– Individuálna meditácia z 9.9.02

Na začiatku tejto meditácie som si spomenul na základné poznatky a cvičenia, ktoré som doteraz absolvoval. Priznám sa, že som znovu váhal, či budem v tejto škole poskytovať poznatky širokej verejnosti. Ubezpečujem každého, že informačné embargo nebude vznikať. Prvé cvičenie bolo zamerané na imaginárnu predstavu vytvorenia abecedy z mien mŕtvych osôb. Druhé cvičenie bolo nasmerované na vytvorenie fantómového tela a to tak, aby som s informačnými poliami mŕtvych mohol komunikovať. Keď som sa kompletne uviedol do fantómového stavu, tak som sa napojil vo svojej predstave na vlastné informačné polia mŕtvych s cieľom previesť kontrolu, kto sa tu pohyboval a niečo menil. Pri tomto kontrolnom cvičení som sa ešte uviedol do autistického stavu a vtedy informačné polia mŕtvych predkov vidím pred sebou. Zistil som, že niekto konkrétny vytvoril nad mojimi mŕtvymi takú obrovskú pyramídu, že som ju na začiatku prehliadol. Potrebným rituálom som túto mega pyramídu zrušil. Bolo to myslené šikovne, jej obrovskú veľkosť som nemal postrehnúť. Potom som kontroloval počty mŕtvych predkov a zistil som, že niekto mi vyrobil umelé informačné mŕtve pole. Zlikvidoval som ho. Ďalej som zisťoval, kto sa snažil zobudiť a využívať moje informačné polia. Mŕtveho som aktivizoval a rituálne zisťoval, kto sa o takéto niečo pokúšal. Ďalej som nad časťou vlastných mŕtvych duší našiel ďalšiu menšiu pyramídu, ktorú sem dotyčná osoba J. umiestnila len tak zo srandy. Rituálne som ju zrušil. NOVÝ POZNATOK: keď máte informačné polia vlastných mŕtvych pod kontrolou z toho dôvodu, aby neničili vaše okolie, tak aktivované duše mŕtvych iných osôb vás oslovujú cez auru a je nutná kontrola aury a zistenie, odkiaľ vplyv prichádza a čo chce u vás dosiahnuť a ako vám napríklad poškodí. Predvčerom začal pôsobiť vplyv iného mŕtveho, ktorý bol bielej hmlovitej hmoty. Zistil som, že pôsobí z informačných polí nepriateľsky ladeného príbuzného. Pri bližšom prieskume som zistil, že tohto mŕtveho aktivizovala pani Z., o ktorej som písal v Denníku ezoterika. Otvorene som je vyhrozil pri osobnom stretnutí, že si to užije, pokiaľ z jej sveta znovu budú otravovať mŕtvi predkovia. Slovo dodržala, ale v pôsobení pokračuje špekulatívne. Sama sa priznala, že nekromantské rituály robí priamo na cintorínoch. NOVÝ POZNATOK: vešteckým spôsobom som získal ďalšie informácie o nekromancii. Keď informačné polia živého človeka napustíte informačným poľom práve zomrelej osoby, tak ich budete ľahšie ovládať. Keď informačné polia mŕtvych predkov v mysli žijúcej osoby napojíte na mumifikované informačné polia, tak dotyčná osoba bude vlastných mŕtvych využívať iba veľmi zložito.

Pridaj komentár