Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Venujete sa ezoterike a ste na duchovnej ceste. Táto má však hlavne hlboké teoretické základy a prax u vás nemá potrebný význam. Máte čo doháňať.

Zdravotný stav
Bol zdiagnostikovaný osobitne a má trvalú tendenciu zlepšovať sa.

Psychický stav
Aurický obal je okolo tela a teda psychika je dlhodobo stabilná.

Povaha
Keďže meditujete, tak psychika je schopná prenikať do šedej kôry veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Teda idete cestou všestranného ezoterika, prenikáte do 6 neurónových oblastí a v týchto oblastiach aj do vnútra buniek – do chromozómov, génov, génových sekvencií, molekulárnej chémie. Prenikáte do úrovne atómov. Nemáte dobre zvládnutú oblasť prvkov a častíc, treba docvičiť.

Sexuálne podvedomie
Celková vzrušivosť: veda a vedecké bádanie. Povrchová vzrušivosť: nejasná. Pohlavná vzrušivosť: detské tendencie, nočník, dudlík. Citová vzrušivosť: ezoterika. Nie celkom vhodné sexus podvedomie pre hlboký partnerský vzťah. Skôr ako matka a syn. Z hľadiska ezoterického chýba fetišistická vzrušivosť na všetko a všade. Odporúčam docvičiť.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku života ste dostali odtlačky anjelských sfér detských dyslektikov. Keďže meditujete, tak máte skoro všetky druhy anjelských sfér a to progresívnu bielu líniu diamantovej hustoty, čo je vysoké zahustenie. Nevyužívate celý potenciál anjelských sfér šťastného osudu. Nerád im predkladáte svoje plány na schválenie. Aj teraz ste mali pracovať v inej krajine. Dali ste prednosť svojmu rozhodnutiu pred dlhodobou perspektívou. Anjelských dvojníkov nevyužívate a v zásade ich od seba izolujete. Do sveta mŕtvych spomienok organického života odmietate prenikať a navyšovať potenciál úspešnosti. Anjelské sféry inej organickej hmoty by ste zničili. Celkovo nechcete úspech, ale detskú hru.
V 12. roku ste dostali ďalšie podvedomé obaly. Sú uložené v tele a vnímateľné iba veštecky. Obsahujú záznamy osoby, ktorá má záujem o ezoteriku, ale hlavne na úrovni teoretickej. Prax nie je považovaná za cieľ. Keďže meditujete, tak s touto zložkou psychiky bolo zámerne manipulované k vhodnejšiemu ladeniu. Vyspelí ezoterici tu majú uloženú túžbu reinkarnovať sa do systému dvojníkov. Teda svoje spomienky uložiť na večnosť.

Chromozómová história
Ide cez Afriku, Egypt, Áziu, Grécko až do strednej Európy. Je pre nich charakteristická túžba po vzdelávaní gréckeho typu v teoretickej rovine.

Génové reťazce
Sú od seba dostatočne vzdialené. Bežní ľudia ich majú pri sebe. Teda mali by ste žiť hlboko ezotericky.

Embryonálny vývoj
Bol v znamení poškodzovania blastulových buniek. Organizmus zostal v stave detských buniek v 10. a 15. roku života. Riziko predčasného a náhleho úmrtia je prítomné. No organizmus začal vo svaloch produkovať molekulárne štruktúry, posilňuje bunky celkovo a takto dokončuje prechod detských buniek na dospelé.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Celkovo málo snového materiálu o zdraví, veľa o ezoterike, málo o šťastnom osude. Ešte menej o riešení pracovných vecí. Celkovo je všetko zastreté vo svete detských rozprávok a nie života dospelých jedincov.

Duchovná úroveň
Neprenikáte psychicky do kolektívneho vedomia v mieche, kde sú uložené spomienky na vývoj života na našej planéte.
Prenikáte do 6 neurónových oblastí.
Prenikáte do vnútra buniek, ale nie do prvkov.
Prenikáte psychicky do atómov, ale nie do častíc.
Nemáte sugeráciou poškodenia otvorený špeciálny priestor vo svojej psychike. Niektorí ho majú otvorený a ukladajú sem na geometrické štruktúry znaky od dvojníkov.
Psychicky prenikáte do sveta mŕtvych ľudských spomienok iba v priestore našej Galaxie. Už operujeme vo svete mŕtvych „4000 banánov“, čo je maketa kozmu, kde môže byť organický život.
Psychicky prenikáte do kozmu a to 2000 galaxií okolo našej Galaxie. Niektorí prenikajú psychicky do kozmu 4000 banánov, grapefruitu a melónu. Máte čo dobiehať.
Psychicky neprenikáte k organickému životu v kozme UFO. Ale nahrádzate to iba fantáziami vo svojej hlave, čo nie je dobrá vizitka. Niektorí poznajú organický život v kozme 4000 banánov. Teda v celom rozsahu možného výskytu organického života.
Psychicky ste kontaktovali dvojníkov, ktorí zostali po kozmoch pred týmto kozmom, ide o 5 takýchto kozmov a to pomocou dvojníkov.
Odmietate systém reinkarnácie a považujete to za výplod chorej duše. Tvrdo lipnete na vedeckom pohľade.
Dvojnícku ezoteriku ste bohužiaľ kompletne zaizolovali a odmietli ste realizovať tento druh vrcholovej ezoteriky.
Postoj k zdraviu opustil oblasť pudov a skôr sa spolieha na tabletky od lekárov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.