Druhy virgúľ. Špagátik. Retiazka. Závažie. Duté virgule. Podložka pod virguľou. Veštenie. Tvorba bioenergií. Virguľa hrotom dole. Virguľa hrotom hore. Tvar a materiál virgule. Kineziológia. Svaly. Pohyb. Aura.

Začal som sa intenzívne venovať práci s virguľou. Ide o jednoduché technické zariadenie, ktorého súčasťou je špagátik alebo retiazka určitej dĺžky. Dĺžka sa upravuje podľa individuálnych požiadaviek. Preto je vhodné, aby dĺžka špagátika a retiazky bola aj pol metra. Lepšie je dlhšie ako kratšie.

Dôležitým prvkom je to, čo je na dolnom konci virgule zavesené. Zvyčajne sú to objekty, ktorých špic ide smerom dole, ale môže ísť aj hore. Visiaci objekt môže byť doslova čokoľvek od anorganických až k organickým objektom. Tak isto aj tvar objektu je rozmanitý. Dôležité je, aby tvar virgule vyhovoval prútkarovi, ktorý s ňou bude pracovať. Telo virgule, ktoré je zavesené na dolnom konci, môže byť duté a do vnútra sa môžu dať rôzne objekty, aj tekutiny.

Skúsim vymenovať, čo všetko som mal zavesené na konci špagátika alebo retiazky: všetky druhy minerálov, rôzne druhy kovov, meteorit, smolinec, lávový kameň, drevo, drôtiky rôznych tvarov, drevo rastlinky a podobne. Dokonca sa môže vložiť do tela virgule malá zapálená sviečka.

Na čo slúži vlastne virguľa? To závisí od toho, čo chceme s virguľou robiť. V prvom rade ide o veštecký výkon, pri ktorom virguľa funguje napríklad na zistenie zdravotného stavu orgánov. Pokiaľ virguľa obkreslí orgány v postavičke nakreslenej na papieri pred vami, tak sú orgány zdravé. Pokiaľ virguľa odmietne poslúchnuť a nekreslí, tak sa dá tušiť, že orgán je chorý alebo chorľavý. S virguľou sa dá veštecky zistiť energetické vyžarovanie tela a jednotlivých orgánov. S virguľou sa dajú nakresliť aj nádorové oblasti. Tak isto sa virguľou dá fyzicky zistiť dosah veľkosti bioenergie v aurickom obale.

Potom je tu možnosť použiť virguľu na zistenie vhodnej liečby, vhodnej terapie v chorobnosti. Ide o kineziologický test. Tento test ide z nervových platničiek svalov a smeruje do virgule. Pred sebou máme do pol kruhu alebo kruhu popísané druhy liečby a terapií. Problémom tohoto kineziologického testu založenom na nervových platničkách je zistenie, ako vlastne dotyčná osoba reaguje na dobré a zlé veci. Niekto reaguje na dobré tuhnutím svalov, ale niekto má opačný svalový tonus, na dobré reaguje uvoľnením. Teda na začiatku treba vždy previesť kineziologický test. Bez tohoto testu je použitie virgule a svalových platničiek scestné. Treba si na to dať pozor. Nezabudnite, že veštecký výkon má svoje zákonitosti a treba si ich osvojiť vo Vešteckej škole.

Je tu aj ďalšie využitie virgule na tvorbu bioenergie a jej zahustenie a rozvibrovanie priamo v organizme a potom aj na povrchu organizmu. Povrch organizmu pokrýva množstvo bioenergie. V ezoterike to voláme aurický obal. V zásade virguľou pracujeme v aurickom obale a tu dynamizujeme bioenergie do kinetických bioenergií, ktoré rotujú v aurickom obale, alebo priamo v človeku. Teda ide o opačný postup ako vo veštectve, kde nie je záujem dynamizovať a zahusťovať k liečiteľským účelom. Tak isto závisí, čo je na virguli zavesené. Pokiaľ sa dokážete dostať do stavu prírodného človeka, ktorého voláme šaman, tak dokážete v určitej časti tela roztočiť virguľu do takej rýchlosti, že virguľa vyletí z ruky. Pri tomto využití si treba uvedomiť, že roztočená bioenergia narastajúcou rýchlosťou naberá aj hmotnosť a dosahuje sa mimoriadne efektívna liečba. Pri tomto nácviku sa dostavali cvičiaci do zvláštneho stavu mysle a preto cvičenia treba robiť postupne a opatrne. Takýto pohyb sa dá robiť priamo pri liečení dotyčnej osoby. Treba mať samozrejme dostatok skúseností.

Mimoriadne špeciálnou technikou je virguľa, na ktorej konci je zavesený tvar pyramídy. Človek, najlepšie v zvieracej mysli, je skoncentrovaný do vnútra pyramídy a odtiaľto saje bioenergiu, ktorá bola ošetrená cez tento priestor. Treba vyskúšať.

Pridaj komentár