V predchádzajúcich príspevkoch som opisoval stav Homo logicus a Homo magicus. Teraz sa podrobnejšie budem venovať stavu Homo zoologicus. V čistej a úplnej podobe tento stav môžete nájsť iba výhradne na psychiatrických oddeleniach. Stav Homo zoologicus sa systematicky nacvičuje v Či kung škole. Stav je usmerňovaný na to, aby človek zabudol na ľudský rozmer bytia a myslenia. Všetko okolo seba chápe ináč a hlavne o veciach nepremýšľa, ale reaguje nervovým dráždením vo svaloch a intuitívne cíti prichádzajúcu reakciu z milióny rokov vytvorených návykov. Možno si položíte otázku, na čo je to všetko potrebné a k čomu možno stav zvieraťa zužitkovať? Otvorením zvieracej psychiky sa dostanete účinne do lymfatických uzlín a lymfatického riečišťa. V zvieracej psychike sa dá táto oblasť účinnejšie liečiť. Pri otvorení zvieracej psychiky prenikáte do vývojovo najstarších oblastí mozgu. Stav zvieracej psychiky môžete využiť na intuitívne veštectvo. Napríklad, keď ste chorí a nemôžete vyzdravieť, tak v zvieracej psychike prídete na správne riešenia. Ďalej zvieracia psychika prináša zabudnutie na rozmer ľudskosti a pri sexuálnych aktivitách prináša stavy rajskej blaženosti. Treba zažiť.

Pridaj komentár