– Meditácia pre dve osoby z 10.9.02

Pokračuje vzájomné testovanie niekoľkých nekromanov navzájom. Po dohode napádame informačné polia mŕtvych uložené vo vlastnej mysli. Začali sme si chrániť vlastné informačné polia magickými rituálmi. Bližšie Magická škola. Každý jednotlivé pole mŕtveho uzatvoril do vhodného objektu, ktorým môže byť škrupina, guľa, pyramída… Keďže sme si uzavreli vlastné informačné polia, museli sme na seba pôsobiť cez informačné polia iných ľudí, alebo cez existujúce hroby, alebo miesta úmrtia niektorých ľudí. Napríklad sme aktivizovali múmie, mŕtve duše v rašeliniskách alebo duše na starých pohrebiskách. Začali sme dôsledne kontrolovať auricko bioenergetické obaly okolo fyzického tela, pretože oživené informačné polia mŕtvych začali pôsobiť priamo. Tu zisťujeme, odkiaľ bioenergetický záznam duše mŕtvej osoby prišiel, či už z mysle iného človeka, alebo z určitého fyzicky existujúceho miesta. Zistené duše mŕtvych sme rituálne posielali do kľudovej roviny účinným rituálom. Pri informačných poliach Druidov sú to rúnové znaky. Keď nás navštívila duša Druida, tak sa dotyčnému zle dýchalo a informačné pole mŕtveho otváralo bioenergiu brzlíka a spôsobovalo stav astmy. To sa už dá nazvať priamy útok na fyzické telo nekromana. Doteraz to bol skôr útok na myšlienkové pochody a rozhodnutia, kde sa dotyčnému nekromanovi vnucovali nesprávne rozhodnutia a nepríjemné situácie. Začali sme spätne zisťovať, pri ktorej nepríjemnej situácii duša mŕtveho pôsobila. Začali sme na ochranu svojej aury, teda bioenergetického obalu, používať informačné polia mŕtvych osôb pochovaných v hroboch. Výborní sú na tento účel pochovaní jedinci predhistorických národov. Okolo seba sme vytvorili nepreniknuteľného ježka tak, aby zobudený informačný záznam do aury neprenikal. Vo väčšej vzdialenosti sme vytvorili ďalšiu sieť aktivovaných mŕtvych duší, aby okamžite napádali všetkých, ktorí prídu s úmyslom škodiť. Informačné polia mŕtvych vždy napájame na bioenergie duševne chorých ľudí v ústavoch. Vlastné informačné polia môžeme strážiť dušami mŕtvych zvierat. Je to zaujímavé a konečne niečo nebezpečné.

Pridaj komentár