Chcela by som vás požiadať, aby ste mi vypracovali pohľad na moju duchovnú cestu. Ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som veštecky odhadol, kde sa nachádzate na duchovnej ceste. Vediete si dobre a otvorili ste si možnosť realizovať 7 duchovných ciest. No ešte stále sa v hĺbke duše túžite vrátiť do marazmu normálneho života. No viete, že by to skončilo veľmi zle. Jednoducho vaše vnútro je stvorené pre duchovno a iný štýl života ako u bežných ľudí.

Zdravotný stav
Bol hodnotený v rámci geriatrickej poradne. Neustále narastá špičkové zdravie.

Psychický stav
Aurický obal je silne ukotvený okolo fyzického tela aj podvedomé obaly sú v tele. Dopomohlo k tomu plávanie a oživenie svalového potenciálu. Výrazne to cítiť. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá chce duchovný úspech, duchovnú cestu a chce sa rozlúčiť s minulosťou svojej matky.

Povaha
Keďže sa intenzívne venujete meditáciám, otvorili ste si duchovnú cestu č.1 a to cez veľký mozog. Viete prenikať do sveta mŕtvych spomienok a naberáte odvahu. Tak isto ste zmenili postoj k reinkarnácii a už jej rozumiete. Máte otvorenú duchovnú cestu č.2 a to je cez stredný mozog. Viete pracovať vo svojich snoch. Začali ste robiť poriadok a chcete šťastný osud. Otvorili ste si duchovnú cestu č.3 cez mozoček a tešíte sa, keď budete svet vnímať kabalisticky. Otvorili ste si aj 4. duchovnú cestu cez miechu a usilujete sa prijať sily prírody do seba. Usadili ste sa aj v 5. duchovnej ceste cez brušný mozog. Plne tu využívate skryté sily pre dlhovekosť. Začínate sa tešiť, že konečne budete zdravá a užívať si to. No ešte by ste chceli zapadnúť do starých koľají. Prenikli ste psychicky aj do ganglií, čo je 6. duchovná cesta. Na psychický prienik do kozmu okolo nás sa tešíte a nerada sa vraciate naspäť. Otvorili ste si aj 7. duchovnú cestu a to cez jadrá vlastných buniek. Začínate a máte určité obavy. To je normálny stav.

Sexus
Sexus povahy je uložený znovu na 7 neurónových oblastí. Tak isto ste tam rozložili sexus centrá. Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na svoje telo. Povrchová vzrušivosť: na seba. Pohlavná vzrušivosť: na seba. Citová vzrušivosť: na duchovno. Podvedomie vhodné na duchovnú cestu.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku ste dostali anjelské sféry. Keďže meditujete, vymenili ste ich za bielu anjelskú líniu. Dokážete mať kontakt, poznať správne riešenia. Ale nezmierili ste sa s možnosťou úspechu. Chcete, aby druhí boli úspešní a vy trpeli. Treba programovaním zmeniť prístup. V 12. roku ste dostali ďalšie podvedomé obaly. Keďže meditujete, tak ste ich všetky naplnili svetom mŕtvych spomienok. Chýba ešte mechanizmus túžby po reinkarnácii a pokračovanie vo forme spomienok po fyzickej smrti.

Astrológia 7. neurónových oblastí
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Už máte radosť z duchovna, z rastúceho zdravia. No ešte nedokážete prijať, že aj vy môžete mať úspech a hlavne v duchovnej oblasti.

Vedecká myseľ
Ešte ste ju neprijali a rada fantazírujete a chcete hlavne ideál lásky a dobroty. To je málo pre ezoteričku.

Šamanská myseľ
Považujete ju za humus a hnus. Vzdelanie je viac. Zmeňte prístup.

Praveká myseľ
Odmietate a neviete v nej nájsť duchovno.

Zvieracia myseľ
Začínate ju rešpektovať a užívať pre zdravie. Už ste pochopili, že treba aj svaly, aj mozog.

Bunková myseľ
Nemáte záujem a neviete nájsť zmysel pre túto činnosť. Chápete to ako porušenie Božích prikázaní.

Silva myseľ
Nechcete technické rezonancie, ale spev detských anjelikov.

Snová myseľ
Pochopili ste dôležitosť a chuť ponaprávať aj túto oblasť.

Anjelská myseľ
Anjelské sféry máte bielej línie, ale nechcete ich počúvať. Máte tvrdú palicu.

Svet mŕtvych
Ešte stále obavy a neistota. No už chuť aj túto duchovnú úroveň dosiahnuť.

Aura myseľ
Nechcete, je to silné a rýchlo by ste sa zmenili. Nechuť na zmeny pretrváva.

Sexus myseľ
Sex a ovládnutie sexuality považujete za zbytočné.

Kozmická myseľ
Áno, to chcete a myslíte to úprimne.

Stigma myseľ
Už ste prijali ako prostriedok reinkarnácie.

Seans vedomie
Nevyznáte sa a neovládate tento veštecký výkon.

Reiki vedomie
Chcete energie tela podriadiť brušnému mozgu.

Veštecká myseľ
Považujete to za hriech a ste špekulatívna. Hráte divadielko, že ju chcete.

Ľudská myseľ
Ešte prevláda túžba učiť a vrátiť sa k učeniu detí. Ale nikto sa to nesmie dozvedieť.

Ufo myseľ
Odmietate ako najhorší prehrešok voči náboženstvu.

Reinkarnačná myseľ
Nerada, ale predsa to prijímate.

Autohypnóza myseľ
Pozdáva sa vám vstúpiť cez tento stav do snového archívu.

Pridaj komentár