Príspevok pojednáva o niekoľkých šamanoch kmeňa Bororo. Ide o opis rituálov z informačných polí mŕtvych šamanov tohto kmeňa na základe oživenia spomienok adeptov pri zasvätení.

Pokračujem v zobúdzaní informačných polí už nežijúcich najlepších šamanov tohto kmeňa. Na takúto návštevu je potrebné ovládať veštecké techniky a techniky špiritistické podrobne opísané v Plazmatickej škole. Veštecký výcvik si nájdete vo Vešteckej škole. Zobudil som informačné pole šamana kmeňa Bororo a aktivizujem jeho spomienky tesne pred zasväcovacím rituálom. Šaman je na brehu rieky a v ruke drží kus bahna z rieky, do ktorého je zapichnuté pierko exotického vtáka. Šaman robí rituál prajnosti pre prevedenie zasväcovacieho rituálu vhodného adepta. Zobúdzam aj informačné pole adepta na zasvätenie, aby som lepšie vnímal, čo sa odohrávalo v jeho mysli a duši počas zasväcovacieho rituálu. Šaman natiera adeptovo holé telo bahnom z rieky. Pri ohni sa adept usuší a celý je hnedkasto biely. Šaman do jeho kože a svalov napicháva zaostrené drobné vtáčie pierka. Po usušení obradného bahna na tele adepta dáva šaman adeptovi vypiť nápoj, ktorý sa môže prirovnať k bylinke, ktorá sa u nás ľudovo volá židovská hviezda. Je to červený plod zvonka vyzerajúci ako malá červená paprika a vo vnútri je guľatý dužinatý plod. Nápoj z tejto bylinky adept vypije, postupne začína mať halucinácie a začína sa správať a pohybovať ako zviera. Aby som účinok nápoja pociťoval na sebe, tak som si užitie tohto nápoja vsugeroval. Začal som mať pocit, že sa začínam chovať ako orangutan a potom ako vlk, medveď. K tomuto pocitu nasledovali aj adekvátne zvieracie pohyby. Natranzovaného adepta držia a prichádza šamanka vo vtáčom rúchu. Okolo adepta robí páriace rituály, aby dosiahla vhodné natranzovanie ako pri ruji zvierat. Vo vnútri šamana sa ovára slnečný priestor a adept je pripravený liečiť.

Zobudil som aj informačný záznam iného šamana tohto kmeňa, ktorý adeptov natieral zahnívajúcou tečúcou hmotou zo špeciálne upravených hrobiek. Takto natretý šaman dostáva vypiť nápoj z hadieho jedu. Adept behá po lese a zvracia. Neskoršie odpadáva. Keď sa preberie, dokáže vidieť osudy členov kmeňa a varovať ich pred nebezpečenstvom. Zobúdzam aj iného šamana tohto kmeňa, tento šaman všetko okolo seba vníma výhradne ako zvuky a rezonancie zvukov. Túto schopnosť si vypestoval počúvaním zvuku bubna a to tak, že si uši prikladal na bubon. Takto počúval činnosť ľudského tela, prikladal ucho na zvieratá, stromy, skaly. Počúval vietor, dážď, tok vody a zvuky pralesa. Vypestoval si schopnosť vidieť pohyb v hĺbke pralesa, ako keby tu všetko bolo priesvitné a zo skla. Táto schopnosť mu dovoľovala vidieť šelmu alebo človeka aj za množstvom stromov. Toľko návšteva v kmeni Bororo. Všetkých šamanov vraciam do ich večného ticha.

Pridaj komentár