Děkuji vám za vypracování mého věšteckého profilu (B 58 – Víc vlastního duchovna). Chtěla bych Vás poprosit, je-li to možné, o upřesnění: Mám-li ve svém životě více pokročit v duchovním vývoji (s využitím předpokladů od předků), čemu bych se konkrétně měla věnovat? Kde mám naději na postup? Jsou to bylinky? Nebo mám brát vše, co přijde a je to celkem jedno?

Požiadali ste ma, aby som vám naznačil vašu duchovnú cestu. Pokiaľ sa chcete duchovnu venovať vážne, tak ste na začiatku duchovných ciest a je na vás, či svoj život nasmerujete týmto smerom. Na mojich internetových stránkach si nájdete toho určite dosť.

Sú ezoterické duše, ktoré berú ezoteriku ako vyplnenie svojho voľného času. Prípadne svoju duchovnosť využívajú pre udržanie dobrého zdravotného stavu. Sú jedinci, ktorí svoje zvláštne schopnosti využívajú pre bežný život a pre praktické ciele.
Ezoterik, ktorý chce niečo v ezoterike znamenať, sa usiluje postupne prenikať do sveta mŕtvych spomienok. Teda učí sa ovládať stavy klinickej smrti a spozná svet mŕtvych spomienok. Tam odídu po smrti jeho spomienky. Na spoznanie sveta mŕtvych nadväzujú reinkarnačné ambície s túžbou, aby spomienky ezoterika zostali po smrti spolu a v určitej forme pokračovali ďalej. Bližšie Plazmatická škola.
Potom je tu druhá ezoterická cesta a to je cesta prieniku do snových procesov. Ovládnuť ich za účelom zdravia, šťastného osudu a udržania toho, čo ezoterik počas dňa odcvičil. Tak isto je tu možnosť realizovať duchovnú cestu ako základ symbolického vnímania seba a sveta okolo. Bližšie Snová škola.
Potom je možnosť tretej duchovnej cesty a to je cesta kabalistická. Realizuje sa cez mozoček. Umožňuje zvláštny druh koncentrácie do tela aj mimo neho. Tak isto sa dá cez mozoček myslieť inak ako bežným spôsobom. Bližšie Kabala škola.
Potom je tu štvrtá duchovná cesta cez miechu, ktorá úzko súvisí s vrcholovou jogou, ktorá speje do kozmického vedomia. Ezoterik psychicky preniká do nekonečných diaľav astronomického kozmu. Čaká ho tu čierna diera v strede Galaxie a jedinečné fenomény duchovna čiernych dier. Bližšie Joga škola.
Piata duchovná cesta sa robí cez brušný mozog v oblasti čriev. Realizuje sa tu extrémna starostlivosť o ezoterikov organizmus. Prienik psychiky do oblasti genetiky a buniek. Záujem o dlhovekosť a život bez chorôb. Bližšie Geriatrická poradňa.
Potom je šiesta duchovná cesta cez ganglie okolo orgánov tela. Je to silné kozmické vedomie a psychický prienik do astronomického kozmu. Veštecké vnímanie týchto procesov. Bližšie Kozmos sekcia.
Siedma duchovná cesta cez Silva školu učí ezoterika rozrezonovať membrány tela a psychicky prenikať do buniek tela, čo dovoľuje realizovať psychický kontakt s organickým životom v kozme. Bližšie Kozmos sekcia.
Vážny záujemca o ezoteriku si naštuduje anatómiu ľudského tela a pochody, ktoré v ňom prebiehajú. Naučí sa koncentrovať do svojho tela a veštecky vnímať procesy v ňom. Ezoteriku si študuje ako v škole. Vzdelá sa v pojmovom aparáte a na teoretickej rovine pochopí, o čom je ezoterika a duchovné cesty. Na mojich stránkach si nájdete z oblasti ezoteriky to najpodstatnejšie. A potom sa pustite do realizácie 7 duchovných ciest.

Pridaj komentár