K predstave 6 zemiakov dá predstavu priesvitného igelitového vrecka, kde je umiestnených 6 zemiakov. Ezoterik pomocou dvojníkov preniká ďalej do kozmu, vytvorí si v predstave novú maketu a to asi 50 vreciek a v každom vrecku predstavu 6 zemiakov. Keď ezoterik prenikne cez systém spomienok na dvojníkov ešte ďalej, tak si predstaví jeden zmenšený banán a do neho dá zmenšené makety 50 vreciek zemiakov. Nakoniec má maketu asi 4 000 banánov, v každom banáne je 50 vreciek po 7 zemiakov, v každom zemiaku je množstvo strukov hrachu, v každom struku je hrášok a v každom hrášku je 12 oblastí po 2 000 lentiliek. V jednej skupine lentiliek je malý tanierik s čučoriedkou a to je naša Galaxia. Na tanieriku je hračkárska maketa hadíka a v ňom žiariace tri body a okolo troch žiariacich bodov je modrá planéta Zem.

Toto je systém psychického prieniku do kozmu o vzdialenosti 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A to je nepredstaviteľne ďaleko. Hovoríme o predstave asi 4 000 makiet banánov a okolo týchto asi 4 000 banánov je nevhodný svet pre život organickej hmoty. Prudko sa tu striedajú gigantické čierne diery, anti čierne diery, pulzary, žiariace diery a nekonečne ďaleko od 4 000 banánov nie je žiadny organický život.

No dvojníci ponúkajú aj iné vnímanie kozmu a to výhradne ako čierne diery – makety čučoriedok. Potom makety mini bielych vrtuliek ako pulzarov. Potom makety dvoch lievikov užšou stranou k sebe – to sú anti čierne diery. Potom makety plynového horáku – to je žiariaca diera. Potom maketa veľa lievikov do seba – to sú skrížené anti čierne diery.

No dvojníci ponúkajú vnímať svet na základe znakov, písmen, číslic, fyzikálnych a chemických vzorcov, čo sú už veľmi náročné abstraktné predstavy o fungovaní kozmu. Dvojníci môžu dať predstavu, ako funguje kozmos na princípe gigantických objektov a častíc v týchto objektoch.

Jednoducho povedané, je tu doba dvojníkov a tí ezoterika naučia vnímať nekonečné vzdialenosti trochu inak ako doteraz.

Pridaj komentár