– Individuálna meditácia z 10.9.02

Naďalej trénujem, analyzujem a hľadám vhodné riešenia pre rôzne prípady. Stále viac hľadám techniky v rámci Plazmatickej školy, aby pozitívne vplývali na fyzické a psychické zdravie. Ešte neuvediem podrobnosti. Počkám si na dlhodobejšie výsledky tohto druhu liečby a terapií. Dostal sa mi do rúk článok o liečiteľke. Po prečítaní sa do mňa nasťahoval pomocný duch, vytvorený zo sexuálnych energií, citov, emócií a vášní. Základ tohto ducha tvorila plazmaticky upravená voda. Bol to príjemný špiritistický duch. Tváril sa láskavo a veselo. V skutočnosti prišiel skúmať moje schopnosti a ovplyvňovať tak, aby som sa stal klientom dotyčnej liečiteľky. Mal mi pripraviť také situácie, aby som mal dôvod ju navštíviť. To je skvelý spôsob získavania klientov. Keby som sa dostavil, tak by sa mi zdanlivo zázračne začalo dariť. Likvidácia bola bežná rutina. Pre srandu som si znovu prečítal článok o dotyčnej a znovu sa do mňa nasťahoval jej duch. Neskôr stačilo si iba na daný článok spomenúť. Aj teraz, keď toto píšem, cítim jeho prítomnosť. Chvíľu sústredenia a už je v horúcom pekle. V mágii sa tejto technike hovorí nabíjanie a viazanie ducha na určitý fyzicky existujúci objekt.

Pridaj komentár